Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

KU-ledelse: Ministeren truer vores ledelsesrum

MEDBESTEMMELSE - Videnskabsministeriet vil have mere demokrati på universiteterne. Men Københavns Universitets ledelse stritter imod.

Videnskabsministeriets udspil til en ny universitetslov rokker ikke grundlæggende ved magtforholdene på danske universiteter. De afgørende beslutninger vil fortsat blive taget af en ‘enstrenget ledelse’, der, igen, bliver holdt i ørene af en bestyrelse, hvis medlemmer for flertallets vedkommende er hentet uden for universiteterne selv.

LÆS: Forsker-kritik af det nye forslag til en universitetslov.

Men der er også et demokratiseringsforslag i Videnskabsministeriets nye lovtekst, idet universitetsbestyrelserne i fremtiden skal sikre, »at der sker medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger.«

En strid om ord

At der er tale om en præcisering af bestyrelsens opgaver snarere end en egentlig ændring fremgår af bemærkningerne til lovforslaget. Men ordet ‘medbestemmelse’ giver ikke desto mindre bryderier på Københavns Universitet, hvor ledelsen i et længere høringssvar sætter sig til modværge.

»Begrebet udfordrer den enstrengede ledelse, hvilket er særdeles uheldigt i forhold til ledelsens ledelsesrum,« hedder det i KU-ledelsens høringssvar, der også pointerer, at man ikke andre steder i samfundet forventes at være så flinke til at inddrage medarbejdere og studerende:

»KU’s ledelse læser og forstår bestemmelsen og tilhørende bemærkninger således, at der med den foreslåede formulering om sikring af medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende påhviler universiteterne en skærpet pligt i forhold til andre offentlige institutioner til at medinddrage medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger.«

Studerende: Medbestemmelsen var savnet

I stedet for ‘medbestemmelse’ foretrækker KU-ledelsen det mindre beslutningstunge ord ‘inddragelse’ til beskrivelse af medarbejdere og studerendes rolle i styringen af universitetet.

LÆS: KU-ledelsens argumentation i sin helhed på KU’s hjemmeside.

KU’s høringssvar blev diskuteret på et bestyrelsesmøde den 9. december. Her lovede KU-ledelsen at indarbejde Studenterrådets synspunkter, selv om det i første omgang var tanken, at de studerendes bidrag skulle vedlægges som et bilag.

Studenterrådet mener, at de nuværende regler ikke i tilstrækkelig grad har sikret medinddragelse og medbestemmelse, og de byder den nye formulering velkommen. KU’s endelige høringssvar, der dermed skal omfatte disse stik modsatte synspunkter, skal være klar den 15. december.

chz@adm.ku.dk

Seneste