Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

KU til kritiske studerende: I får de timer, I har krav på

GARANTI - Københavns Universitet leverer ikke det lovede antal timer på Humaniora og Jura, siger de studerende i den seneste tilfredshedsundersøgelse. Vi udbyder skam timer nok, svarer prodekaner – hvis de studerende ikke får nok, er det fordi de ikke tager imod tilbuddet.

Københavns Universitet garanterede tilbage i 2012, at man fra 2014 ville tilbyde bachelorstuderende på alle fakulteter minimum 12 undervisningstimer om ugen.

Men ifølge de studerende kniber det med at indfri løftet på Humaniora og Jura. I den nyligt offentliggjorte tilfredshedsundersøgelse fortæller humaniorastuderende på bacheloruddannelserne, at de i gennemsnit får 9,6 undervisning om ugen, mens de jurastuderende ligger marginalt højere med 9,8 timer.

»I sidste semester nåede jeg op på 10 timer, fordi jeg tog et ekstra fag,« fortæller Victor Sorth, der læser Sydøstasienstudier på sjette semester. »Billedet på Asienstudier er, at hvis du ikke har tilvalg, så har du sjældent mere end otte timer om ugen. Indonesisk var helt nede på seks timer sidste semester, Japanstudier på sjette semester har syv timer om ugen og har hyret en kandidat til at komme ind og dække resten.«

Prodekan: Vi udbyder mindst 12 timer om ugen

Prodekan for uddannelse på Det Humanistiske Fakultet Jens Erik Mogensen erkender, at der har været problemer med at leve op til mindstetimetallet på nogle af de små sprogfag på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS).

»Vores ledelsesfokus er, at alle institutter skal leve op til 12-timerskravet – og gør de det ikke, vil vi høre om det med det samme, også fra de studerende. Og det er rigtigt, at i den forbindelse, så har jeg hørt, at et par af de helt, helt små ToRS-fag ikke levede op til kravet. Det har de så fået bøjet i neon, at det skal de leve op til. Man kan sige så, at der er meget få studerende på de pågældende fag, så heldigvis er det ikke gået ud over særligt mange.«

Derudover mener han, at kritikken skyder forbi målet:

»Vi lever faktisk op til mindstetimetalskravet på Det Humanistiske Fakultet – vi udbyder mindst 12 timer om ugen til de bachelorstuderende. Noget andet er, hvis de studerende så ikke tager imod dem,« siger Jens Erik Mogensen. »Jeg synes, man skal have med i betragtningen, at timetallet i tilfredsundersøgelsen bygger på subjektive vurderinger fra de studerende – og at det kun er 24 procent af de studerende, der har svaret på undersøgelsen.«

Jura melder hus forbi

Meldingen er den samme fra Det Juridiske Fakultet.

»Undervisningen på den juridiske bacheloruddannelse er fra 2014 tilrettelagt med afsæt i de gældende timenormer, det vil sige 12 timer om ugen i 14 uger per semester,« skriver prodekan for uddannelse Stine Jørgensen og tilføjer, at »trivselsundersøgelsen ikke i sig selv siger noget om tilrettelæggelse af et fuldtidsstudium. Den spørger alene de studerende om et aktuelt timeforbrug en vilkårlig uge i løbet af semestret.«

På Jura ser Martin Dahl Fuglsang, studerende på sjette semester og medlem af Akademisk Råd, dog problemer i den måde, fakultetet opfylder kravet om de 12 ugentlige timer:

»Det største problem for os er, at man er begyndt at starte semestrene allerede i januar og august. Vi starter tidligere og slutter senere. Det giver os ikke flere timer i dagligdagen – vi får bare længere semestre, hvilket gør vores læseferier kortere. Det skaber stress op til eksamen, hvor man får alt for lidt tid til at læse op på et stort pensum,« siger Martin Dahl Fuglsang.

»Man forsøger også at omgå kravet ved at indsætte workshops. For eksempel startede tredje semester med en workshop om, hvordan man går til eksamen. Det er jo ikke et fagligt input – det er fakultetshjælp til studerende. Det burde ikke tælle til vores undervisning. Det giver ikke mening,« siger Martin Dahl Fuglsang.

Til det svarer Stine Jørgensen, at workshoppen i eksamensteknik og eksamensforberedelse »længe har været efterspurgt af de studerende«, og at »forberedende undervisning er lagt i begyndelsen af semestrene, netop for ikke at skulle forkorte de studerendes mulighed for at læse op til eksamensperioden.«

Hun forklarer endvidere, at forlængelsen af semestret på Jura er sket »ud fra tanken om, at den bedste læring sker over en længere periode. Det betyder naturligvis en tilsvarende forkortelse af eksamensperioden.«

10 timer om ugen på Antropologi

Det er dog ikke kun på Humaniora og Jura, at studerende har været fremme med kritik af KU’s indsats for at leve op til mindstetimetallet.

I sidste uge skrev statskundskabsstuderende – og medlem af Studenterrådets bestyrelse – Uma Mia Lund i et debatindlæg, hvordan halvdelen af hendes undervisningstimer var blevet aflyst. Og til Uniavisen fortæller en anden studerende fra det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Vibeke Boeskov fra Antropologi, at hun på fjerde semester har 10 timer om ugen:

»To af timerne er tutortimer, som bliver varetaget af studerende. Jeg synes, det er problematisk i forhold til al snakken om fuldtidsstuderende og om at klare studierne på kort tid, at KU ikke lever op til løftet om at give os 12 timers undervisning om ugen. Det er også problematisk, hvis man fra KU’s side spiser de studerende af med tutortimer og filmvisninger. Der burde være et krav om, at de 12 timer skulle varetages af kvalificerede undervisere,« siger Vibeke Boeskov.

Men Antropologi lever skam op til 12-timers kravet, svarer institutleder Helle Samuelsen:

»På fjerde semester følger de antropologistuderende to kurser: Videnskabteori og Anvendt Antropologi. Det sidste er bygget op af forelæsninger, seminartimer og projektorienteret undervisning, så set over hele semesteret kommer de 12 timer i gennemsnit til at passe. Og jeg går personligt stærkt ind for kravet.«

Vil gerne skrue op for aktivitetskravene

Helle Samuelsen siger også, at tutortimerne på fjerde semester ikke er indført for at spare penge, men efter ønske fra de studerende.

»De ville gerne have tutorer til at hjælpe med de tungere fag som videnskabsteori. Så det er lidt ironisk, at hun (Vibeke Boeskov, red.) ikke synes det er det rigtige at gøre. Men der kan selvfølgelig være mange meninger om den sag.«

Vibeke Boeskov fortæller til Uniavisen, at selv om hun møder til alle timer og læser det, hun skal, så er hun ikke fuldtidsstuderende, når hun lægger timetallet sammen:

»Hvis man gerne vil have, at vi skal være fuldtidsstuderende, så må man give os noget mere undervisning.«

Det ønske kan Vibeke Boeskov muligvis godt få igennem, siger hendes institutleder.

»Det er ikke umiddelbart mit indtryk, at de studerende på bacheloren mangler undervisningstimer. Men hvis det er et generelt billede, at de studerende ikke har nok arbejde, så vil jeg gerne kigge på det og skrue op for aktivitetskravene,« siger Helle Samuelsen.

Dennis.christiansen@adm.ku.dk

Seneste