Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

KU overvejer at droppe elite-uddannelser

Universitetet må trække sig ud af det europæiske Erasmus Mundus samarbejde hvis der ikke kommer løsning på problemet omkring opkrævning af brugerbetaling fra de studerende

Københavns Universitet (KU) risikerer at skulle tilbagebetale tre millioner kroner til 58 studerende der er blevet opkrævet op til 70.000 kroner årligt i betaling for at gå på de såkaldte Erasmus Mundus uddannelser.

Det skyldes at Universitets- og Bygningsstyrelsen i en redegørelse til Folketinget har slået fast at universiteternes praksis strider mod grundprincippet om at uddannelse er gratis i Danmark. Det gælder både for studerende fra Danmark, andre EU lande og tredje lande hvis de deltager i et Erasmus Mundus program.

Afgørelsen får KU til at overveje helt at droppe sine eliteuddannelser.

»Det er klart at vi ikke kan fortsætte hvis vi bryder loven. Vi er i gang med at optage nye studerende, så der skal træffes en beslutning rigtig hurtigt,« siger Hanne Harmsen, vicedirektør for uddannelse på KU. Hun sidder med i en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsminister Helge Sander (V) der skal forsøge at finde en løsning på problematikken.

Aarhus Universitet, der står til at skulle tilbagebetale 12 millioner kroner, står i samme dilemma som KU. Det får prorektor Nina Smith til at kalde situationen absurd.

»Det kan jo ende med at udlændinge kan komme til Danmark og tage en gratis uddannelse betalt af de danske universiteter,« siger hun til Politiken.

Universiteterne skal betale

Jens Peter Jacobsen, direktør for Universitets- og Bygningsstyrelsen under Videnskabsministeriet, bekræfter at man arbejder fremadrettet på at finde en løsning, men slår fast at universiteterne må bringe orden i deres forhold her og nu.»Vores afgørelse er principiel og helt klar.

Universiteterne må ikke opkræve en brugerbetaling og samtidig få et taxametertilskud fra staten. De må derfor i hvert enkelt tilfælde træffe en konkret afgørelse om den studerende har krav på at få sine penge tilbage eller ej.

Hvis den enkelte er utilfreds med afgørelsen, kan vedkommende klage til Universitets- og Bygningsstyrelsen,« siger Jens Peter Jacobsen. Også videnskabsminister Helge Sander forventer at universiteterne betaler de studerende deres penge tilbage, men han er klar til at se på loven.

»Der er behov for at udvikle et nyt system der styrker internationaliseringen uden at give køb på princippet om gratis uddannelse. Det kan betyde at lovgivningen skal ændres,« siger han.

Ministeriets ansvar

Det formilder ikke Danske Studerendes Fællesråd der kræver en uvildig undersøgelse af hele forløbet.

»Sagen er opstået fordi Videnskabsministeriet gennem flere år har set igennem fingre med at universiteterne har krævet ulovlig betaling fra de studerende. Der bør laves en uvildig undersøgelse foretaget af kammeradvokaten,« siger Stinna Gammelgaard, Næstformand og international koordinator.

For at sætte fokus på Videnskabsministeriets ansvar tog en gruppe studerende sagen i egen hånd og begik et symbolsk indbrud den 20. februar i Videnskabsministeriet, klædt ud som Bjørnebanden. Pia Mejdahl Daugbjerg, formand for Studenterrådet på Københavns Universitet, bakker op om aktionen da hun mener at det er Videnskabsministeriet der skal betale de studerende deres penge tilbage og ikke universiteterne.

»Ministeriet har tilladt at det foregik, og det er penge som universiteterne allerede har brugt som de nu må hive ud af budgettet. Det er i sidste ende et politisk ansvar at sørge for gratis uddannelse, og derfor er det også ministeren som må finde midlerne til at betale den ulovlige brugerbetaling tilbage så det ikke kommer til at betyde yderligere besparelser på universiteterne,« siger Pia Mejdahl Daugbjerg.

Fået millioner

KU og de andre danske universiteter har forsvaret deres praksis med at de studerende har betalt en afgift til et internationalt ‘konsortium’ for administration af uddannelsen, men ifølge Dagbladet Information har KU fået millioner tilbage fra konsortiet.

Den økonomiske kontrakt som KU har indgået med universiteter i Alnarp, Göttingen, Bangor og Padova viser således at KU´s andel af EU-puljen sammen med de studerendes brugerbetaling var godt 1,6 millioner kroner for studieårene 06/07 og 07/08.

Dertil kommer godt en million kroner fra konsortiet til sekretariatet der ligger på KU. Hanne Harmsen forklarer at pengene er gået til en række ekstra ydelser i Erasmus Mundus-programmet som ikke gives på de rent danske uddannelser. Det drejer sig om ekstra vejledning, sprogkurser, faglig koordinering, mentor-ordning med mere.

clba@adm.ku.dk

Seneste