Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

KU-rektor: Ansættelser på nyt metabolismecenter sker efter bogen

BRANDSLUKNING - Både politikere og Dansk Magisterforening undrer sig over ansættelser på nyt KU-center til 885 millioner af folk fra Novo Nordisk. »Det er ikke muligt at købe sig ind på Københavns Universitet,« svarer rektor Ralf Hemmingsen

Under overskriften ‘Beskyldninger mod Københavns Universitet’ kommenterer Københavns Universitet (KU)’s ledelse spekulationer om lovligheden af en række ansættelser på KU’s nye metabolismecenter til 885 millioner kroner.

Centret er resultatet af en donation fra Novo Nordisk Fonden, og det er netop forholdet mellem KU og Novo Nordisk, der er sagens kerne. Ifølge dagbladet Information har KU nemlig stik imod den sædvanlige praksis med at ansættelser sker efter åbne opslag i ansættelsesudvalg, direkte indsat vicedirektør og forskningsleder i Novo Nordisk Oluf Borbye Pedersen som en af det nye centers fem ledere, og i samme runde overført hans stab på 20 medarbejdere til KU, ligeledes uden opslag.

LÆS: 20 Novo-forskere bliver ansat uden opslag på nyt KU-center.

I Informations artikel erkender dekan Ulla Wewer på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, at de 20 stillinger ikke er blevet slået op, og det har skabt et vist røre.

Oppositionen på Christiansborg har således fået videnskabsminister Charlotte Sahl Madsen til at undersøge sagen, og i ForskerForum udtaler en repræsentant for Dansk Magisterforening, at ansættelserne er i strid med ansættelsesbekendtgørelsen, og at KU »bøjer reglerne«.

Oluf Borbye Pedersens stab vil blive ansat efter reglerne

Nu kommer rektor på KU Ralf Hemmingsen sin sundhedsvidenskabelige dekan til undsætning.

Alle centerledere på det nyoprettede center er »rekrutteret af Københavns Universitet ud fra en vurdering af deres faglige meritter inden for de konkrete forskningsområder for centeret.« Lyder det i en pressemeddelelse fra 31. marts om sagen.

Rektor skriver, at det ikke er muligt at købe sig ind på Københavns Universitet, og videre:

»Forskningsleder Oluf Borbye Pedersen har over for Københavns Universitet udtrykt ønske om at tilknytte de medarbejdere, som i dag udgør hans forskningsenhed på Hagedorn Research Institute. Det er helt naturligt, at en forskningsleder ønsker at bevare momentum i den forskningsgruppe, der gennem en årrække har skabt resultater. I det konkrete tilfælde bliver det dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, der skal finde en løsning inden for rammerne af de eksisterende love og bekendtgørelser, siger Ralf Hemmingsen.«

De 20 ansættelser er altså ikke allerede blevet effektueret. I stedet lader rektor det nu være op til sin dekan at finde en lovlig måde at gennemføre ansættelserne på.

KU-ledelsen oplyser, at en stor del af de 20 personer i forskningsgruppen allerede er tilknyttet KU, enten i postdoc-stillinger eller ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets ph.d.-skole. Gruppen på 20 omfatter også en række ikke-forskere.

Seneste