Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

KU uenig med minister om hvor mange bachelorer, der skal skrottes

STUDIEPLADSER – Ministeren vil skære ned på antallet af studiepladser målt i forhold til 2013-niveauet. Hun glemmer bare at tage højde for, at vi også optog en masse studerende i 2014, siger KU. Derfor bliver den reelle dimensionering hårdere, end ministeren hævder.

»Prøv og hør, det bliver ikke flere end 880 bachelorer på samtlige danske universiteter.«

Det var uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen (R)’s svar i Deadline 28. oktober på spørgsmålet om, hvor mange bachelor-studiepladser, der skal nedlægges inden 2018 (ikke ’17 som først udmeldt) på universiteterne, når regeringen ’dimensionerer’ optaget på de uddannelser, der over en årrække har haft en dimittendledighed over gennemsnittet.

Regeringen regnede alligevel på bachelor-tal

Ministerens tal er nye. Da planerne om at dimensionere blev lagt frem 24. september var der nemlig udelukkende tal for de kandidat-studiepladser, som universiteterne skal lukke. I alt knap 2.400 kandidatstudiepladser, heraf godt 600 på KU.

Både universiteter og politikere – blandt andet SF’s Annette Vilhelmsen – kritiserede efterfølgende, at regeringen ikke også meldte ud, hvordan lukningen af kandidatpladser ville påvirke optaget af bachelorstuderende, fordi bacheloruddannelserne jo er fødekilde for de kandidatuddannelser, der skal på skrump.

LÆS OGSÅ: Regeringen besluttede dimensionering uden talgrundlag.

Nu er der så kommet bachelortal fra regeringen, og de kan læses på Uddannelsesministeriets hjemmeside.

Det var disse tal, uddannelsesministerens talte om i Deadline, (hun sagde dog 880, ikke 884). I alt vurderer regeringen, at dimensioneringen vil koste 3.535 bachelorstudiepladser. Ministeren sagde også, at uddannelsesstederne får et år mere end planlagt til at skrotte studiepladser, så dimensioneringen først er helt på plads i 2018 i stedet for 2017, som ellers først var kravet.

884 af pladserne skal nedlægges på Københavns Universitet, som er det universitet, der skal skære mest i forhold til 2013-niveauet.

KU: Det ekstra års indfasning hjælper ikke stort

Københavns Universitet har også regnet på bachelortallene, og her når man frem til, at det er 979 pladser, der skal nedlægges, vel at mærke ikke i forhold til niveauet i 2013, men i forhold til det aktuelle niveau i 2014.

KU har, som de øvrige universiteter, optaget studerende i 2014, kort før dimensioneringsmodellen blev offentliggjort. De har, så at sige, allerede brugt af deres kvote for bachelorer indtil 2018.

Derfor er ministerens tal ifølge KU’s ledelse et skønmaleri.

»Ministeren taler om, at der kun skal reduceres 884 pladser. Men det er jo kun en del af virkeligheden,« siger vicedirektør for uddannelse på KU Anni Søborg.

»For det første sker reduktionen ud fra 2013-optaget og ikke det optag, vi jo har haft i år. For det andet gentages reduktionen hvert år de næste fire år, og modellen kører jo videre i det uendelige efter 2018. For det tredje spillede regeringen i første omgang ud med, at der skal findes 3.600 pladser på kandidatuddannelserne. Det er der ikke lavet om på, så ministerens nye udspil ændrer ikke noget nævneværdigt.«

Ikke desto mindre er KU’s tal mere i overensstemmelse med ministerens, end de tidligere har været. I begyndelsen af oktober offentliggjorde KU en beregning, der viste, at dimensioneringen ville koste hele 1.200 bachelorpladser alene på KU. KU’s tal er lavere nu, fordi ministeren efter heftig kritik besluttede, at alle bachelorstuderende med retskrav på en kandidatuddannelse skulle friholdes fra dimensionering.

Erhvervsakademier bliver hårdt ramt

Det er ikke kun universiteterne, der skal dimensioneres. Også erhvervsakademierne, der uddanner professionsbachelorer, skal lukke studiepladser. De bliver ramt hårdt af, at regeringen vil skrue optaget ned i forhold til antallet af studerende i 2013, for erhvervsakademierne har generelt skruet betydeligt op for optaget mellem 2013 og 2014.

Erhvervsakademiernes interesseorganisation Danske Erhvervsakademier vurderer, at den reelle dimensionering inden 2018 bliver 41 procent – i gennemsnit – altså en del mere end det ministerielle maksimum på 30 procent. På et enkelt erhvervsakademi, det jyske Dania, skal man dimensioneres 65 procent ned, mener Erhvervsakademierne.

chz@adm.ku.dk

Seneste