Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

KU styrker sikkerheden: forbereder sig på terror og skoleskyderier

Sikkerhed — KU organiserer nu beredskabsarbejdet på tværs af hele universitetet. »Det skal være lige meget om du er på Søndre Campus eller på Skovskolen i Nødebo. Alle skulle gerne kende til beredskabsplanen og kunne handle efter den ved en kritisk hændelse« siger sikkerhedschef Tommy Bøgh Sillemann.

Artiklen er genpubliceret d. 7/12 – 17 med en række mindre rettelser.

Det meste af universitets-befolkningen, både ansatte og studerende, har i deres tid på KU været gennem en brand- eller evakueringsøvelse. En gang om året testes KU´s evakueringskoncept, der skal sørge for at alle kan komme hurtigt ud af bygningerne, nemlig. Nu sætter KU yderligere fokus på sikkerheden og organiserer beredskabsarbejdet på tværs af hele universitetet.

»Vi må jo forholde os til omverdenen og tilpasse vores beredskab til de hændelser der forekommer. Det er ligesom at vandsikre kælderen efter et skybrud. Hvis naboen fik oversvømmet kælderen ved sidste skybrud, så tjekker man lige sin egen sikring efter i sømmene«, siger sikkerheds- og beredskabschef Tommy Bøgh Sillemann om de nye tiltag.

Det er ligesom at vandsikre kælderen efter et skybrud. Hvis naboen fik oversvømmet kælderen ved sidste skybrud, så tjekker man lige sin egen sikring efter i sømmene

Tommy Bøgh Sillemann

Den model for beredskabsorganisering som universitetet skal følge, er den samme som benyttes i flere store virksomheder.

»Selvom der er en lille brand et eller andet sted, skulle KU gerne være så robust at vi hurtigt kan håndtere dette og fortsat levere vores kerneydelser og drive et godt universitet,« siger Tommy Bøgh Sillemann og understreger, at man – som stor institution – bliver nødt til at se på, hvad der sker ude i verden, og sørge for, at tilpasse beredskabet så KU er sikret bedst muligt.

»Det skal være lige meget om du er på Søndre Campus eller på Skovskolen i Nødebo. Alle skulle gerne kende til beredskabsplanen og kunne handle efter den ved en kritisk hændelse« siger Tommy Bøgh Sillemann og fortsætter:

»Det er KUs ansvar at sikre de studerendes og ansattes sikkerhed – og dem er der jo en del af.«

Handlingsplaner til alle institutter

Med 40.000 studerende og 10.000 ansatte er der mange mennesker at tage hånd om. Der er også mange tusinde ejendele, bøger og kunstværker at skulle passe på. Og så er der laboratorier på flere af KU´s fakulteter, der rummer både farlige væsker og gasser. Derfor skal der, når den nye organisering af KU´s beredskab er færdigimplementeret, være lokale beredskabsplaner på alle universitetets institutter.

Lige nu oprettes der styre- og beredskabsgrupper på KU´s fakulteter som skal sætte fokus på beredskabet. Der uddannes også næsten 100 driftsmedarbejdere, der skal have styr på beredskabsplanlægning og organisering. Når de i starten af 2018 er uddannede, skal de hjælpe fakulteter og institutter med at udarbejde de lokale beredskabsplaner og instrukser til håndtering af hændelser.

KU samarbejder med både PET, politiet og brandvæsnet om beredskabet.

Seneste