Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

KU i kapløb: Vil udpege nye bestyrelses-medlemmer, før loven bliver ændret

Ministeriel styring — Københavns Universitet i gang med at finde to nye bestyrelsesmedlemmer, men spørgsmålet er, om det lige kan nås, inden videnskabsministeren får vedtaget ny lov, der giver ham mere magt over processen.

Er du ansat eller studerende på Københavns Universitet (KU), og vil du være med til at finde de to nye eksterne medlemmer af bestyrelsen, så kan det lige nås. Altså måske.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) har sendt et lovforslag i høring, der betyder, at han og ministeriet får mere magt over udpegningen, mens de studerende og ansatte til gengæld mister deres medindflydelse.

Alligevel indbyder KU nu de selvsamme ansatte og studerende til at indsende forslag til egnede kandidater.

KU har travlt

Ministeren vil på den baggrund invitere Københavns Universitet til et møde med henblik på at drøfte en hensigtsmæssigt proces for tilrettelæggelse af overgangsperioden, indtil de nye procedurer træder i kraft.

Susse Maria Holst, kommunikationschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet

Den nye lov forventes at træde i kraft den 1. juli, og afløserne for bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen og eksternt medlem Jannik Johansen skal først tiltræde den 16. september.

Sådan indstiller du en kandidat

Eventuelle forslag til kandidater skal sendes samlet i én mail. Mailen skal indeholde:

En oversigt over kandidater, hvis flere indstilles.

Ét bilag for hver kandidat med (i nævnte rækkefølge):
• kandidatens fulde navn, titel og evt. ansættelsessted
• kort begrundelse for indstillingen
• cv, så vidt det er muligt

Indmeldingen skal ske til indstillingsudvalget senest tirsdag d. 18. april 2017 pr. e-mail til bestyrelsessekretær Sofie Hemmingsen: ash@adm.ku.dk

Kilde: KUnet

KU fortsætter alligevel udpegningsprocessen efter de nuværende regler, fremgår det af KUnet. Der står også, at de to nye bestyrelsesmedlemmer vil være fundet inden udgangen af juni, umiddelbart inden lovændringen træder i kraft.

Ifølge KU’s vedtægter, som de er i dag, er det et indstillingsudvalg, hvor ansatte og studerende har tre medlemmer, der skal finde fire til seks kandidater til de to bestyrelsesposter.

Udvalget indhenter forslag fra Senatet, de akademiske råd, samarbejdsudvalgene, institutrådene og de studenterpolitiske organisationer, men medarbejdere og studerende kan også indsende navnene på deres personlige favoritter. Det er her, processen er nået til nu.

Bestyrelsen, hvor de ansatte og studerende har fem ud af 11 pladser, foretager det endelige valg.

KU mister magt

Med lovændringen vil ministeriet være med i samtlige organer, som skal udpege de nye bestyrelsesmedlemmer.

Repræsentanter fra ministeriet skal fremover sidde med i indstillingsorganet, ligesom ministeren skal udpege formanden for udpegningsorganet, og ministeren skal også godkende kandidaten til posten som bestyrelsesformand.

 

Fra armslængde til fodlænke

Der skal de eksterne medlemmer skiftes ud

Nils Strandberg Pedersen: Overgangsbestyrelsen: 1.1.2007-31.12.2007. Formand, 1. periode: 15.9.2009 – 14.9.2013. 2. periode: 15.9.2013 – 14.9.2017.

Jannik Johansen: 1. periode 15.9.2009 – 14.9.2013. 2. periode 15.9.2013 – 14.9.2017.

Kari Melby: 1. periode: 1.1.2012 – 31.12.2015. 2. periode: 1.1.2016 – 31.12.2019.

Sine Sunesen: 1. periode: 1.1.2012 – 31.12.2015. 2. periode: 1.1.2016 – 31.12.2019.

Mads Krogsgaard Thomsen: 1. periode: 1.1.2012 – 31.12.2015. 2. periode: 1.1.2016 – 31.12.2019.

Jakob Thomasen: 1. periode: 1.1.2016 – 31.12.2019. Kan genopstille til ny periode 1.1.2020 – 31.12.2023.

Lovforslaget bliver kritiseret fra flere sider, blandt andet af Dansk Magisterforenings formand Camilla Gregersen, der skriver i en pressemeddelelse:

»Det allermest problematiske er, at formanden for det nye udpegningsorgan skal udpeges af ministeriet. Ministeriet skriver i notat om lovforslaget, at der skal være armslængde i forhold til det politiske system, men der er ikke nogen armslængde i det, ministeriet lægger op til. Armslængde bliver erstattet af en ministeriel fodlænke, og det er problematisk for universiteternes uafhængighed.«

Hun tilføjer: »Det er også problematisk, at de studerende og de ansatte er sat uden for døren, både når der skal indstilles og vælges ny bestyrelse. Det er helt afgørende, at der er nogle med, der kender til kerneaktiviteterne på universiteterne.«

Også Hanne Foss Hansen, professor på KU og medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen er kritisk:

»Ministeriet ønsker at få indflydelse på, hvilke personer der udpeges, og lovforslaget giver i sidste instans ministeren mulighed for at nedlægge veto mod uønskede formandskandidater. Men med en sådan ’politiseret udpegning’ er der risiko for, at der udpeges bestyrelsesformænd, som har mindre forståelse for universitetets DNA, kerneopgaver, forskningens natur og uni-kulturen. Modellen kunne måske fungere, hvis der eksisterede et tillidsforhold mellem det ministeriet og uni’erne, men den tillid findes ikke i Danmark,« siger hun til Forskerforum.

Ministeriet inviterer KU-ledelsen til møde

Susse Maria Holst, kommunikationschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet oplyser per e-mail, at regeringen den 24. februar har sendt udkast til lovforslag om bedre rammer for ledelse af universiteterne i høring, hvori der blandt andet foreslås nye procedurer for udpegning af de eksterne medlemmer til bestyrelsen.

De nye regler forventes at træde i kraft 1. juli 2017.

»Ministeren vil på den baggrund invitere Københavns Universitet til et møde med henblik på at drøfte en hensigtsmæssigt proces for tilrettelæggelse af overgangsperioden, indtil de nye procedurer træder i kraft,« skriver hun.

KU-ledelsen har ikke ønsket at udtale sig om sagen.

 

Seneste