Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

KU-studerende gider ikke udlandsstipendier

INTERNATIONALISERING - De studerende fra Københavns Universitet bruger udlandsstipendieordningen mindre end landets øvrige universitetsstuderende. Dette er en central årsag til, at KU er gladest for ordningen.

KU-studerende står for 15 procent af de 2.838 udlandsstipendier, hvilket er relativt lidt i forhold til, hvor mange studerende der er indskrevet på KU. Det fremgår af Uddannelsesministeriets evaluering af udlandsstipendieordningen, der blev offentliggjort I denne uge.

Ordningen, der blev indført i 2008, giver studerende mulighed for at tage taxametret med på udveksling, når universiteternes udvekslingsaftaler ikke er tilstrækkelige. Ifølge John E. Andersen, chef for Det internationale Kontor på Københavns Universitet, er det KU’s mange og gode udvekslingsaftaler, der forklarer, hvorfor KU-studerende i mindre grad anvender udlandsstipendieordningen.

Meget er ikke godt

Kontorchefen er godt tilfreds med ordningen, hvilket kan virke underligt, når KU-studerende anvender ordningen mindst.

Forklaringen er, at de studerendes anvendelse af udlandsstipendieordningen potentielt udsulter universiteternes udvekslingsaftaler, hvis de studerende bruger ordningen på bekostning af universiteternes almindelige udvekslingsaftaler.

»Der er ikke særligt mange, der vælger ordningen hos os. Det vi tilbyder vores studerende, er så relativt godt, at de tager imod det og ikke søger alt muligt andet. På andre universiteter har det været meget problematisk, fordi mange studerende vælger universiteternes egne tilbud fra og vælger udlandsstipendiet til. Problemet med det er, at hver gang universitetet modtager en udvekslingsstuderende, så åbner det en plads i udlandet. Men bruger man udlandsstipendiet, er der ingen gensidighed,« forklarer John E. Andersen.

Barrierer er (stor set) ude af KU’s hænder

I evalueringen har 63 procent af de 4.534 relevante studerende besvaret et spørgeskema om udlandsstipendieordningen. De væsentligste forhindringer for at gøre brug af ordningen er ifølge rundspørgen de administrative byrder. Her peger de studerende på, at SU-behandlingstiden er lang, og at ansøgningsskemaerne skal igennem mange kontrolinstanser. Således er der generelt tale om forhold, der er ude af KU’s hænder.

John E. Andersen siger i den forbindelse, at de studerende i en vis grad må indstille sig på længere og vanskeligere processer, når de går uden om de etablerede udvekslingsaftaler:

»Det er vanskeligere, hvis man tager udlandsstipendieordningen i brug frem for de etablerede KU-udvekslinger, men der giver vi også vejledning. Men jeg må sige, at hvis man selv vælger at ville planlægge det hele, så må man også forvente flere barrierer og så skal man også konkurrere på lige fod med tusindvis af andre studerende.«

Fremtiden er uklar

Uddannelsesministeriets evaluering siger ikke, hvordan ordningen kan udvikles, eller om den skal bevares. Tager man uddannelsesministerens kommentarer, øjner man dog en tilfreds politiker:

»Evalueringen viser overordnet, at udlandsstipendieordningen er en succes. De studerende er glade for ordningen, og den bidrager positivt til, at flere rejser ud i forbindelse med deres studier. Udlandsstipendieordningen medvirker til, at det danske arbejdsmarked får kompetencer, som ikke udvikles i det danske uddannelsessystem,« siger Morten Østergaard i en pressemeddelelse.

John E. Andersen har en mere ydmyg udlægning af rapportens budskab, men vurderer, at ordningen vil bestå:

»Rapporten siger, at ordningen ikke er en stor succes, men heller ikke nogen fiasko. Det går rimelig godt og generelt forventer jeg, at det er noget, man fortsætter med.«

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste