Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

KU sat på plads i sag om studenterunderviseres løn

FAGFORENINGSTVIST – Københavns Universitet skal betale SUL – Studenteransattes Landsforbund en bod på 25.000 kroner, og otte instruktorer skal have udbetalt cirka 400.000 kroner i manglende løn. Uklar overenskomst og mange sager er problemet, mener vicedirektør Lisbeth Møller.

»KU har fået et ordentligt rap over nallerne, så nu håber vi, at de ansvarlige vågner op og retter ind.«

Sådan siger Kristoffer Glavind, formand for SUL – Studenteransattes Landsforbund efter Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet har afgjort en tvist mellem Københavns Universitet (KU) på den ene side og SUL – Studenteransattes Landsforbund og FADL (Forening af Danske Lægestuderende) på den anden.

SUL og FADL forhandler altid overenskomst sammen, derfor er FADL involveret, selv om ingen medicinere er omfattet af denne sag, der handler om otte studerende, som har undervist i Datamatik på Økonomisk Institut på KU.

De fik ikke den højere instruktor-løn på cirka 200 kroner i timen eller tid til forberedelse, som de burde have haft.

Langstrakt forløb

Ifølge Kristoffer Glavind er der ikke tvivl om, at universitetet skulle betale de otte studerende samlet 400.000 kroner, men alligevel har sagen trukket ud i halvandet år.

En af studenterunderviserne skal ifølge SUL’s beregninger alene have omkring 95.000 kroner udbetalt og en anden cirka 85.000 kroner.

»Det er mange penge for en studerende, så det er ikke i orden, at det har taget halvandet år. Vi har rykket HR-afdelingen på KU igen og igen, og svaret har hver gang været, at de studerende nok skulle få deres penge på mandag. Det virker som om KU bevidst har forsøgt at sylte sagen, så til sidst blev vi desperate og klagede til Moderniseringsstyrelsen over brud på overenskomsten,« siger han.

KU er langsom

Anders Peter Tuxen, pressekontakt i Moderniseringsstyrelsen bekræfter, at der har været afholdt et møde mellem parterne den 10. oktober.

»På mødet anerkendte Moderniseringsstyrelsen langsommelighed fra Københavns Universitets side i forbindelse med det lokale forhandlingsforløb om blandt andet en ny lokalaftale. Efter en konkret vurdering blev der opnået enighed om, at Københavns Universitet skal betale en bod på 25.000 kr. til SUL/FADL,« skriver han i et mailsvar.

Ingen syltning

Lisbeth Møller, vicedirektør for HR & Organisation på KU, er enig i, at det har været en langstrakt forhandling, hvilket naturligvis ikke har været tilfredsstillende for de involverede.

Hun kan dog ikke genkende SUL’s opfattelse af, at KU i den konkrete sag bevidst har forhalet processen eller lovet udbetaling den kommende mandag.

»KU har afsluttet forhandlingerne med SUL i sidste uge og lukket sagen, men vi har dog et udestående, idet FADL, der også er part i forhandlingen ikke mødte op som aftalt,« skriver hun per e-mail.

Skyldes uvidenhed

Ifølge Kristoffer Glavind ser SUL løbende sager på KU, hvor studerende får for lidt i løn eller ikke får betaling for det antal timer, som de er berettiget til.

I mange tilfælde sker det dog ikke bevidst, men fordi de ikke har styr på overenskomsten lokalt på det enkelte institut, mener han.

»Problemet er, at der skal gå op til halvandet år, før tingene bliver bragt i orden, når vi opdager det, og det er uacceptabelt,« siger han.

Uklar overenskomst

Ifølge Lisbeth Møller er SUL og FADL, der repræsenterer omkring 1.500 studerende på KU, de to faglige organisationer, som i løbet af de seneste år, har rejst flest overenskomstsager over for universitetet.

Mange af disse er fortsat med forhandlinger og kan godt ende i Moderniseringsstyrelsen og ved Arbejdsretten, fordi der ikke kan opnås lokal enighed.

»Et helt centralt aspekt i disse sager er, at overenskomsten desværre er uklar. KU og de andre universiteter mener, at den giver mulighed for fortolkning af hvilke opgaver, der er omfattet, men det har i praksis vist sig, at der er stor forskel på, hvorledes henholdsvis universiteterne og de faglige organisationer læser aftaleteksten,« skriver vicedirektøren.

Stor opgave

Hun tilføjer, at de mange løbende henvendelser fra SUL og FADL er meget ressourcekrævende, fordi det ofte drejer sig om mange berørte medarbejdere. I en enkelt sag næsten 200 studerende.

»Vi bestræber os på at få lukket sagerne hurtigst muligt, men omfanget er desværre medvirkende til, at behandlingen kan trække ud. Nogle sager vinder KU, andre vinder SUL/FADL,« skriver Lisbeth Møller.

I de tilfælde, hvor KU skal rette op, venter en stor opfølgningsopgave.

Blandt andet skal der laves en manuel beregning af efterbetaling af løn, feriepenge og pension for hver enkelt studenteransatte.

clba@adm.ku.dk

Seneste