Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

KU-professor vinder pris for yngre kemiforskere

PRISVINDER - Torkil Holm Prisen for yngre kemiforskere går i 2016 til Dimitrios Stamou, der er professor ved Kemisk Institut på KU og forsker i kroppens mindste bestanddele.

Dimitrios Stamou er i en alder af bare 41 år leder af en forskningsgruppe på Nano-Science Center, hvor han under sig har et team på 11 mennesker. Hans forskningsresultater har både genereret spalteplads i anerkendte fagtidsskrifter og i de bredere nyhedsmedier.

De bedrifter er grunden til, at han i fredags modtog Torkil Holm prisen for 2016; en pris for yngre og lovende forskere, der har markeret sig inden for kemiske videnskaber. Prisen uddeles hvert andet år af ATV – Akademiet for Tekniske Videnskaber.

Jagter kuren mod overvægt og kræft

Dimitrios Stamous genstandsfelt kaldes på fagsprog spatio-temporal organisering af biologiske systemer på nanoskala. Det ligger i grænselandet mellem biologi, fysik og nanoteknologi. Og det handler kort fortalt om, hvordan kroppens mindste bestanddele – membraner, proteiner og enzymer – opfører sig og reagerer med hinanden.

Senest har Stamou blandt andet beskæftiget sig med et protein kaldet RAS, som også går under betegnelsen ”the undruggable cancer target”. Betegnelsen kommer af, at omkring 30 procent af alle kræfttilfælde er udløst af RAS, imens man stadig har meget begrænset viden om, med hvilke midler man kan behandle proteinet.

Tidligere har han forsket i, hvordan man kan øge kroppens evne til at nedbryde fedt. Fedtnedbrydende enzymer arbejder kun 15 procent af tiden, men det lykkedes Stamou og hans forskerteam at manipulere dem op til 45 procent. Og det kan få stor betydning for bekæmpelse af overvægt og de sygdomme, som følger deraf.

Prisen markerer et nyt kapitel

Stamou er født i Grækenland. Han har en bachelorgrad i fysik fra University of Leeds i England og en Ph.d.- grad i kemi fra Ecole Polytechnique Fédéral de Lausanne i Schweiz.

Han blev ansat på KU i 2004, og året senere blev han gruppeleder på Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, hvor han oprettede den første tværfakultære forskningsfacilitet mellem sundheds- og naturvidenskab under navnet BioNanoteknologi-Laboratoriet.

»Det seneste årti repræsenterer et stort kapitel af mit arbejde på Københavns Universitet,« siger Dimitrios og tilføjer: “Torkil Hansen prisen kom samtidig med at dette kapitel afsluttes og et nyt åbnes op, forhåbentlig i det kommende årti.«

Komiteen bag Torkil Holm prisen spår Stamou en lovende karriere. Selv har han en strategi for, hvordan dette skal opnås.

»Det næste årti vil vi fokusere mindre på nye opdagelser og gå mere i dybden med de områder med stort potentiale, der opstod efter vores tidligere opdagelser.«

Stamou håber stadig, at han og forskningsteamet kan blive ved med at gøre nye opdagelser. Men, siger han: »Jeg håber, at dette fokus vil gøre det muligt for os at lave betydningsfulde bidrag til disse områder af videnskaben.«

I den umiddelbare fremtid, skal Dimitrios Stamou sandsynligvis også foretage opdagelser uden for kemifaget. Med prisen følger nem 50.000 kroner. Han har allerede et godt bud på, hvad de skal bruges til: »Min familie holder meget af at rejse, så en del af prisen vil blive afsat til, at vi kan udforske nye steder, mennesker og kulturer.«

Seneste