Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

KU skærer videre i energiforbruget og CO2-udledningen

GRØNT REGNSKAB - Bestyrelsen har besluttet at investere i energisparende foranstaltninger for 105 mio. kroner. Forberedende notat sætter lup på finansieringsmodeller og forbrug

CO2-udledning og energiforbrug skal ned med 20 procent inden 2014 i forhold til 2006-niveau.

Detaljerede planer for hvordan det skal gå for sig på Københavns Universitet (KU), fremgår af et sagsnotat udarbejdet af KU’s Campus Plan & Byg samt Koncern-Økonomi, og notatet blev forelagt KU’s bestyrelse den 14. juni 2010.

KU’s bestyrelse besluttede på sit 47. bestyrelsesmøde under punkt 8 at indstille, at KU lånefinansierer for 105 mio. kroner til at gennemføre energibesparende foranstaltninger.

Energihandlingsplan og lab-puljen

Energibesparelserne kræver altså investeringer, og det gælder især for energiforbruget på de våde fakulteters bygninger, hvis KU skal nå sine energisparemål.

Der er afsat 700 mio. kroner fra den såkaldte lab-pulje til at renovere eksisterende laboratorier i perioden 2010-2015, og ifølge krav fra staten skal renoveringen også omfatte energibesparelser. Notatet slår imidlertid fast, at KU’s mål om 20 procent energibesparelser ikke er muligt at nå alene gennem laboratoriermoderniseringerne.

Energihandlingsplan 2010 sætter desuden 105 mio. kroner af til egentlige energispareprojekter. Notatet foreslår, at beløbet optages som lån via Universitets og Bygningsstyrelsen (UBST), med en tilbagebetalingsperiode på ti år.

Chancer for gevinst

Besparelserne kan vokse fra årligt 4,5 mio. kroner i 2010 og, efterhånden som investeringerne i energibesparelser begynder at virke, op til 37 mio. kroner årligt fra 2014.

Prisen for lånet over en tiårig periode er cirka 136 mio. kroner med forventede energibesparelser på 210 mio. kroner i samme periode og vil dermed føre til en betragtelig besparelse.

Notatet gennemgår de to forskellige finansieringsmodeller: En nuværende ordning, hvor KU finder pengene i form af puljeafstæning i sit årlige budget, og en anden hvor KU låner pengene via UBST.

Det fremgår af notatet, at fordelen ved en tiårig lånefinansiering er, at besparelserne vil være større end udgifterne allerede fra det første år. Ved fortsat puljefinansiering skulle KU derimod sætte 20 mio. kroner af fra eget budget i 2010, 35 mio. i 2011, 35 mio. i 2012 og 15 mio. kroner i 2013 – og budgettet ville først gå i positivt omkring 2013 og være negativt indtil da.

Seneste