Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

KU propaganderer ikke for Open Access

SVAR - Københavns Universitet forsøger ikke at pådutte nogen Open Access, mener vicedirektør for kommunikation Jasper Steen Winkel, som svarer formanden for Danske Videnskabsredaktører, hvis kritik han finder 'tendentiøs' og 'misvisende'.

Kære Jørgen Burchardt

Som ansvarlig for omtalte ‘propaganda’, får du et svar fra mig vedrørende din mail.

I din rolle som ekstern forlagsredaktør finder jeg din kommentering af universitetets interne kommunikation besynderlig. Den er tillige tendentiøs og misvisende. Påstanden om ensidig politisering kan jeg ikke genkende, blandt andet set i lyset af, at nyheden refererer en aktuel international debat. Ordet ‘senest’ antyder, er der er skrevet mange opfordringer til online publicering, hvilket er faktuelt forkert og ikke dokumenterbart.

Forskere fra mange forskningsområder på KU har i årevis haft mulighed for at publicere forskning som Open Access via KU’s system til registrering af forskning CURIS. Forskernes publikationer er dermed synlige på deres egne hjemmesider. Der er en øget interesse i for eksempel at parallelpublicere og bruge systemet. Nyheden giver en kort vejledning i, hvordan systemet allerede kan bruges.

Som det fremgår af den nyhed fra KUnet, du refererer til, er Open Access i stigende grad et krav fra eksterne bevillingsgivere. Universitetet skal forholde sig til det, hvad enten du kan lide det eller ej. Det er op til universitetets forskere, om de vil gøre brug af muligheden for at publicere gennem Open Access. Det er altså ikke et krav fra universitetets side, men en mulighed.

Det er velkendt, at Open Access kan være en udfordring for forlag og påvirker forretningsmodellen omkring publicering af forskning. Som du ved, har regeringen og forskningsrådene spillet ud med holdninger til dette. Den diskussion indgår KU i på et oplyst og nuanceret grundlag.

Med venlig hilsen
Jasper Steen Winkel

LÆS OGSÅ: Jørgen Burchardts indlæg (Bemærk at også universitetsbibliotekar Michael Cotta-Schønberg besvarer kritikken i kommentarsporet).

Seneste