Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

KU siger ja til sponsorstøtte

Universitetet tager ifølge ny politik gerne imod penge fra privatpersoner, fonde og virksomheder, men ikke hvis det kan skade institutionens omdømme

En rigmand, privat fond eller virksomhed med en stor sæk penge er mere end velkommen til at bruge en del af formuen på at sponsorere Københavns Universitet (KU). Det fremgår af universitetets nye sponsorpolitik der blev vedtaget i dekankredsen umiddelbart før sommerferien.

»Vi har ikke villet skrive en hel roman med en masse detaljerede regler, og ingen er på forhånd udelukket fra at sponsorere KU,« siger kommunikationschef Jasper Steen Winkel der understreger at ønsket om fælles retningslinjer kommer fra flere fakulteter.

Blandt mulighederne er at få virksomhedens logo på en af KU´s mange hjemmesider som det allerede er tilfældet på siden for den stort anlagte klimakonference. Det er også muligt at sponsorere laboratorier og auditorier som Lundbeck Fonden allerede har gjort på Biocentret. 25 millioner kroner har fonden doneret til gengæld for at få sit navn på en sølvplade og få auditoriet opkaldt efter fonden.

Jasper Steen Winkel peger på at det ikke er ensbetydende med at der er fuldstændig frit slag for hvem der kan sponsorere KU, og hvilken form for reklame de kan kræve til gengæld. Krediteringen for donationen skal ifølge de nye regler ske »diskret og må ikke skæmme universitetets æstetiske rammer«. Store reklamer på facaden er altså udelukket, slår kommunikationschefen fast. Den anden hovedregel er at et sponsorat ikke må kunne skade universitetets omdømme.

Om der er risiko for det, bygger på en konkret vurdering i hver enkelt sag KU bliver tilbudt penge. Hvis en sponsor fx er dømt for grov økonomisk kriminalitet, ikke overholder internationale konventioner eller laver et produkt der har en stor, direkte skadelig effekt på mennesker, dyr og/eller miljøet, er KU ikke interesseret i pengebidrag, fremgår det af sponsorpolitikken

Let i klemme

Jasper Steen Winkel erkender at det i praksis kan være vanskeligt at afgøre om en sponsor kan skade KU´s omdømme eller ej da det kræver en del indsigt i hvem sponsorerne er. Hvad vil KU for eksempel gøre hvis en virksomhed sponsorerer KU, og det kommer frem i medierne at produktionen ikke sker miljømæssigt forsvarligt, eller virksomheden eller en underleverandør ikke overholder konventionerne om arbejdstagers rettigheder?

»KU står som alle andre offentlige virksomheder i et dilemma, men det er i sidste ende en politisk afvejning fra gang til gang, om vi vil have et samarbejde med en sponsor,« svarer Jasper Steen Winkel. Han tilføjer at universitetet har mulighed for at kræve at nye sponsorer underskriver en erklæring om at de overholder internationale konventioner, og at aftalen kan opsiges hvis det viser sig ikke at være tilfældet.

Sponsorstøtte med måde

AC-fællestillidsrepræsentant lektor Leif Søndergaard ser positivt på sponsorater så længe det ikke overdrives. »Jeg synes KU er lidt for blufærdig i forhold til at sige ja til sponsorstøtte til videnskabelige arrangementer som foredrag, men på den anden side må det heller ikke blive for meget da der er en risiko for at universitetet kan blive mistænkt for at være i lommen på sponsorerne,« siger Leif Søndergaard. Han tilføjer at man også kan frygte at sponsorater kan bruges som en undskyldning for at spare på de faste bevillinger hvis man får stor succes med at tiltrække sponsormidler. Så kan det ende med at forskerne selv skal skaffe penge til tjenesterejser og lignende.

Pia Mejdahl Daubjerg, formand for Studenterrådet på KU, bryder sig af princip ikke om at universitetet udvikler sig til en vare der kan handles med. »KU er en vidensinstitution og ikke en tombola. Det er derfor problematisk at KU finder det nødvendigt at rette op på sin skrantende økonomi gennem sponsorater. Det er en glidebane, og jeg ser nødigt at alle auditorier ender med at bære et sponsornavn fordi universitetet ikke har økonomien til at bygge nyt uden støtte. Det viser endnu en gang, at vi har brug for at få uddannelsestaxametrene op,« siger hun.

clba@adm.ku.dk

Seneste