Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

KU gør fyringsrunder til del af motionsløb

Personalepleje — Københavns Universitet vil i fremtiden afvikle eventuelle fyringsrunder under det årlige DHL-løb i Fælledparken. »Løb for livet« hedder konceptet.

(Note, 1. april kl 23.00: Nedenstående er Uniavisens aprilsnar til de ansatte på KU i 2017)

Et flertal i Folketinget har besluttet at satse på noget andet end videnssamfundet, og det har skabt en økonomisk krise for universiteterne.

Københavns Universitet gennemførte i 2016 en større fyringsrunde, hvor omkring 500 stillinger blev nedlagt, og i perioden 2017-19 vil universitetet gennemføre yderligere budgetslankninger for 200 millioner kroner.

I fremtiden skal organisationens trimning foregå i regi af DHL-løbet, en årligt tilbagevendende motionsdag i Fælledparken i København til ære for et tysk logistikfirma, hvor samtlige ansatte på KU hvert år bruger det meste af en arbejdsdag på at løbe fem kilometer stafet, hygge sig og drikke øl.

Forskerne løber allerede efter penge

Lønsummen på KU er blandt universitetets største variable udgifter, siger universitetsdirektør Jesper Olesen. »Og selv om man kan beslutte at mande op og mande ned i takt med konjunkturbevægelserne, er det faktisk altid en stor øvelse at identificere, hvem der kan undværes i en kompleks institution som KU. Nogle gange sidder man tilbage og er kommet til at fyre nogen, der var vildt gode, mens man har beholdt nogen, der måske var lidt ‘meh’.«

»DHL-løbet er en setting, hvor vi med enkle midler kan få et indtryk af, hvem der har det, der skal til, og hvem der så at sige hænger lidt i spandexen,« siger Jesper Olesen, der understreger, at ingen er fredet.

Mellemledere og chefer i lønramme 38 skal også demonstrere, at de kan flytte sig, siger han.

Medarbejdervalgt forskermedlem af bestyrelsen lektor Anja C. Andersen glæder sig over initiativet.

»Forskerne er vant til at løbe efter bevillinger,« siger hun. »Det her er ikke anderledes.«

I HR&Organisation, universitetets centrale personaleafdeling, har man i seks år barslet med et analysearbejde, der skal kortlægge, hvordan fremtidige fyringsprocesser kan gøres billigere og smidigere til gavn for universitetets økonomi, og integrationen af personalepolitikken med DHL-løbet er den foreløbige konklusion.

»Konceptet hedder ‘Løb for livet’,« siger vicedirektør for HR&O på KU Lisbeth Møller.

MUS-samtaler flytter med ud i teltet

Samtidig vil KU – som en af blot en håndfuld københavnske arbejdspladser – udnytte den mulighed, DHL-løbet giver for at afvikle medarbejderudviklingssamtaler en bloc.

Umiddelbart efter de fem kilometers stafet, og inden deltagerne får deres økologiske hotdog og deres økologiske fadøl, er der MUS-samtaler ved langbordene i KU’s telt på DHL-pladsen.

»Masse-MUS vil frigøre tid til forskning og undervisning. På den her måde kan vi så at sige fange alle musene på én gang,« siger vicedirektør for HR&O Lisbeth Møller.

Hovedsamarbejdsudvalget: minimerer usikkerhed

I tidligere fyringsrunder har KU gjort brug af en indviklet proces, hvor medarbejdere i skudlinjen bliver holdt hen i uvished, typisk hen over julen, før de har fået besked om deres afskedigelse. Her er det tiden, der afgør sagen, inden for typisk en lille halv time.

Fællestillidsmand for KU’s administrative medarbejdere Signe Møller Johansen kvitterer for, at der fremover bliver taget hensyn til medarbejdernes velbefindende.

»Idéen er fed. I HSU (Hovedsamarbejdsudvalget, red.) var der bred enighed om, at bakke op om en kvik proces,« siger hun. »Vores eneste bekymring er den tætte røg fra de mange opstillede kulgriller i løbsterrænet. Ingen medarbejder fortjener at blive røget ud.«

Under DHL kan høringsprocessen efter fyringen finde sted, mens man strækker ud.

Rektor Henrik C. Wegener siger, at KU er klar til at test-fyre et antal medarbejdere allerede til sommer.

»Jeg ved godt, at det her begyndte som en aprilsnar,« siger Henrik Wegener. »Men det er altså også en god idé.«

Seneste