Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

KU skal af med færre kvadratmeter

Der skulle skæres 100.000 kvadratmeter af KU´s kontor- og undervisningsareal, men det ser nu ud til at det bliver mindre takket være midler fra globaliseringspuljen

CAMPUSPLAN
De ansatte og studerende på KU skal rykke sammen på grund af campusplanen, men nu ser det ud til at universitetet får tilført flere midler og dermed kan betale mere i husleje.

Pengene fosser ind i universitets slunkne pengekasse, flere ph.d.er er på vej ind og ansættelsesstoppet på vej ud på de sidste fakulteter. »Det ser ud til at der er grundlag for at bruge flere
huslejekroner end antaget,«
siger programchef for campusplanen Hans Halvorsen.

Han tør dog ikke gætte på hvor mange ekstra kvadratmeter der er penge til.
Fakulteterne fik på grund af usikkerheden om økonomien en frist til 15. januar til at komme med en ny vurdering af hvor store indtægter de forventer de kommende år. Det er blandt andet uklart hvor mange kandidater de kommer til at uddanne, størrelsen af de ordinære bevillinger og de forventede forskningsbevillinger.

Videnskabsministeriet mangler også at beslutte hvordan basismidlerne i globaliseringspuljen skal fordeles og hvor mange ekstra penge KU dermed får.

Forvirrede ansatte
Teknisk administration vil samle de nye oplysninger og snarest herefter kunne melde ud hvor stort et areal universitetet samlet har råd til at betale husleje for.

Ifølge HK-tillidsrepræsentant Ingrid Kryhlmand er mange ansatte frustrerede over usikkerheden.
»Mine kolleger forstår ikke en dyt af det hele. Vi ansætter flere folk, og samtidig skal arealet skæres ned. Prestigen ved at være ansat på KU forsvinder når folk skal sidde på et hummer,« siger hun.

Som eksempel nævner Ingrid Kryhlmand at man netop har haft en stilling slået op hvor den valgte ansøger takkede pænt nej tak til tilbuddet da hun så arbejdsforholdene.

Programchef Hans Halvorsen forstår godt hvis de ansatte er forvirrede.
»Det er et paradoks at vi skal fortætte og udvide på samme tid. Det er to modsatrettede bevægelser som du bedst kan forklare ved at sige at vi skal bruge mindre plads per ansat uanset om vi er 5000, 6000 eller 8000 medarbejdere på KU,« siger han.

Hvor skal de bo?
Det er meningen at Psykologisk Institut og Økonomisk Institut skal flytte permanent ind på Center for Sundhed og Samfundsvidenskab (CSS), men ifølge Troels Østergaard Sørensen, dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, er det usikkert om der overhovedet er plads.

Antallet af beståede eksamener (STÅ) er nemlig steget, og andre forudsætninger har også ændret sig.
»Beregningsgrundlaget er forældet, så jeg synes det er fornuftigt at slå bremsen i. Det vi skal beslutte, skal være holdbart de næste 20, 30, 40 år, og så gør det ikke så meget at vi bruger nogle ekstra måneder på processen selv om det selvfølgelig er frustrerende for de ansatte,« siger dekanen.

De ansatte og studerende kommer til at leve i usikkerhed om hvor de skal arbejde og læse indtil Sankt Hans (23. juni) hvor programchef Hans Halvorsen forventer at den endelige campusplan er parat. Så får alle at vide hvad der skal ske på deres fakultet, hvor de eventuelt skal flyttes hen permanent, og hvem der skal flytte i midlertidige bygninger.

Seneste