Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

KU skruer op for web-baseret læring

Fremtidens undervisningsredskab er internettet, mener man på det nyetab-lerede Center for Web Baseret Læring der nu for alvor er kommet i gear

Det er ikke længere nødvendigt at opfinde den dybe tallerken hver gang et fag på Københavns Universitet ønsker at benytte sig af web baseret læring, WBL.

Center for Web Baseret
Læring, CWBL, der åbnede i januar, skal hjælpe undervisere overalt på KU med at bruge internettet som et redskab i undervisningen.

Centerets naboer i Krystalgade er efterhånden sluppet for lyden af boremaskiner og den endeløse strøm af snedkere, men trods et mærkbart lavere lydniveau, og en nedsat trafik, er det faktisk nu at der er ved at komme gang i det lille center.

De fire medarbejdere er i fuld gang med at skabe netværk og hjælpe hele universitetet til at udbrede og bruge internettet som det fremtidens undervisningsværktøj det er spået det vil blive.

»Vi sidder i midten som tovholdere, koordinatorer og som inspiratorer til at bruge nettet i undervisningen på en måde, så hvert fakultet ikke behøver at starte helt forfra,« siger leder af CWBL, Lars Kayser.

Den spæde start
I januar 2004 udkom rapporten ‘Establishment of Web-based Learning at the University of Copenhagen’ der viste en meget stor interesse for WBL rundt om på universitetet.

En af konklusionerne var at man ikke ønskede at alle institutter selv skulle indhente oplysninger og viden om WBL.

Derfor skulle der oprettes et fælles center for WBL. Rapporten blev hjørnestenen i fundamentet for det nuværende center.

Humaniora har allerede i nogen år eksperimenteret med web-baseret læring, men er nu rykket ind under CWBL’s paraply sammen med de fem andre fakulteter.

»Hvert fakultet har en WBL koordinator som med kendskab til deres nærmiljøer skal bygge netværk op, således at man har en ressource der kan hjælpe de øvrige undervisere til at bruge nettet i forbindelse med undervisningen,« forklarer Lars Kayser og
understreger at det ikke er centerets opgave at bestemme noget som helst ude på fakulteterne.

Paraplyen
Internetbaseret undervisning skal ikke kun komme master- og distancestuderende til gode. De almindelige studerendes undervisning kan gøres langt mere fleksibel og eksperimenterende via netbaseret undervisning.

»Det primære mål med CWBL er at vi skal understøtte undervisningen med it-teknologi. Teknologien kan også bruges til fx fjernundervisning, men det vigtigste er at man som underviser får hjælp til at inddrage web based learning i sin pædagogiske undervisningsudrulning,« mener prorektor Jørgen Olsen.

CWBL skal fungere som en paraply for fakulteterne, en paraply der gennem vidensdeling og koordination, skal gøre det lettere for underviserne at implementere WBL i undervisningen.

»WBL-koordinatorer mødes i centeret og udveksler erfaringer med de øvrige fra de andre fakulteter. Dels for at holde hinanden orienteret, men også fordi der er fakulteter der har nogle ressourcer de øvrige fakulteter kan have interesse i,« forklarer Uwe Wollin der er web based-learning koordinator for Humaniora.

Han er overbevist om at WBL er kommet for at blive, og at fremtiden vil bringe meget mere WBL til både KU og resten af verden.

»Der er ingen tvivl om at der kommer til at være langt mere fokus på forskellige web-støttede læringsperspektiver. WBL er kommet for at blive i en eller anden form, og vi vil se teknologien glide mere og mere naturligt ind i den måde vi normalt går og arbejder på,« mener Uwe Wollin.

Lars Kayser er også sikker på at WBL bliver en del af den moderne undervisning.

»Det vi står overfor er en generation der kaldes ‘power users of technology’. De har en forventning om at de altid kan være online, og de kommer til at forlange WBL-værktøjer, også i mobile redskaber som PDA’er(håndholdte computere, red.) og Smartphones(mobiltelefoner med computerfunktioner, red.),« mener Lars Kayser.

Om WBL

Virtuelt læringsmiljø:

Betegnelse for alle de it-elementer der indgår i at skabe et samlet tilbud til studerende, undervisere og studieadministration. Består typisk af et studieadministrationssystem (Føniks), et studieinformationssystem (SIS), et indholdssystem til formidling af undervisningsmateriale og dialog med de studerende og et holdsætnings/skemalægningssystem (Syllabus +).

Se info på www.cwbl.ku.dk eller ring til Anne Grete Skrydstrup på 3532 4074.

WBL-Platform:

Der foreligger en beslutning om at Københavns Universitet indtil videre vil benytte sig af følgende tre WBL-platforme – Blackboard, SIS-K og Undervisningsportal/SiteScape.

Blackboard er et amerikansk kommercielt produkt der har været tilgængeligt i en basisversion. Fra sommeren 2005 vil en
Enterpriseversion være tilgængelig.

Platformen er installeret af den centrale
it-afdeling og kan tilgås via punkt.ku.

SIS-K er et modul udviklet som en del af SIS. Systemet er udviklet via SIS projektet og der foregår en løbende videreudvikling ud fra brugernes tilbagemeldinger. SIS-K er endvidere integreret med kursustilmeldingsdelen af Fønix.

Undervisningsportalen/UVP er et WBL miljø udviklet af Det Humanistiske Fakultet. Det er baseret på en række open source komponenter.

Endvidere indgår bl.a. det amerikanske kommercielle vidensdelingssystem SiteScape i systemet. Log-in, brugeradministration samt integration mellem universitetets og fakultetets it-miljø foregår også via UVP.

Seneste