Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

KU-ledelse fejlinformerede bestyrelse om lukning af uddannelser

KOMMUNIKATIONSKOKS – Københavns Universitets bestyrelse fik at vide, at studerende har retskrav på at kunne færdiggøre deres kandidatgrad, så uddannelseslukninger først kan gennemføres om fire år. Alligevel har Det Humanistiske Fakultet besluttet at lukke uddannelserne i år.

De bachelorstuderende på fem uddannelser på Københavns Universitet (KU) kunne ikke tro deres egne øjne, da de den 25. maj kunne læse på universitetets hjemmeside, at deres kandidatuddannelser vil blive lukket per 2016, selv om de har et retskrav på at blive optaget.

Screenshot af den besked, de studerende så på nettet, som Uniavisen har fået tilsendt af HUMrådet.

Meddelelsen blev fjernet igen, da det viste sig, at KU ikke havde orienteret Styrelsen for Videregående Uddannelser om lukningerne.

Dekan på Det Humanistiske Fakultet, Ulf Hedetoft, fastholdt dog over for Uniavisen, at det fortsat er planen at lukke uddannelserne i 2016, hvis styrelsen altså giver grønt lys.

Studerende har retskrav

Det svarer ikke til den orientering om lukningerne, som prorektor for uddannelse Lykke Friis gav KU’s bestyrelse på et møde den 4. april i år.

Det fremgår af det godkendte referat, at:

»Der pågår stadig analyser i forhold til bl.a. sammenlægning af uddannelser i lyset af akkrediteringskrav og anden rammelovgivning, ligesom BA-studerende på de nu lukkede uddannelser, har retskrav på at kunne færdiggøre KA-uddannelsen. Det vil sige, at lukningerne tidligst er færdigimplementerede om fire år.«

Det er Kandidatbekendtgørelsens § 10, der giver studerende ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af bacheloruddannelsen.

Kritiske bestyrelsesmedlemmer

De to studentervalgte bestyrelsesmedlemmer Alexander Thorvaldsen og Søren Axel Petersen husker begge, at de fik at vide på mødet, at de studerende har et retskrav på at færdiggøre deres uddannelse.

»Det jeg hører, og det jeg har læst i Uniavisen, er noget andet end hvad vi fik oplyst på bestyrelsesmødet den 4. april. Det er bemærkelsesværdigt, at folk skal læse om lukningen af deres kandidatuddannelse en helt tilfældig hverdag på KU’s hjemmeside,« siger Alexander Thorvaldsen.

Han forventer at tage en grundig drøftelse om sagen med direktionen på et bestyrelsesmøde den 8. juni.

Også Søren Axel Petersen er kritisk:

»Problemet har været, at processen er gået enormt hurtigt. Det værste er, at de studerende ude på uddannelserne ikke er blevet inddraget,« siger han.

Ikke informeret korrekt

Laura Bech Hansen, forkvinde for HUMrådet, mener, at meget tyder på, at medlemmerne af bestyrelsen ikke har fået den korrekte information om fakultetets lukningsplaner.

»Det er kritisabelt og mærkværdigt, at man ikke orienterer universitetets bestyrelse korrekt. Hvis medlemmerne havde vidst, at fakultetet ikke ville respektere de studerendes retskrav, kunne de have diskuteret sagen på et oplyst grundlag,« siger hun.

Finskstuderende Anna Holm Sørensen mener, at forløbet passer ind i hendes billede af et fakultet i totalt kommunikationskaos.

»Det er mærkeligt, at de siger ét til bestyrelsen og noget andet til os studerende, og vel at mærke først efter vi har krævet at få et svar. Der har været rigtig meget miskommunikation, og det hele virker som noget rod,« siger hun.

Planlægger protester

Sara Speyer, der læser indologi, som er et af de fem fag, der skal lukke, undrer sig også over uoverensstemmelsen mellem, hvad bestyrelsen fik at vide, og hvad de studerende efterfølgende er blevet oplyst.

Hun fortæller, at det først var, da de studerende på Indologi fik nys om, at deres kandidatuddannelse skulle lukke og selv henvendte sig til studielederen, at de fik besked om, at de kun kunne færdiggøre den grad, som de allerede var optaget på.

»Det har været os selv, som måtte gribe fat i ledelsen, så informationen har været fuldstændig mangelfuld,« siger Sara Speyer og tilføjer:

»Vi accepterer ikke, at de fjerner vores retskrav, så vi planlægger at protestere. Ledelsen må forstå, at vi ikke investerer mange år af vores liv på at tage en uddannelse, fordi vi synes, det er sjovt, men fordi vi brænder for vores fag. Vi indgik en kontrakt med universitetet med studiestart, om at vi vil kunne færdiggøre vores uddannelse, og så må vi også kunne stole på, at reglerne vil blive overholdt.«

Ulf Hedetoft ønsker ikke at svare på, hvorfor bestyrelsen og de studerende har fået forskellig information, om de studerendes retskrav, men han henviser i stedet til rektoratet som den rette instans til at svare.

Prorektor Lykke Friis har ikke besvaret Uniavisens henvendelse.

clba@adm.ku.dk

Seneste