Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

KU politianmelder Penkowa

UREDELIGHED - Københavns Universitet mistænker hjerneforskeren for at have begået bedrageri og dokumentfalsk i forbindelse med sin forskning.

Københavns Universitet (KU) har politianmeldt Milena Penkowa, der modtog Eliteforsk-prisen i 2009.

Det sker på baggrund af en undersøgelse via en spansk advokat og efter oplysninger fra Weekendavisen.

»Jeg må desværre konstatere, at der nu er grundlag for en stærk mistanke om forfalskning af dokumenter i forbindelse med dele af Milena Penkowas forskning. Vi vil derfor anmelde det til politiet, så forholdet kan blive efterforsket,« udtaler rektor Ralf Hemmingsen i en pressemeddelelse.

Læs pressemeddelelsen her

Fiktivt firma

Ifølge Weekendavisen har Milena Penkowa fremstillet falske papirer, som skulle forestille at være fra et spansk firma og som dokumenterede, at der var udført en række forsøg på rotter i Spanien.

Til formålet benyttede hun et nyoprettet amerikansk firmas navn og logo på de dokumenter, som hun sendte til universitetet, og som var dateret i 1999.

Firmaets direktør John Christer fortæller til Weekendavisen, at han aldrig har hørt om Milena Penkowa. Hans firma er oprettet i 2001 og har heller aldrig været repræsenteret i Spanien, hvor rotteforsøgene ellers skulle være foregået.

Udvalg tvivlede på rotter

Penkowa fremsendte den angiveligt falske dokumentation til bedømmelsesudvalget i forbindelse med vurderingen af hendes doktordisputats fra 2002.

Udvalget tvivlede på, at de op mod 1000 påståede rotteforsøg overhovedet havde fundet sted, men Penkowa sandsynliggjorde via logbøger, kontrakt med et privat laboratorium i Barcelona og kopi af telefaxer med det spanske laboratorium, at rotterne var blevet testet.

Hun trak alligevel sin disputats tilbage, men daværende dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU og nuværende rektor Ralf Hemmingsen sendte den videre til revurdering hos et internationalt ekspertpanel og foretog en administrativ undersøgelse af antallet af dyreforsøg.

Fik undskyldning

Ekspertpanelet fandt ikke grundlag for at rette væsentlig kritik mod Penkowas arbejde eller at sætte spørgsmålstegn ved redeligheden af hendes forskning.

Ralf Hemmingsen gav hende derfor en uforbeholden undskyldning i 2004, men situationen har med de nye oplysninger ændret sig.

»Det ser ud som, vi er blevet bedraget, og at dokumenterne, som vi fik kopier af i 2003, er konstruerede til formålet,« siger Ralf Hemmingsen således til Weekendavisen.

Løj mor og søster døde

Ifølge Weekendavisen har Milena Penkowas tilsyneladende et lemfældig forhold til sandheden.

Hun skrev således til KU i forbindelse med afleveringen af sit forsvar for disputatsen, at hendes mor og søster var blevet dræbt.

»Onsdag den 14. maj forulykkede min mor og min søster i Belgien i bil, hvorefter jeg har brugt meget tid på hospitalet og især begravelsen,« skrev Milena Penkowa.

Ifølge Weekendavisen lever både mor og søster stadig. Moren stod endda på gæstelisten, da Penkowa i 2009 skulle have Eliteforsk-prisen overrakt af kronprinsesse Mary.

Vil til bunds

KU skriver i en pressemeddelelse, at udover at anmelde Penkowa til politiet vil rektoratet bede hende og én af hendes spanske samarbejdspartnere om at trække en videnskabelig artikel tilbage publiceret internationalt i 2000.

KU’s ledelse vil også rådføre sig med forskningsrådene om, hvordan universitetet bedst muligt tilrettelægger en proces for at gennemgå Penkowas resultater. Det skal ske med henblik på at afklare om eventuelt andre tidsskriftartikler skal trækkes tilbage eller overdrages til Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, UVVU.

»Der er begrundet mistanke om en helt usædvanlig hændelse, som ikke er set magen til på KU. Det kan vi ikke leve med. Selvom det kommer til at tage noget tid, er vi fast besluttet på at komme helt til bunds i sagen,« skriver Ralf Hemmingsen.

clba@adm.ku.dk

Seneste