Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

KU kan få lettere ved at tiltrække udenlandske ansatte

Internationale — Regeringen vil gøre det nemmere at få udenlandsk arbejdskraft til Danmark. På KU hilser man udspillet velkommen. Nye regler kan lette bureaukratiet og gøre det nemmere at tiltrække topforskere til universitetet.

Beløbsgrænsen skal fremover sænkes, så personer fra 12 lande uden for EU lettere kan få arbejde i Danmark. Det foreslog Regeringen i et udspil om at styrke rekruttering af udenlandsk arbejdskraft tirsdag den 3. oktober.

Regeringen vil også gøre det nemmere for universiteterne at tiltrække forskere og ph.d.-studerende og sikre, at internationale studerende fastholdes i Danmark, når de er dimitteret.

I KU’s afdeling for internationale ansatte ser man mange fordele i udspillet:

»Vi er meget glade for forslaget og hilser det velkommen,« siger sektionschef i International Staff Mobility Vivian Lindgaard.

Flere laboratorieassistenter og sekretærer

Udspillet

Beløbsgrænsen skal sænkes fra 418.000 kr. til 330.000 kr. for personer fra 12 lande udenfor EU.

Fast-track-ordning skal være mere fleksibel

Regler for forskere og ph.d.-studerende skal forenkles

Studerende skal have mulighed for at påbegynde et arbejde, mens ansøgning om arbejdstilladelse behandles

Internationale dimittender skal fastholdes i Danmark

Sænkningen af beløbsgrænsen vil ikke direkte komme forskere til gode, fordi de søger opholds- og arbejdstilladelse efter forskerordningen. Men det kan gøre det muligt for topforskere at hive deres forskningsgrupper med til Danmark. Og det kan gøre det nemmere for KU at tiltrække store forskningskanoner, siger Vivian Lindgaard:

»Et godt eksempel kunne være, at vi vil rekruttere en topforsker fra USA, som gerne vil have hele sin forskergruppe med. Sænkningen af beløbsgrænsen kan gøre det muligt for os at ansætte folk i forskningsunderstøttende stillinger som fx sekretærer eller laboratorieassistenter, som ikke er forskere.«

Beløbsordningen betyder, at en udlænding i dag kan få en opholds- og arbejdstilladelse, hvis personen tjener en årsløn på minimum 417.793,60 kroner. Indtil juni 2016 var grænsen 375.000 kr. årligt. Så blev den sat op til 400.000 kr.

Nu skal den altså sættes ned igen til 330.000 kr. Men kun for personer fra 12 bestemte lande uden for EU, nemlig USA, Singapore, Kina (inklusive Hong Kong), Australien, Canada, Japan, Brasilien, Malaysia, Indien, Thailand, Mexico og Rusland.

KU har heldigvis ikke mistet sin fast-track-certificering. Men vi er hele tiden nervøse for, at der sker en fejl i sagsbehandlingen, fordi konsekvenserne er så store
Vivian Lindgaard, sektionschef i International Staff Mobility, KU

Ifølge Lars Løkke Rasmussen er der en grund til, at man fx ikke vil have mere arbejdskraft fra Sudan:

»Man kommer til Danmark for at arbejde, og så går man på arbejde fra 9 til 17, eller hvad man nu gør. Men man er her jo også uden for arbejdstiden. Og her er der altså forskel på, om du kommer som en canadier eller en fra Sudan,« siger statsministeren til DR.

Fast-track-ordningen forbedres

Sektionschef Vivian Lindgaard er også meget positiv over, at regeringen vil slække på de bureaukratiske forhindringer.

Men man er her jo også uden for arbejdstiden. Og her er der altså forskel på, om du kommer som en canadier eller en fra Sudan

Lars Løkke Rasmussen

Især udsigterne til, at fast-track-ordningen bliver mere fleksibel, er lovende. Den ordning giver mulighed for, at fx en forsker kan starte sit job på KU med det samme og parallelt med sagsbehandlingen.

»Problemet med den nuværende fast-track-ordning er, at den mindste fejl fra en medarbejder kan betyde, at man får en bødestraf eller mister sin certificering. Det synes vi er fuldstændig urimeligt, når man tænker på, at KU er en arbejdsplads med 1.800 internationale medarbejdere,« siger Vivian Lindgaard.

Det gør, at medarbejdere konstant er nervøse for at begå fejl eller overse informationer.

»KU har heldigvis ikke mistet sin fast-track-certificering. Men vi er hele tiden nervøse for, at der er sker en fejl i sagsbehandlingen, fordi konsekvenserne er så store,« siger Vivan Lindgaard.

Regeringen foreslår, at man afkorter karantæneperioden fra 2 til 1 år, og at man kun kan inddrage en certificering, hvis der enten er givet mere end tre bøder inden for et år, eller hvis bødestraffen er over 100.000 kr. for en stor virksomhed som KU.

»Lad os nu se«

Tidsbegrænsede ansatte fra udlandet får også en hjælpende hånd i regeringens udspil. Man vil forenkle reglerne, så forskere og ph.d.-studerende kan få adgang til jobsøgningsforløb ved uforskyldt ledighed og mulighed for at påbegynde job parallelt med ansøgningsprocessen. Også familiemedlemmer skal have bedre adgang til at rejse ind og ud af landet.

Lad os nu se, hvor meget af udspillet der bliver vedtaget

Vivian Lindgaard, sektionschef i International Staff Mobility

Det vil betyde meget på KU, hvor man især ansætter udenlandske forskere i tidsbegrænsede ph.d.- eller postdoc-stillinger. Med de nye regler vil de kunne blive i Danmark, mens de venter på svar fra en forsknings- eller en jobansøgning, fortæller Vivian Lindgaard.

Indtil videre slår man dog koldt vand i blodet på KU. Forhåbentlig bliver dele af udspillet til noget, men Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har afvist forslaget om at sænke beløbsgrænsen.

»Lad os nu se, hvor meget af udspillet der bliver vedtaget,« slutter Vivian Lindgaard.

Seneste