Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

KU sætter tal på studieplads-nedskæringer

NEDSKÆRINGER - Af de 783 bachelor-studiepladser, Københavns Universitet er blevet pålagt at skære væk, skal 73 procent tages fra Humaniora. Det viser den deltaljerede plan for nedskæringer, som rektorat og dekaner har udarbejdet.

Der ryger 36 studiepladser på Engelsk over de næste fire år. 54 på Biologi. 55 på Dansk. Og 44 på Historie.

Tallene stammer fra Københavns Universitets egen udmelding om, hvor der skal skæres for at leve op til regeringens dimensioneringsprogram.

Selv om regeringens plan – resultatet af et kompromis med rektorerne for de otte universiteter 4. november – er kommet på usikker grund, efter et folketingsflertal har vendt forslaget ryggen, har uddannelsesministeren ikke forlænget universiteternes frist for at diske op med en skæreplan.

Derfor måtte rektorat og dekaner i sidste uge offentliggøre listen over de uddannelser, der skal skrumpes i perioden 2015 til 2018. Det drejer sig samlet set om 783 bachelor-studiepladser og 593 kandidat-studiepladser.

Ingen lukkede uddannelser på Hum – men kraftig beskæring

’Sofie3’ er det seneste aftalegrundlag for dimensioneringen blevet døbt, og i modsætning til ’Sofie1’ og ’Sofie2’ har universiteterne denne gang haft mulighed for at vælge, hvilke fag og faggrupper de vil skære fra.

Det har medført, at Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet er sluppet lettere end oprindeligt antaget. Der skal skæres i alt 146 pladser på de naturvidenskabelige bacheloruddannelser frem til 2018.

30 af pladserne ryger med bacheloruddannelsen Naturvidenskab og It, der får kniven og lukker – en lukning dekanatet allerede havde vedtaget forud for regeringens dimensioneringsplan.

Fakultetet er dog også nødt til at lukke kandidatuddannelsen i parasitologi.

På Det Humanistiske Fakultet, som bliver hårdest ramt med en reduktion på 573 bachelorpladser, har dekanatet klaret nedskæringerne uden at lukke uddannelser. Til gengæld vil flere af fakultetets småfag mærke en heftig procentvis reduktion. Det gælder fx Indiansk Sprog og Kultur, der skal optage 9 færre studerende end de 19, der blev optaget i 2013.

Dekanatet på Humaniora vil indlede drøftelser på fakultetet om at sammenlægge nogle af fakultetets uddannelser.

Se rektoratet og dekanernes komplette liste over, hvor meget der skal skæres på hvert enkelt studie, i vedhæftede pdf.

Opdatering 10. december 2014: Et Folketingsflertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Alternativet (løsgænger Uffe Elbæk) havde krævet en for universiteterne lempeligere dimensionering og indkaldt til en forespørgsel om dette i Folketinget 10. december. Imidlertid indgik SF og regeringen 9. december et kompromis om sagen, hvis konsekvenser for KU – hvis der er nogen – endnu er ukendte.

Rettelse 11. december 2014: Det er ikke 9 af de nuværende 13 pladser på Indiansk, der skal lukkes, men 9 af de 19 studiepladser, der var i 2013. Da fakultetet er kommet ministeriet i forkøbet og allerede har optaget 6 færre, er det altså kun yderligere 3 pladser, der skal spares væk frem til 2018. Det gælder for hele listen, at den bygger på 2013-optag og derfor ikke tager højde for, at nogle fag allerede i år lukkede færre ind.

sofie.hansen@adm.ku.dk

Seneste