Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

KU skærer uddannelser, som samfundet ønsker

FEJLPRIORITERING - Det populære fag geoinformatik bliver offer for besparelser. Men samfundet mangler folk med den type kompetencer. Studerende og fyret lektor deler frustrationen

Rektoratet på Københavns Universitet (KU) er skydeskive for de studerendes protester på tre besparingsramte naturvidenskabelige uddannelser. Men den øverste ledelse har allerede udlagt problemerne på KU som et resultat af de økonomiske konjunkturer og af folketingets måde at fordele forskningsmidler på.

»Antallet af medarbejdere på KU skal desværre reduceres, fordi finanskrisen og faldende BNP giver færre frie penge til KU fra finansloven og globaliseringsmidlerne end forventet,« skrev rektor og universitetsdirektøren i et indlæg for nylig.

LÆS: Rektor og universitetsdirektørens indlæg om økonomien på KU (Og følg den verserende debat).

Men studenteraktivisterne, der mandag danner kæde foran Geocenter på Øster Voldgade mener ikke, at en besværlig økonomi fritager rektor for ansvaret for forringelser på deres fag.

Man kan jo trække sig

»Vi mener ikke, det er os som studerende, der skal diskutere økonomi og budgetter,« siger geografistuderende på 4. år Thor Markussen. »Vi kan blot melde ud, at vi har nogle uddannelser, som ikke fungerer. De bliver forringet i en grad, så der ikke er nogen fremtid i dem.«

»Det er ikke godt nok som ledelse at sige, at det er ude af vores hænder,« supplerer en kvindelig studerende lidt længere nede i rækken. »Hvis man ikke kan stå til ansvar for det, der sker, så er der jo den mulighed, at man kan trække sig.«

Det går ikke kun ud over de studerende

»Det her er sørgeligt,« mener Thor Markussen, »fordi de uddannelser, nedskæringerne går ud over, har stor relevans for samfundet.«

»Klimaforandringerne er for eksempel et meget vigtigt studieområde for geologerne og geograferne, ja også for biologerne for den sags skyld,« siger han. »Der kommer også til at mangle gymnasielærere – og folk i oliebranchen.« Han griner, fordi det sidste ikke rimer helt så rent med mediepopulær forskning i at forebygge klimaforandringer. »Ja, der er jo altså også en masse geologer, der forsker i at deponere co2,« tilføjer han.

Holdningen om at samfundet skader sig selv ved at slagte geofagene og biologi, deles af en af de besøgende ved blokaden, for hvem nedskæringerne har haft direkte og mærkbar effekt.

Thomas Balstrøm er netop blevet afskediget fra sin stilling som lektor i geoinformatik. Til trods for at faget var et tilløbstykke med 120 tilmeldte studerende.

Stor efterspørgsel efter kandidater fra beskårne fag

Thomas Balstrøm mener, det vil blive vanskeligt for faget at klare sig fremover. »Vi stod ellers over for at konsolidere geoinformatik på instituttet,« siger han. De studerende, Universitetsavisen møder, betegner ham som instituttets vigtigste kapacitet inden for feltet.

Faget drejer sig, i grove træk, om at bruge computeren i moderne geografi. Almindelige mennesker kender geoinformatik fra GPS’en i bilens forrude.

Alle data, der relaterer til noget rumligt, kan analyseres i computere, og teknologien finder anvendelse stort set overalt. Fra det kommunale byplanlægningskontor til den globale overvågning via satellit af, for eksempel, udbredelsen af vegetation og vand.

For sit eget vedkommende er Thomas Balstrøm fortrøstningsfuld. Der er god brug for folk med hans ekspertise andre steder, forklarer han, men det gør ham ked af det, at universitetet ikke formår at holde fast i et vigtigt forskningsfelt. Der er god brug for kandidaterne fra geoinformatik, siger han.

»Vi har haft en meget flot aftagerprofil,« siger Thomas Balstrøm.

Langsomt indtræffende katastrofe

De naturvidenskabelige geografer har stået hårdest for skud i den seneste fyringsrunde. Men stillingerne er forsvundet fra instituttet igennem længere tid.

»Det har bare ikke været så dramatisk tidligere,« siger Julie Malmos, geografistuderende på 2. år. Hun fortæller, at kulturgeograferne også er ramt af nedskæringer, men at folk her er gået på pension – hvorefter deres stillinger er forsvundet sammen med dem. Denne gang bliver folk slet og ret fyret.

»Jeg har kendskab til i hvert fald tre kulturgeografer, der er ude, hvis stillinger bare ikke er blevet slået op. Der er ikke andre, der kan det, de folk kan.«

chz@adm.ku.dk

Seneste