Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

KU må ændre specialeregler for at få studerende igennem på normeret tid

FREMDRIFT - Fire måneder til at skrive speciale i stedet for de nuværende seks er et af budene på, hvordan Københavns Universitet kan få studerende til at gennemføre kandidatuddannelse på normeret tid.

Studerende på Københavns Universitet er landets langsommeste. Det skyldes blandt andet, at afleveringsfristen for specialer falder så sent, at mange studerende ikke når at få bedømt deres speciale inden for den tidsramme, kandidatuddannelsen er normeret til.

Det er et problem, der hidtil ikke har haft praktiske konsekvenser.

Men nu står KU til at miste 345 millioner kroner årligt i tilskud efter 2020, hvis ikke universitetets studerende i snit bliver 7,6 måneder hurtigere færdige med deres studier.

KU’s uddannelsesadministration, Uddannelsesservice, har rejst problemet for universitetets ledelse og opridset to løsninger.

Speciale på 4 måneder

Den ene er at forkorte skriveperioden fra 6 til 4 måneder. På den måde kan specialet afvikles inden for forårssemesteret, der varer ned til 14 uger.

I dag har studerende 6 måneder til at skrive et speciale til 30 ECTS-point. Sådan har KU fortolket Universitetslovens krav om, at specialet skal færdiggøres »inden for den tidsramme, der i studieordningen for den enkelte uddannelse er fastsat for specialets omfang«.

Påbegyndes specialet 1. januar, er afleveringsfristen 1. juli. Ifølge uddannelsesministeriets bekendtgørelser er fristen for bedømmelse af specialer seks uger fra afleveringsdato. Juli er feriemåned på Københavns Universitet og tæller ikke med i de seks uger. Det betyder, at karakteren først er i hus midt i september.

Den nuværende praksis gør det svært for studerende at fuldføre uddannelser på normeret tid, som er 22 måneder for en kandidatuddannelse. En uddannelse regnes først for afsluttet, når den studerendes kandidatspeciale er blevet bedømt og kronet med en karakter.

KU er nødt til at sikre sig, at kandidatspecialer er afsluttet og bedømt inden 1. juli, så studerende kommer igennem på normeret tid, og universitetet kan regne med at få sine 345 millioner.

CBS har allerede fremskyndet og afkortet specialet

Den anden mulighed, Uddannelsesservice nævner, er, at specialekontrakten fremover underskrives – og specialet dermed officielt indledes – midt i december.

Det er en løsning, CBS (Copenhagen Business School) indfører per 1. september 2015. Her skal specialekontrakten underskrives 15. december, og specialet afleveres 15. maj, oplyser studiechef Rie Snekkerup fra CBS.

Det medfører, at specialeperioden bliver afbrudt af eksamener i januar. Emnevalg og vejledertildeling skal ske væsentligt før den 15. december, tilføjer Rie Snekkerup, og arbejdet med at udforme en specialekontrakt kommer derfor til at foregå samtidig med efterårssemesterets undervisning.

Bekymring på fakulteterne

Studerende og ledelse har drøftet de to løsningsmuligheder i KU’s Uddannelsesstrategiske Råd (KURR) og også studiecheferne i KU’s Studieadministrative Koordineringsudvalg (SAK) har tygget på sagen.

Både fakultetsledelser og Studenterrådet har udtrykt bekymring for, at det vil koste kvalitet, hvis specialeperioden forkortes.

Sagen drøftes nu af rektor og den nærmeste ledelse.

sofie.hansen@adm.ku.dk

Seneste