Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

KU-forsker tester klimavenligt alternativ til skadelig gas

KLIMA – En ny gas påvirker den globale opvarmning 93 procent mindre end den gas, der i dag bliver brugt i transformatorstationer. Det er en forsker fra Københavns Universitet, der har stået i spidsen for det hold, der har identificeret det mindre klimaskadelige stof.

Den globale opvarmning betyder, at vi skal ændre på nogle ting – også inden for områder, der ellers ikke har vores umiddelbare opmærksomhed.

SF6 er navnet på en gas, som elselskaber bruger som isoleringsmedium i transformatorstationer med højspændinger på over 100.000 volt. Gassen forhindrer, at farlige gnister kan springe ud af transformatorstationerne og ramme forbipasserende.

Den opgave løser SF6 rigtig godt, men den er desværre også verdens mest effektive drivhusgas. Bare et kg SF6 svarer til 23 tons CO2. Til sammenligning ligger hver danskers gennemsnitlige årlige CO2-fodaftryk på cirka 15 tons.

Ny gas med samme egenskaber

Derfor vil det være ønskeligt at kunne udfase SF6, og nu er muligheden her for at gøre det med en gas, der er 93 procent minder klimaskadelig.

Ole John Nielsen, professor og atmosfærekemiker på Kemisk Institut ved Københavns Universitet, har stået i spidsen for arbejdet med at teste potentielle afløsere for SF6 i en fotoreaktor for det amerikanske firma 3M, der ejer rettighederne til at producere den ny gas. Han ser et potentiale i den, selv om der kommer til at gå nogle år, inden erstatningsgassen bliver rentabel.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Fotoreaktoren byder på en gammelkendt teknik til at studere atmosfæriske reaktioner i laboratoriet under kontrollerede betingelser. Her stammer det blå lys fra lamper – nok mest for at give et godt billede.

»Den ny gas har helt de samme isolerende egenskaber som SF6, og når den nye gas om måske 10 år produceres i stor skala som SF6 i dag, vil den også koste det samme som SF6,« siger Ole John Nielsen.

Viser hvad vi kan udrette

Han siger, at der ikke er tale om en teknologi, der betyder noget i forhold til vores totale klimaproblem. Det årlige, globale udslip af SF6 ligger på 6.000-10.000 tons, og det svarer til et bidrag til den globale opvarmning med kun en promille (en tusindedel). Alligevel er der tale om en vigtig opdagelse, siger han.

»Den er et mønstereksempel på, at man kan tage en teknologi og lave et fremskridt inden for et område. Det er med til at vise, hvad der er muligt at gøre, hvis man tænker sig om og går ind og tager hver enkelt teknologi en efter en, ser på dem og kan forbedre dem i forhold til deres klimapåvirkning med måske 93 procent,« siger John Ole Nielsen.

Forbliver ugiftig og lever i kort tid

Når det gælder miljøeffekterne er den ny gas ikke giftig i sig selv, selv om den tilhører stofgruppen af cyanider (som fx den meget stærke gift cyankalium/kaliumcyanid). Ole John Nielsen og to andre kolleger fra andre universiteter har heldigvis kunnet vise, at den heller ikke gennem uheld og udslip omdannes til giftige stoffer i atmosfæren.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Gassen afprøves i det store glasrør i fotoreaktoren til højre. Desuden har testopstillingen et ’Fourier Transform Infrarød’-spektrometer, som registrerer det, der foregår i reaktoren, foruden et såkaldt vakuumsystem, der skal fylde reaktoren med kendte koncentrationer af det stof, der skal undersøges.

Det er også Ole John Nielsen og hans kollegaer, der har vist, at den nye gas i forhold til SF6 kun har en levetid på 22 år imod SF6’s 3.200 år i atmosfæren, og det er en meget tilfredsstillende viden at have fået:

»SF6 bliver i atmosfæren næsten til evig tid, og man kan spørge sig selv, om det er rimeligt, at vi efterlader den arv til vores børn,« siger han.

Endelig har forskerne vist, at den ny cyanid-gas har en virkning på den globale opvarmning, så et kg af den svarer til 1.5 ton CO2 – og derfor bliver 93 procent mindre klimaskadelig end SF6.

anfj@adm.ku.dk

Seneste