Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

KU-forsker bag nyt program til ordblinde

Teknologi — Et nyt og gratis program fra Københavns Universitet kan forenkle svære tekster, så ordblinde får lettere ved at læse på nettet. Som det første i verden.

Lange og sammensatte ord kan være vanskelige at læse, når man er ordblind. Men det vil et nyt program, der potentielt set kan hjælpe 400.000 ordblinde i Danmark, ændre på.

Det er Joachim Bingel, som netop har afsluttet sit ph.d.-projekt fra Datalogisk Institut på Københavns Universitet, der er hovedmanden bag programmet, som bygger på kunstig intelligens.

Efter min viden findes der ikke noget lignende i Danmark eller hele verden faktisk

Forsker Joachim Bingel

Programmet hedder Lexi og virker som et ‘plug-in’ til en internetbrowser. Altså et program der fungerer sammen med fx Google Chrome.

Når brugeren læser tekster på nettet, kan udvalgte ord, afsnit eller hele artikler markeres, hvorefter Lexi forenkler sproget og gør det læseligt.

»Det der adskiller det her program fra andre læseprogrammer til ordblinde, er, at det er et personaliseret hjælperedskab, der tager udgangspunkt i de individuelle læseudfordringer og behov, som brugerne har,« siger Joachim Bingel til Uniavisen.

Positiv feedback fra studerende

I praksis fungerer det ved, at brugerne opfordres til at give feedback, hver gang de anvender programmet. På den måde bliver programmet løbende klogere på, hvor den enkelte bruger har læsevanskeligheder.

Lexi

• Bygger på den nyeste forskning inden for sprogteknologi og maskinlæring og bruger blandt andet kunstige neurale netværk til at afgøre, hvilke ord der er særligt svære for en bestemt bruger.

• Som udgangspunkt afgør programmet, hvilke ord der er nemmere end andre, baseret på tekster som er indsamlet fra blandt andet DR Ligetil, altså nyheder på et simplere dansk. De ord, der forekommer hyppigere i disse tekster, bliver antaget at være nemmere end ord, der forekommer mest i almindelige nyhedsartikler.

• Ved hjælp af maskinlæringsteknikker som multi-task learning kan Lexi overføre viden på tværs af brugere, dvs. lære sig noget om bruger A fra dét, det ved om bruger B.

»Efter min viden findes der ikke noget lignende i Danmark eller hele verden faktisk,« siger Joachim Bingel.

Programmet er ikke udgivet endnu, men studerende, der er ordblinde, har testet det og givet positiv feedback.

»Programmet gør det nemmere for studerende at læse faglitteratur. Indtil videre findes programmet kun på dansk, men på sigt håber vi at kunne udvikle programmet til andre sprog. Der er mange, der har svært ved at læse engelske fagtekster, så her vil det være en stor hjælp, også for studerende der ikke er ordblinde,«  siger Joachim Bingel.

Det nye program er gratis og forventes at være færdigudviklet og udgives omkring starten af marts 2019.

Du kan finde programmet her.

 

Seneste