Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

KU-formand: Bestyrelsen udviser rettidig omhu

BUDGETSTRID - Formand for Københavns Universitets bestyrelse Nils Strandberg Pedersen svarer på bestyrelsesmedlem Claus Bræstrups kritik.

Erhvervsmanden Claus Bræstrup har i en artikel i Universitetsavisen beskyldt Københavns Universitets bestyrelse for at handle illoyalt ved at vedtage et budget for 2011, som medfører afskedigelser, selv om KU i år har overskud.

Bræstrup, som er tidligere administrerende direktør i medicinalfirmaet H. Lundbeck, har selv sæde i KU’s bestyrelse, hvor han er en del af det flertal på seks (af 11) medlemmer, som ikke er valgt for de ansatte eller studerende på KU. Det sker forholdsvis sjældent, at de eksternt udpegede medlemmer kritiserer bestyrelsens beslutninger i offentligheden. Claus Bræstrup har blandt andet sagt:

»Det handler om, at ledelsen vil reducere omkostningerne, men det kan jeg ikke gå ind for, da vi afskediger kompetente medarbejdere, som vi har brug for. De passer deres arbejde, kan deres ting og er loyale over for beslutningerne. Det er meget svært at begrunde afskedigelser med, at vi har lyst til at bruge lidt færre penge, selvom vi godt nok har overskud.«

Kritikken undrer

Bestyrelsesformand for KU, Nils Strandberg Pedersen er overrasket over kritikken.

»Det er meget markante udtalelser fra Claus Bræstrups side,« siger bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen. »Claus og jeg fik forud for bestyrelsesmødet en grundig orientering om baggrunden for de foreslåede personalereduktioner, så hans udtalelser kommer bag på mig.« Han fortsætter:

»De foreslåede reduktioner har deres baggurund i en fra ministeriet pålagt reduktion i de administrative omkostninger på alle fakulteter og i fællesadministrationen, og i strukturtilpasninger som følge af et merforbrug på delområder på tre fakulteter.«

Budgettet er fornuftigt

Nils Strandberg Pedersen gør opmærksom på, at Claus Bræstrup, trods sin kritik, ikke forsøgte at forhindre vedtagelsen af KU’s 2011-budget, der i øvrigt ikke var til afstemning. To ansatte medlemmer af bestyrelsen tilkendegav på mødet den 9. decemner, at de i så fald ikke ville have stemt for.

»Jeg kan da også konstatere, at budgettet på 7,6 milliarder kr. blev vedtaget som forelagt – også af Claus – idet bestyrelsen har tilkendegivet, at der kan benyttes i størrelsesordenen 10-15 millioner kr. for så vidt muligt at undgå forringelser på uddannelsessiden, som følge af strukturtilpasningerne,« siger Nils Strandberg Pedersen med henvisning til en pulje, som bestyrelsen satte til side for at holde undervisningen på KU fri af de kommende besparelser.

»Det er efter min mening et fornuftigt og ansvarligt budget. Der ville til gengæld være tale om uansvarlighed over for medarbejderne, hvis ledelsen og bestyrelsen ikke påpeger de økonomiske udfordringer og rettidigt søger at imødegå dem,« slutter Nils Strandberg Pedersen.

chz@adm.ku.dk

Seneste