Annonce
Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

KU-ledelse forsøger at kommentere Thybo-sag uden at nævne den

FYRINGSSAG - Ledelsen på Københavns Universitet bliver presset udefra og indefra i sagen om professor i geologi Hans Thybo. Fagforening betegner fyringen af Thybo som usaglig og urimelig.

Afskedigelsen af Hans Thybo er ved at blive en hovedpine for KU.

Medier som TV2, Berlingske og Weekendavisen interesserer sig for den. Og dertil kommer, at såvel studerende som et udvalg af Thybos udenlandske fagfæller samt de to forskervalgte medlemmer af Københavns Universitets bestyrelse har kritiseret grundlaget for at fyre Thybo.

Bestyrelsesmedlemmerne er universitetets øverste myndighed, så det er ubekvemt for KU’s daglige ledelse, når medlemmerne offentligt kritiserer dens beslutninger.

Fagforeningen kører en sag mod KU

Oveni kan ForskerForum oplyse, at Dansk Magisterforening betegner fyringen som »usaglig og urimelig« og har bedt om en forhandling af sagen. Det betyder, at KU og Magisterforeningen kan ende med at skulle i retten og få sagen afgjort der.

Hans Thybo er blevet fyret med to begrundelser, nemlig at han brugte sin personlige Gmail-konto til arbejdsmails, og at han ifølge KU misbrugte sin stilling som overordnet professor til at lægge pres på en yngre forsker, som Thybo ifølge KU ville have til at kritisere ledelsen på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, hvor de begge var ansat.

Efterfølgende har KU tonet begrundelsen om brug af Gmail ned og kalder det i det endelige fyringsbrev til Hans Thybo brugen af Gmail for »et kritisabelt forhold af en vis betydning, men det er ikke det afgørende forhold i denne sag.« Tilbage står beskyldningen mod Thybo for magtmisbrug over for den unge forsker.

Rektor: Man kan ikke blive fyret for Gmail (alligevel)

Bag fyringen ligger også en periode med et skidt forhold mellem Hans Thybo og hans nærmeste chefer. Det hævder i hvert fald Thybo i en længere klage, som Uniavisen har haft lejlighed til at læse.

Derudover viser en aktindsigt, at KU i en revisionsundersøgelse brugte en halv million kroner på at undersøge Hans Thybos rejseudgifter uden at finde noget, der kunne begrunde en reprimande – eller en fyring.

Senest har rektor på KU Ralf Hemmingsen 30. november udsendt en artikel om sagen på KU’s intranet. I korthed lyder rektors besked til KU-befolkningen, at Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, der har ansvaret for Hans Thybos institut, ikke havde »nogen anden udvej« end at afskedige Thybo.

Ud over at give sin støtte til beslutningen om at fyre Hans Thybo, skriver Ralf Hemmingsen, at KU ikke afskediger folk »blot fordi de har brugt en Gmail-konto eller for andre mindre overtrædelser,« selv om det altså var en eksplicit årsag, som KU gav, for at Hans Thybo i første omgang blev indstillet til afskedigelse.

chz@adm.ku.dk

Annonce

Seneste