Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

KU: Regeringens dystre tal holder ikke

KU mister 750 millioner i bevillinger i 2010, hvis man skal tro regeringens finanslovsudspil. Men det skal man ikke, siger universitetets ledelse, som forudser et fald i omsætningen på 150 millioner, og desuden glæder sig over den planlagte modernisering af bygninger og laboratorier

Videnskabsminister Helge Sander (V) jubler over regeringens finanslovsforslag, som trods økonomisk krise og fald i BNP ifølge ministeren fastholder væksten i universitetssektoren. Men alligevel kan man i Finansministeriets udspil læse et fald i Københavns Universitets (KU) omsætning på 750 millioner kroner i 2010.

Det tal er dog ikke umiddelbart noget, der bekymrer den øverste ledelse på KU. Her regner man kun med et fald i omsætning på godt 150 millioner kroner i forslaget til finanslov, men understreger, at efterårets forhandlinger skal resultere i en bedre løsning. Forskellen i beregninger skyldes ifølge Jørgen Honoré, direktør for KU, at ministeriet lægger historiske tal til grund for sine beregninger.

I Finansministeriets udspil står KU blandt andet til at miste 270 millioner i eksterne midler, såkaldt tilskudsfinansieret forskning. Men KU regner selv med, at de seneste års stigning i eksterne tilskud vil fortsætte, ligesom ledelsen er uenig i ministeriets dystre prognose om et fald på 260 millioner i driftstilskud.

Efterårets forhandlinger bliver vigtige

Jørgen Honoré peger på den resterende pulje af globaliseringsmidler på 881 millioner i finanslovsudspillet, som til efterårets skal fordeles mellem alle landets universiteter, som afgørende for at få dækket hullet på 150 millioner.

»Det er meget væsentligt, at de 881 millioner fordeles med langt den overvejende del som basistilskud til universiteterne, og at også de kommende års midler fordeles, så budgetforudsætningen bliver bedre,« siger Honoré, som forventer, at KU tildeles omkring 30 procent af de reserverede midler, og det vil kunne dække efterslæbet på 150 millioner.

Han understreger desuden, at det er nødvendigt hurtigt at begynde forhandlinger om nye tilskudsmidler til universiteterne. Dels fordi globaliseringspuljen udløber i 2013, og dels fordi de fleste indtægter til universiteterne årligt beskæres med 2 procent, hvilket ifølge direktøren er et stigende problem.

Fornuftigt med modernisering

Regeringen har desuden afsat seks milliarder kroner til fornyelse af bygninger og laboratorier, blandt andet den meget omtalte Panum-bygning, der efter planen kommer til at koste omkring en milliard.

Halvdelen af disse seks milliarder kommer fra globaliseringsmidlerne, og tages dermed fra aktiv forskning, hvilket både forskere og studerende har kritiseret. Men det er man nødt til at acceptere i en krisetid, mener KU’s ledelse.

»Vi mener, det er meget positivt, at der er kommet en finansieringsordning for fornyelse af bygninger og infrastruktur på plads,« siger Jørgen Honoré, som også er positivt stemt over for regeringens forslag om at hæve taxametret på de samfundsfaglige og humanistiske uddannelser med 100 millioner kroner.

»Det er meget fornuftigt med et løft på det laveste taxameter, også selv om det ganske vist er et lille løft.«

ser@adm.ku.dk

Seneste