Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

KU-kunstværk ofret på økonomiens alter

CAMPUS - Det 10x33 meter store kunstværk ’Biologisk mangfoldighed’, som i 2008 blev skænket til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Frederiksberg, står på tredje år vandaliseret hen. KU mangler midler til en genetablering, så kunsten må lide. Med den lider værkets ophavsmand, kunstneren Bjørn Nørgaard.

Det er knap fem år siden, at Bjørn Nørgaard, en af Danmarks mest markante kunstnere, fik indviet sit værk ’Biologisk mangfoldighed’ på pladsen foran kantinen på Frederiksberg Campus. Værket fungerer som pladsudsmykning, og er en 10×33 meter stor granitflade med indlagt kobber og stål.

Men i juli 2011, tre år efter offentliggørelsen, blev kunstværket vandaliseret, da tyve stjal metallerne. En forbrydelse, der ikke kun ramte kunstværkets ejer, Københavns Universitet, men også kunstneren bag:

»Jeg går stadig jævnligt forbi, og det ser forfærdeligt ud. Det er ikke spor sjovt at gå forbi,« fortalte Bjørn Nørgaard således til Frederiksberg Bladet kort efter tyveriet.

Og denne ærgrelse har Bjørn Nørgaard efterhånden måttet leve med længe. For selv om det snart er to år siden, at ’Biologisk mangfoldighed’ blev ødelagt, er skaderne endnu ikke blevet udbedret.

Derfor luftede han for nyligt sin frustration i et læserbrev i Politiken. Og da Uniavisen kontakter ham, er kunstneren da også klar i mælet, når han skal beskrive sin oplevelse af situationen.

»Jamen, jeg er voldsomt utilfreds,« slår Bjørn Nørgaard fast.

KU har ansvaret

Så hvorfor har Science ikke repareret skaderne, men ladet kunstværket stå ødelagt hen i snart to år?

Lone Zeeberg, der er plan- og projektchef på Science, understreger overfor Uniavisen, at fakultetet er meget ked af situationen.

»Det er ikke med vores gode vilje – jeg græmmer mig, når jeg går forbi og ser det fine kunstværk, der er helt smadret,« siger hun og forklarer, at årsagen til den manglende udbedring ganske enkelt er økonomi.
Københavns Universitet er nemlig selvforsikrende, så der er ikke nogen økonomisk hjælp at hente. KU skal med andre ord selv finansiere en genetablering af værket.

Og der er ikke tale om småpenge. Ifølge Lone Zeeberg vil en genetablering af ’Biologisk mangfoldighed’ således koste et sted mellem en og to og en halv million kroner.

»Vi har prøvet at søge forskellige fonde. Men det er rigtigt svært at finde en fond, der vil finansiere en reparation, da det ikke er noget, der rigtigt er prestige i,« siger Lone Zeeberg.

»Så smådonationer er også velkomne – mange bække små…«

Nørgaard truer med advokat

I en mail til Uniavisen tilføjer kommunikationschef fra Science, Joakim Groth, at der ved en genopretning også vil være en risiko for, at metallet vil blive stjålet igen.

Men hvad er alternativet til en reparation?

At lade kunstværket stå hen, ødelagt, er næppe en løsning. Det er faktisk direkte i strid med ophavsretsloven. Det skriver Bjørn Nørgaard i læserbrevet til Politiken, hvor han citerer bekendtgørelsen af lov om ophavsret, §3, stk. 2. Den lyder som følger:

»Værket må ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart.«

Til Uniavisen fortæller Bjørn Nørgaard, at hvis der ikke snart sker noget, kan han derfor blive tvunget til at få sig en snak med sin advokat. Her indskyder han, at en eventuel fjernelse af kunstværket højst sandsynligt vil koste mere end en renovation.

Bjørn Nørgaard siger dog, at han ingen trang har til at pege fingre og placere skyld.

»Jeg er klar over, at der ikke er tale om ond vilje,« siger han, men tilføjer, at han ser hele situationen som udtryk for, at der er nogle arbejds- og kommandoveje, der ikke fungerer på Science.

En vurdering, der hænger sammen med, at Science – der i 2012 blev til ved en fusion af Det Naturvidenskabelige og Det Biovidenskabelige Fakultet – har skiftet administrativt ham et par gange, siden kunstværket blev planlagt og etableret.

Et kunstværk i limbo

I mailen til Uniavisen, fortæller Joakim Groth, at fakultetsdirektør Marianne Rønnebæk er i gang med at planlægge et møde med Bjørn Nørgaard og Lone Zeeberg. Et møde, hvis dagsorden bliver drøftelsen af mulighederne for at genetablere kunstværket.

Til det tilføjer Lone Zeeberg i telefonen, at de fra fakultetets side er meget interesseret i at indgå i en dialog med Bjørn Nørgaard om alternativer. Hun forklarer, at kunstværket ikke oprindelig var tænkt med metaller, og at man måske kunne tænke i andre baner end en fuldstændig genetablering af det oprindelige kunstværk.

Om de to parter kan blive enige om fremtiden for ’Biologisk mangfoldighed’ og om den økonomiske støtte, må tiden vise.

Indtil da er der dømt status quo: Et kunstværk, der står ødelagt hen på andet år, en krænket kunstner og et universitetsfakultet, der ikke er i stand til at få samlet den nødvendige kapital.

Uni-avis@adm.ku.dk

Seneste