Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

KU-rektor tager bladet fra munden i Penkowa-sag

NYE OPLYSNINGER - Hvorfor betalte Københavns Universitet to millioner kroner til IMK Almene Fond? Hvem indbragte hjerneforskeren Milena Penkowa for Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed? Og hvad er rektor Ralf Hemmingsens relation til den anklagede forsker?

Det er ikke sikkert, at al Milena Penkowas forskning behøver at blive gennemgået, siger KU-rektor Ralf Hemmingsen, som opfordrer til, at alle afventer resultatet af en igangværende undersøgelse ved Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU), før de drager konklusioner om Milena Penkowa-sagen.

»Hvis UVVU ikke finder anledning til kritik af den forskning, der undersøges, er sagens videnskabelige del vel ikke meget længere. Hvis UVVU kritiserer væsentlige dele af f.eks. den metode, der er blevet brugt, må vi vurdere, om der også er andre lignende videnskabelige resultater, der skal kigges efter i sømmene af udvalget. Hvis UVVU kommer med en gennemgribende kritik i den pågældende forskning, må vi vurdere om en stor del af det videnskabelige forfatterskab skal undersøges,« siger Ralf Hemmingsen til universitetets intranet, KUnet.

Han oplyser samtidig, at det er Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, der har indbragt hjerneforsker Milena Penkowa for UVVU.

Kammeradvokaten og KU enige om at afvise ny undersøgelse

De nye udtalelser fra KU’s rektor kommer efter, at 58 danske forskere har krævet en tilbundsgående undersøgelse af den mulige forskningsskandale for at skærme universitetets omdømme. Et krav, som KU har afvist. Rektor Ralf Hemmingsen oplyser nu til KUnet, at statens primære juridiske rådgiver Kammeradvokaten er enig med KU’s ledelse i dette spørgsmål.

»Kammeradvokaten deler bestyrelsesformandens og min opfattelse, og finder ikke, at universitet bør iværksætte en bred undersøgelse af Penkowas forskning samtidig med, at UVVU er i gang med en undersøgelse af dele af denne forskning. Kammeradvokaten har ikke på det foreliggende bemærkninger til den administrative behandling af sagen, som har tråde næsten ti år tilbage i tiden,« siger Ralf Hemmingsen.

Ingen samtaler på tomandshånd mellem rektor og Milena Penkowa

KU’s rektor udtrykker også sympati for de mange andre forskere og studerende, som ufrivilligt er blevet involveret i forløbet.

»Sådanne sager involverer i deres natur på beklagelig og ubehageligste vis også en lang række kolleger og studerende, som har samarbejdet og publiceret med den pågældende forsker. Så der er mange parter i sagen,« siger Ralf Hemmingsen til KUnet.

Fordi Hemmingsen som sundhedsvidenskabelig dekan i 2002 lod en bedømmelse af Milena Penkowas doktorafhandling gå om, har medierne også budt på spekulationer om KU-rektorens egen habilitet i sagen. I KUnet-artiklen understreger Ralf Hemmingsen endnu tydeligere end hidtil, at han ikke selv er nogen part i sagsforløbet.

»I lyset af den usikkerhed som nogle forskere har luftet, kan jeg kun sige, at ledelsen, herunder jeg personligt, er habile. Jeg hverken har eller har haft personlige, økonomiske eller faglige relationer til den nu fratrådte forsker og har aldrig været på tomandshånd med vedkommende,« siger Ralf Hemmingsen.

Hensynet var at frede relationen til fond hurtigt

Ralf Hemmingsen fortæller også, at selv om han fortsat afviser behovet for en ny undersøgelse, har han inviteret repræsentanter for de 58 kritiske forskere, som har krævet en ekstra granskning af sagen.

Milena Penkowa-sagen drejer sig både om mistænkt videnskabelig fusk og svindel med fondsmidler, der ifølge anklagerne er brugt på advokatsalærer, rejser og andet, der er forskningen uvedkommende. Selv om sagen ikke er afsluttet, har Københavns Universitet betalt en bevilling på to millioner kroner tilbage til IMK Almene Fond. Ralf Hemmingsen siger herom:

»Størstedelen af pengene er brugt til forskning, men ikke alle til det ansøgte formål. Vores hensyn har været hurtigst muligt at afklare relationen til den pågældende fond. Der er foretaget en revisionsgennemgang af den økonomiske forvaltning af bevillingen. Det er baggrunden for universitetets håndtering af sagen.«

Han uddyber ikke, hvad revisors gennemgang har afdækket.

chz@adm.ku.dk

Seneste