Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

KU: Ingen gode nyheder i finansloven

FINANSLOV 2011 - Regeringens forslag til finanslov for næste år skaber ikke klarhed om Københavns Universitets økonomi. Forhandlingerne om globaliseringsmidlerne bliver afgørende, mener universitetsdirektøren

Regeringen regeringens udspil til finanslov indeholder ikke de store overraskelser, men til gengæld skaber den heller ikke klarhed om økonomien på Københavns Universitet (KU).

Ifølge Jørgen Honoré, universitetsdirektør på KU, er flere puljer og reserver ikke fordelt, og den negative effekt af besparelserne i regeringens genopretningsplan er dermed uklar.

Størst usikkerhed er der til fordelingen af globaliseringspuljen. Den forventes først at blive afklaret ved politiske forhandlinger i november, når 1,4 milliarder kroner til forskning og udvikling for næste år skal fordeles.

Regeringen har også lavet en reserve på over to milliarder kroner årligt til at føre indsatsen videre i 2013 og 2014, men ifølge Jørgen Honoré er det kun tilstrækkeligt til, at regeringen kan leve op til målsætningen om at bruge én procent af BNP på forskning. Der er ikke planlagt nogen vækst i forskningsmidlerne.

»Forslaget til finanslov er som forventet, efter at regeringens genopretningsplan blev kendt i foråret. Vi går vanskelige tider i møde. Det er nu afgørende, hvordan forligene om globaliseringsmidlerne for de næste år falder på plads. Vi håber, at halvdelen går til basismidler til universiteterne og samtidig stigning på taxametrene,« udtaler universitetsdirektør Jørgen Honoré til KU’s intranet.

Lidt flere penge

KU modtager ifølge forslaget et samlet direkte tilskud fra Videnskabsministeriet (Universitets- og Bygningsstyrelsen) på 4,4 milliarder kroner ud af en samlet omsætning på godt syv milliarder kroner.

KU´s indtægter bliver samlet øget med 77 millioner kroner blandt andet på grund af et lidt højere forskningstilskud, nye tilskud til forskerskoler, og forskeruddannelsen er lagt om.

»Der er således bindinger på mange af midlerne, og de penge, som universitetet selv kan flytte rundt på, bliver færre,« lyder vurderingen fra universitetsdirektøren.

Småbesparelser løber op

Ministeriet har endnu ikke udmøntet besparelser til KU som følge af regeringens genopretningsplan. Den betyder, at universiteterne skal spare 125 millioner kroner på administration i 2012 og 250 millioner kroner fra 2013.

De statslige tilskud til drift er skåret med en halv procent i 2011, en procent i 2012 og halvanden procent fra 2013 og frem. I de næste to år findes besparelsen mest via forskningsrådene, men fra 2013 tages pengene fra universiteternes såkaldte omstillingsreserve.

Dertil kommer, at KU’s budgetter også er reguleret ned af på grund af statens indkøbsprogram. Universitetet skal via billigere indkøb spare over tre millioner kroner i 2011 og frem.

KU’s tilskud reduceres desuden med 20,6 millioner kroner som følge af indfasningen af SEA-ordningen.

»Vi går nu videre i budgetprocessen for 2011, men kan først lave det endelige budget, når et politisk forlig er på plads. KU har stadig betydelige udfordringer; for eksempel på optaget af ph.d.er: På den ene side øger vi vort optag betydeligt i år. På den anden side er finansieringen ikke sikret efter 2012, og vi må finde penge fra forskningsmidlerne til at betale den reelle udgift til ph.d.erne,« skriver Jørgen Honoré.

clba@adm.ku.dk

Bliv opdateret med nyheder om Københavns Universitet i Universitetsavisens nyhedsbrev.

Seneste