Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

KU sikrer beviserne

Det bliver nu langt sværere at kopiere KU´s eksamensbeviser der fra 1. september 2007 får helt ens layout og en ny kompetenceprofil

Dovne studerende og andre der kunne fristes til at få kandidatgraden hevet hjem uden at skulle bekymre sig om at bestå eksamener og skrive speciale, får det langt sværere i fremtiden. Københavns Universitet (KU) er nemlig snart klar med et splinternyt eksamensbevis der bliver væsentligt sværere at kopiere end det er tilfældet i dag. »Det har ikke været hensigten at lave et fuldstændigt kopisikret diplom, men det bliver meget dyrt og vanskeligt at kopiere da det kræver adgang til det originale papir og det rette udstyr,« siger Asbjørn Jessen, leder at Udviklingskontoret i Studieadministrationen.

Kraftigt papir
Han har ikke hørt om sager hvor hele KU-eksamensbeviser er blevet forfalskede, men der har været en sag hvor studerende ændrede karaktererne på deres eksamensbeviser. Ifølge fuldmægtig Carsten Meng Smidt der har stået for den praktiske del af arbejdet, sikres de nye eksamensbeviser ved at de bliver trykt på kraftigt papir med en særlig struktur der præges med en tynd ramme i guldfolie.

Derudover bliver de udstyret med et vandmærkelignende bomærke der ikke kan gengives ved kopiering. Asbjørn Jessen vurderer at sikkerheden dermed er tilstrækkelig høj indtil videre, men næste skridt kan blive at anvende papir der normalt kun bruges til pas og pengesedler. En anden mulighed er at påføre eksamensbeviserne en kode som man kan indtaste på KU´s hjemmeside og på den måde få bekræftet at det er ægte.

Fup på nettet
Som et led i arbejdet med at sikre det nye eksamensbevis har Jens Fink-Jensen, kommunikationsmedarbejder i Kommunikationsafdelingen, undersøgt muligheden for at købe et falsk KU-eksamensbevis på internettet. Den mest kendte side er www.fakedegress.com som Kommunikationsafdelingen har købt adgang til for 199 US dollars. Her er det muligt at producere sit eget eksamensbevis ved hjælp af et væld af valgfrie papirfarver, teksturer, skrifttyper, fiktive logoer og andre grafiske elementer og ikke mindst selv vælge sine karakterer og fag.

Jens Fink-Jensen kunne dog konstatere at det ikke er muligt at lave et eksamensbevis der tilnærmelsesvis ligner originalen fra KU. »Du kan altid lave noget der ser tilforladeligt ud og bilde nogen ind at det er et ægte eksamensbevis, men det er spild af penge at bruge fakedegress.com. Du kan ligeså godt gøre det selv med et tekstbehandlings- og billedbehandlingsprogram,« siger han. Udviklingskontoret konkluderer dog i sit sagsnotat at den største risiko for at KU´s eksamensbeviser bliver misbrugt til at søge job eller optagelse på uddannelsesinstitutionerne i udlandet, formentligt består i at de færreste arbejdsgivere og universiteter aner hvordan et ægte KU-eksamensbevis ser ud.

Der er altså forholdsvis frit slag for at udforme et som man har lyst til. Hvis nogen skulle føle sig fristet, betragtes det dog som dokumentfalsk med en strafferamme på op til to års fængsel og otte år i gentagne tilfælde.

Fælles layout
Ifølge fuldmægtig Carsten Meng Smidt bliver KU´s eksamensbevis også noget mere omfattende i fremtiden. Helt op til seks sider. Blandt andet vil de, som det kræves af en ny bekendtgørelse der træder i kraft 1. september i år, komme til at indeholde en kompetenceprofil både på dansk og engelsk der beskriver hvad uddannelsen kan bruges til. Det skal også fremgå hvilket sprog alle eksamener er taget på, og så bliver det op til den enkelte studerende at dokumentere hvilken karakterskala der er benyttet ved meritoverførte eksamener.

Derudover har man benyttet lejligheden til at skabe et fælles eksamensbevis med samme grafiske udtryk for hele KU. Tidligere har Det Humanistiske Fakultet haft sit eget system, mens de to nye fakulteter, LIFE og FARMA, selvsagt indtil fusionen ved årets start har haft deres egne beviser. Carsten Meng Smidt vurderer at de første nye eksamensbeviser vil blive uddelt i løbet af efteråret.

Seneste