Annonce
Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Navne

KU-professor får matematisk fysiks højeste udmærkelse

Navne — Jan Philip Solovej har modtaget den prestigefulde Henri Poincaré-pris, og det sætter ham på listen over pionerer inden for videnskaben i matematisk fysik.

Hvem er han?

40 år – så længe har Jan Philip Solovej arbejdet med matematisk fysik. Og siden 1997 har han også været professor på Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet.

Den 2. august nåede hans karriere et (foreløbigt) højdepunkt under åbningsceremonien til den Internationale Kongres i Matematisk Fysik, i Genève i Schweiz.

Her modtog Jan Philip Solovej Henri Poincaré-prisen for sin indsats, og prisen regnes for at være den højeste udmærkelse, som en matematisk fysiker kan modtage. Jan Philip Solovej er selvsagt begejstret:

»Jeg har gået til den her kongres i 40 år, lige siden jeg var studerende, og jeg har altid set op til dem, der op igennem årene har modtaget prisen. De er pionerer, og det er helt specielt pludselig at have sit eget navn stående på samme liste som dem. Det er en kæmpe anerkendelse,« siger Jan Philip Solovej.

Han fortæller gerne om sit arbejde, selv om hans forskning ligger inden for avanceret matematik og kvantemekanik – som næppe ret mange mennesker i verden helt forstår.

Hvorfor læser jeg om ham nu?

Jan Philip Solovej får prisen for sit arbejde inden for den matematiske fysik, og specielt to delemner er fremhævet. De er beskrevet i hver sin artikel i det anerkendte tidsskrift Annals of Mathematics. Dermed har Jan Philip Solovej fundet løsninger på to store problemer, der har drillet hans fagområde i tiår.

Det første problem handler om superflydende materialer: Et eksempel på det kan være grundstoffet helium, som er kølet ned til noget nær det absolutte nulpunkt. Det bliver flydende og får den mærkværdige kvantemekaniske egenskab, at væsken holder op med at yde modstand af nogen art.

Jan Philip Solovejs arbejde har betydet, at det nu er muligt at sige noget matematisk om, at gasser, der befinder sig under ganske særlige forhold, også må befinde sig i den såkaldt superflydende tilstand. Resultatet er opnået i samarbejde med en af hans tidligere ph.d.-studerende, Søren Fournais.

Det andet problem drejer sig om, at Jan Philip Solovej har vist matematisk, at næsten alle atomer i det periodiske system fylder cirka lige meget i rummet. Hvis man forestiller sig, at det periodiske system fortsætter langt ud efter uran, som har 92 elektroner omkring sig, så vil et grundstof med for eksempel nummer 3000, der består af atomer med 3000 elektroner, fylde cirka lige så meget som uranatomet – eller et hvilket som helst andet atom i det periodiske system.

Resultatet er en del af Jan Philip Solovejs langvarige arbejde med matematisk fysik inden for det område, der hedder mange-legeme-problemer, der igen har at gøre med kvantemekanikken: Da Niels Bohr i sin tid viste, at kvantemekanikken gælder for præcis ét brintatom, var det et gennembrud, men Jan Philip Solovej har gjort det muligt også at analysere på kvantemekanikken for store atomer, og når der er mange atomer til stede samtidigt.

Hvor er det nu lige, jeg kender ham fra?

Måske husker du, at Jan Philip Solovej allerede i 2001 modtog prisen for at være den bedste underviser ved Københavns Universitet? Prisen hedder Årets Harald, og Uniavisen talte også med ham dengang til en artikel, »Pædagogisk talknuser«, der ligger på Uniavisens e-pages (se side 5).

Jan Philip Solovej har også i mange år holdt gang i en løbeklub under sin forskningsgruppe, QMATH. Løbegruppens medlemmer, hvoraf mange er omkring 25, løber sammen en gang om ugen. Desuden løber de altid med til DHL-løbet, i august.

Når det gælder hans nære faglige omgangskreds, har han blandt andet været centerleder ved Villum Centre of Excellence for the Mathematics of Quantum Theory – også kaldet for QMATH – siden 2016.

Desuden er han chefredaktør på Journal of Mathematical Physics, som er det største og ældste tidsskrift inden for matematisk fysik. Det er udkommet siden 1960.

Skal jeg gøre noget?

Hvis man ønsker at læse flere detaljer om Jan Philip Solovejs forskning, så har Matematisk Institut ved Københavns Universitet skrevet om den i pressemeddelelsen »Henri Poincaré-prisen til Jan Philip Solovej«.

Jan Philip Solovej har også sin egen hjemmeside for de særligt interesserede, og du kan bladre i det tidsskrift, som han er redaktør for – men der skal du nok mindst være Lillenørd til matematisk fysik for at kunne få særlig meget ud af det.

Seneste