Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

KU skal invitere byen indenfor

Københavns Universitet (KU) skal i langt højere grad være en del af livet i byen hvis det skal lykkes at skabe et inspirerende studiemiljø, mener landskabsarkitekt

En god kop kaffe, film, teaterstykker, foredrag, butikker og andre tilbud kan være med til at lokke københavnerne indenfor og medvirke til at skabe liv, dynamik og lyst til læring på landets ældste uddannelsesinstitution.

Det mener Helle Juul fra arkitektfirmaet Juul/Frost der er i gang med at lave en analyse af fremtidens campusområder for Universitets- og Bygningsstyrelsen. Tanken er at lave et idé-katalog som KU og andre danske universiteter kan bruge i arbejdet med at skabe et mere levende studiemiljø på deres campusområder så de studerende forhåbentligt bliver inspirerede til at opholde sig længere tid på campus og komme hurtigere gennem studierne.
»Velfungerende campusområder inviterer lokalbefolkningen indenfor med aktiviteter som biograf, hospital, bibliotek, teater, boliger og cafeer der er med til at skabe liv 24 timer i døgnet. Det handler om at få folk til at trives som mennesker, og KU kunne godt have en langt mere markant profil som en del af livet i hovedstaden,« siger Helle Juul. Juul/Frost er nået til at undersøge hvordan de har forbedret campusmiljøet på udenlandske universiteter, og her er interessen blandt andet faldet på Lancaster University i England samt Harvard og Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA.

Lancaster udmærker sig ved at have integreret faciliteter som teater og biograf i universitetet og gjort dem åbent tilgængelige for alle. Harvard og MIT har udformet meget præcise strategier for hvordan de forbereder sig på fremtidens krav til studiemiljøet.

Loven spænder ben
Hans Halvorsen, programchef for campusarbejdet på KU, mener at arkitektfirmaets forslag er både visionære og yderst relevante som inspiration i forbindelse med opbygningen af Nørre-, City, Søndre- og Frederiksberg Campus på KU. Han efterspørger dog lidt større føling med og viden om universiteternes situation. »Vi vil meget gerne inddrages så vi kan fortælle om de aktuelle problemer og udfordringer vi står med på KU, men jeg tror godt nogle af forslagene kan realiseres da vi har nogle ambitiøse og kreative dekaner,« siger han.

Ifølge Hans Halvorsen er et af problemerne at Universitets- og Bygningsstyrelsen som KU lejer 80 procent af sine bygninger af, har snævre rammer for hvad lejemålene må benyttes til. Kravet er at det skal være til uddannelses- og forskningsaktivitet og på vilkår som ikke forvrider konkurrencen i forhold til det øvrige ejendomsmarked. »Oveni er prisen på erhvervslejemål, også på vores campusområder, så høj at ejere af biografer, minimarkeder, cafeer og lignende ofte slet ikke har råd til at leje sig ind,« siger han.

Ifølge udlejningschef Ulrik Abild fra Universitets- og Bygningsstyrelsen er det korrekt at der er grænser for hvad universiteterne kan tillade sig at indrette i bygningerne, men han mener dog at der er gode muligheder for at forbedre studiemiljøet uden at komme i konflikt med reglerne. »Vi er godt klar over at universiteterne har behov for at skabe aktiviteter uden for normal åbningstid, og det er blandt andet derfor vi har sat analysearbejdet via Juul/Frost i gang, men jeg vil ikke mene at vi kan opføre eksempelvis et egentligt butiks- eller restaurationsmiljø. Det er svært at sige hvor grænsen præcist går, men det er klart at vi på et tidspunkt kan komme i konflikt med gældende regler, universiteternes reelle formål som uddannelses- og forskningsinstitutioner og Universitets- og Bygningsstyrelsens rolle som leverandør af lokaler hertil,« siger Ulrik Abild.

Bedre forhold på vej
Det Naturvidenskabelige Fakultet har ifølge Henrik Busch, prodekan for uddannelse, indtil videre ikke oplevet lovgivningsmæssige forhindringer i arbejdet med at skabe et bedre studiemiljø, men han vurderer at det godt kan opstå når fakultetet kommer længere hen i processen.

Prodekanen er enig i at KU har behov for åbne sig for omverdenen, og han kan sagtens forestille sig at Nørre Campus i fremtiden kan åbne cafeer, udendørsarealer og stier, idrætsfaciliteter og lignende for offentligheden. Fakultetet satser dog i første omgang på at forbedre forholdene for de studerende. Man har derfor også oprettet en studiemiljøtænketank for at involvere de studerende. »De studerende skal føle at det er attraktivt at være på universitetet døgnet rundt så de ikke flygter så snart forelæsningerne slutter. På kort sigt satser vi på flere læsepladser, udbygning af vores cafe og et loungeområde,« siger Henrik Busch.

Til formålet har fakultetet i år afsat 2,6 millioner kroner, og derudover kan man søge midler fra en central pulje på 6,5 millioner kroner som KU har øremærket til flere læsepladser og bedre internetadgang. Der er blandt andet afsat 1,6 millioner kroner til studentercafe og 200 nye studiearbejdspladser i Universitetsparken, og der kommer også 350 nye læsepladser på Københavns Universitetsbibliotek Nord.

Juul/Frost skal være færdig med sit idé-katalog til fremtidens campusområder senest med udgangen af i år. Det er planen at der skal udgives en bog og afholdes en stor konference i oktober.

Seneste