Annonce
Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

KU-forskere hyldet af dansk-svensk forskningsfond

Priser — To KU-forskere på Det Teologiske Fakultet skal dele fire priser fra Einar Hansens Forskningsfond med to kollegaer ved Lunds Universitet, fordi fonden arbejder for at fremme kontakten imellem de to universiteter.

Kristendommens historie er løbet med Einar Hansens Forskningsfonds opmærksomhed for 2017 med uddeling af både en hæderspris og en forskningspris på den danske side af Øresund. På den svenske side gælder det digitale metoder og robotteknologi som humanistisk forskning.

FAKTA Einar Hansens Forskningsfond:

I Einar Hansens Forskningsfonds bestyrelse sidder forskere fra både Københavns Universitet (KU) og Lunds Universitet.

Fonden skal fremme forskning og videnskabeligt samarbejde og kontakt inden for de humanistiske discipliner på de to universiteter. Den giver også bidrag til at kunne publicere videnskabeligt materiale om erfaringer inden for det humanistiske område.

Mette Birkedal Bruun

For ‘fremragende humanistisk forskning’ modtager professor i kirkehistorie ved KU Mette Birkedal Bruun (se foto øverst i artiklen), Einar Hansens Forskningsfonds danske pris på 125.000 kroner for 2017.

Fonden begrunder i en pressemeddelelse valget med, at Mette Birkedal Bruun er ‘en rigtig stifinder’. Hun går sine egne veje, og hun inspirerer andre med sin forskning i emner, der ved første øjekast synes små, men som snart viser sig at have altomfattende og nærmest universelle perspektiver.

Mette Birkedal Bruuns forskning kan måske ses – står der også i pressemeddelelsen – som én, lang afsøgning af forholdet mellem udadvendt og indadvendthed, mellem offentligt og privat liv. Hun leder også et nyt center, Centre for Privacy Studies, som skal undersøge afgrænsningen af privatsfæren med perspektiver fra middelalderen og frem til i dag.

Troels Engberg-Pedersen

Einar Hansens Forskningsfonds danske hæderspris på 25.000 kroner i 2017 går til Troels Engberg-Pedersen, professor emeritus i nytestamentlig eksegese ved KU.

Troels Engberg-Pedersen

Ifølge pressemeddelelsen fra Einar Hansens Forskningsfond har Troels Engberg-Pedersen en ‘uimodståelig retorik’, som han har brugt uegennyttigt til at holde forbindelsen imellem filosofi og kristendom i live. På den måde har han haft stor gennemslagskraft i det nære miljø såvel som i en større, international sammenhæng.

Troels Engberg-Pedersen har arbejdet med at opsøge kristendommens historiske påvirkning af filosofien og omvendt – hvor han end har kunnet finde den.

Og to priser til Lund

Desuden er der priser til to forskere ved Lunds Universitet.

Mere om fonden:

Blandt tidligere modtagere af prisen finder man antropolog Anne Knudsen, der modtog en pris fra fonden allerede i 1993.

Selve fonden blev stiftet af forlæggeren og skibsrederen Einar Hansen i 1968. Siden 1991 har den uddelt priser – dengang på 100.000 kroner.

Det er dels fondens svenske forskningspris, der går til Nicolo Dell’Unto, docent og universitetslektor i arkæologi ved Lunds Universitet for sit arbejde med at udvikle digitale metoder til at undersøge og analysere arkæologiske udgravninger, monumenter og genstande.

Den anden pris er fondens svenske hæderspris, der går til Peter Gärdenfors, seniorprofessor i kognitionsvidenskab ved Lunds Universitet for hans arbejde med tankens og sprogets evolution samt modeller af begreber og semantik og deres applikationer i robotteknologi.

Seneste