Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

KU-revolution - fire fakulteter slås sammen til to

FAKULTETSSANDWICH - Ud af det blå foreslår KU's ledelse nu at fusionere fire fakulteter til to. Studerende advarer: KU må ikke »lave en Aarhus«.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Farmaceutiske Fakultet skal forenes i et nye Medicinsk Fakultet. Og Det Biovidenskabelige Fakultet skal slås sammen med Det Naturvidenskabelige Fakultet i et nyt Nat-Life-fakultet. Fusionen skal være sat på skinner ved årets udgang og gennemført 1. januar 2013 efter et års indkøring. Det er det oplæg, KU-ledelsen præsenterer. (Se rettelse nederst i denne artikel).

Det er også meningen, at de fusionerede fakulteters institutter skal samles i »nye fagkonstellationer, som kan befrugte hinanden«, som det udtrykkes.

Nyheden blev præsenteret i dag på KU’s intranet, formentlig til mange KU-ansattes forbløffelse. Planerne er den mest gennemgribende forandring af KU’s organisation siden fusionerne i 2007, da Danmarks Farmaceutiske Universitet og Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole begge blev fakulteter på KU.

Største forandring i årevis

Ifølge rektor kommer idéen til sammenlægningerne nedefra.

»Dekanerne har taget initiativ til processen, fordi de er kommet frem til, at der er behov for at udnytte de store faglige overlap, der er mellem fagene, bedre. Fakulteterne har en tendens til at fungere som selvstændige siloer, hvor barriererne for samarbejde er større end genvejene,« lyder det fra rektor Ralf Hemmingsen på KU’s intranet.

Ifølge rektoratet skal den nye struktur, der ikke har været drøftet offentligt og heller ikke indgår i den 2016-strategi, som KU sendte i høring for en måned siden, »give mere faglig sammenhæng, koble grundforskningen med den anvendte forskning og styrke KU’s engagement i samfundet og samarbejde med erhvervslivet.«

Stormøder i al hast

Bestyrelsen forudsætter, at beslutningsgrundlaget vil blive drøftet i en intern dialog, og at det kan påvirkes af universitetets medarbejdere og studerende, fremgår det på KU’s intranet. Den dialog bliver sparket i gang med det samme.

Allerede i morgen, tirsdag den 20. september, skal fusionsplanerne drøftes på de fire involverede fakulteter. På KU’s intranet har flere ansatte mandag eftermiddag kritiseret det korte varsel, men KU’s vicedirektør for kommunikation forsvarer sig med, at diskussionerne vil blive filmet og lagt på KU’s intranet til de interesserede, der ikke har kunnet rydde kalenderen i en fart.

»Der bliver brug for medarbejdernes og de studerendes input til at validere og færdiggøre den grovskitse, som dekanerne nu har fremlagt til videre bearbejdning. Høringsprocessen skal blandt andet sikre, at de nye fakulteter, institutter og studienævn får den rette faglige profil,« meddeler Ralf Hemmingsen.

Studerende allerede utilfredse

Studenterrådet har også prompte reageret på fusionsplanerne med en pressemeddelelse, der advarer KU-ledelsen imod at »lave en Aarhus«.

Det ligner dog unægtelig. På landets næststørste universitet har ledelsen for nylig foretaget en stærk koncentration af organisationen i færre fakulteter (med mere internationalt klingende navne).

Studenterrådet, der i egen udlægning ‘står med bekymret og foruroliget mine’, frygter, at studerende og ansatte vil blive kørt over i forandringsprocessen:

»Jeg hæfter mig ved, at KU’s bestyrelse i deres beslutning fastslår, at ledelsen ikke blot kan udvikle et færdigudtænkt forslag til en ny struktur uden at inddrage universitetsbefolkningen. Derfor er det stærkt kritisabelt, at rektor i dag spiller ud med en grovskitse, som blot skal ‘valideres og færdiggøres’, men som sådan ikke sættes til diskussion blandt studerende og ansatte,« skriver Bjarke Lindemann Jepsen, næstformand i Studenterrådet.

Han opfordrer til, at rektor giver universitetsbefolkningen reel indflydelse på forandringerne.

Kemifusion er usikker

Det er ikke nogen nyhed, at Københavns Universitets ledelse gerne vil samle trådene bedre efter fusionerne i 2007. I foråret turnerede rektor og prorektor på tre fakulteter, Det Naturvidenskabelige, Det Biovidenskabelige (Life) og Det Farmaceutiske (Farma), med en idé om at sammenlægge de tre steders kemiforskning.

Den plan blev ikke velvilligt modtaget hos ansatte og studerende på Farma og Life, og spørgsmålet er, om kemifusionen nu bliver skrottet, eller om den bliver gennemført med et pennestrøg, fordi de enheder, der skulle fusionere kemiforskningen, ophører med at eksistere i deres nuværende organisatoriske form.

Universitetsavisen ville gerne have KU-ledelsens kommentar til, at KU indkalder til stormøder om så vigtige forandringer med så kort en frist, og vi ville gerne have spurgt til den meget omdiskuterede kemifusions fremtid.

Men rektor og prorektor er ikke tilgængelige for en kommentar før stormøderne tirsdag, meddeler KU’s vicedirektør for kommunikation.

Rettelse 22. september: I den tidligere version af denne artikel fremstod det i indledningen som om, rektor har fået mandat af KU’s bestyrelse til at gennemføre fusionen i den form, rektor og dekaner har fremlagt. Det er ikke korrekt, for bestyrelsen skal tage stilling til det endelige oplæg. Bestyrelsen har, ifølge kunet.dk, som var kilden til oplysningerne, givet ‘rektor og dekaner mandat til at forenkle fakultets-, institut- og studienævnsstrukturen.’

chz@adm.ku.dk

Seneste