Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

KU vil fyre verdensledende geolog – her er begrundelserne

KONFLIKT - Beskyldninger om pression og ulovlige e-mails er Københavns Universitets begrundelser for at ville fyre anerkendt professor i geologi. Uniavisen har fået adgang til papirerne.

Det lyder nok bekendt for de fleste, der følger amerikansk politik, at man – ligesom Hillary Clinton – kan komme i fedtefadet, hvis man fører sin arbejdsmæssige korrespondance fra en privat e-mailkonto.

Brug af en privat Gmail-adresse er en af de officielle årsager til, at professor i geologi Hans Thybo den 5. september i år ved en tjenstlig samtale på KU blev suspenderet fra sin professorstilling og fik at vide, at han stod til en fyring.

Det fremgår af høringssvar fra behandlingen af afskedigelsessagen, som Uniavisen er kommet i besiddelse af.

Ønsket om at fyre professor Hans Thybo har vakt opsigt på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), for Thybo er en af fagets tunge forskere. Hans cv er enormt og omfatter talrige artikler og bøger, samt videnskabelige poster rundt omkring.

Thybos cv på KU’s hjemmeside oplyser, at han har skaffet omkring 140 millioner kroner i forskningsmidler siden karrierens begyndelse, og at hans h-index (det gængse mål for en forskers gennemslagskraft målt i citationer i videnskabelige publikationer), er 42 eller 48 afhængig af opgørelsesmåden, hvilket er højt for en forsker.

Nyheden om suspenderingen og den forventede fyring har fået nogle af de studerende på IGN til at samle 116 underskrifter til støtte for Hans Thybo.

Opfordrer postdoc til at udtrykke kritik af ledelsen

KU giver ud over brugen af Gmail også en anden og mere alvorlig begrundelse for afskedigelsen af Hans Thybo, nemlig at han ifølge KU har udnyttet sin stilling og position til at presse en yngre forsker i en postdocstilling til at give et svar til KU’s arbejdsmiljøundersøgelse (APV), som var i Hans Thybos interesse – postdocen skulle ifølge anklagen kritisere, at Thybo var blevet afsat fra et job som leder af en forskergruppe i 2015.

Fra sin Gmail-konto har Thybo 16. juni 2016 (på engelsk) skrevet til den unge forskers private e-mailadresse:

»Husk venligst at udfylde spørgeskemaet fra KU om arbejdsmiljø og husk, at du ikke behøver være venlig over for ledelsen – hellere det modsatte, fx om afskedigelsen af mig som forskergruppeleder.«

Var allerede blevet givet skriftlig advarsel

Før den aktuelle sag om pression af en medarbejder og brug af en privat mailkonto til arbejde har Hans Thybo i en periode allerede har været i ledelsens kritiske søgelys på IGN. Efter et forløb, som Uniavisen ikke har indsigt i, er han nemlig 16. juli 2016 blevet givet en skriftlig advarsel af ledelsen, fordi han med fakultetets ord, »som ansvarlig projektleder i DanSeis-projektet ikke har respekteret og efterkommet din ledelses anvisninger og instrukser.«

Hans Thybo argumenterer for, at advarslen bør trækkes tilbage, fordi den er sendt med almindelig post på et tidspunkt, hvor han var på feltarbejde i Sverige og Norge, hvorfor han først modtog advarslen efter udløbet af høringsfristen.

Hertil svarer KU, at Thybo 8. juni havde modtaget en mundtlig advarsel og var blevet informeret om, at en skriftlig advarsel var på vej, og at det derudover er underligt, at han først efter at være blevet suspenderet i september måned klager over ikke at have haft mulighed for at svare på en advarsel fra i sommer.

Postdoc havde udtrykt sig kritisk om ledelsen på IGN

Hans Thybo afviser i flere høringssvar KU’s grundlag for at fyre ham og beder om, at beslutningen bliver trukket tilbage.

I sit første svar til KU på fyringsbrevet forklarer Hans Thybo, at han ikke har lagt pres på den yngre forsker og blot ønskede, at postdocen skulle skrive sin egen mening, men at han »havde en begrundet formodning, om at [postdocen] pga. sin kulturelle baggrund (han er egypter, red.) og af frygt for mulige sanktioner, ikke turde at udfylde sådan et spørgeskema på internettet i overensstemmelse med sin egen mening.«

Til at dokumentere, at postdocen var kritisk af egen drift vedlægger Hans Thybo en e-mail fra 2015 fra postdocen, som ganske rigtigt skriver, at beslutningen om at fjerne Thybo som forskningsgruppeleder var forkert. Postdocen tilbyder også i e-mailen at protestere over for ledelsen på instituttet.

Som det fremgår, hævder Hans Thybo, at postdocens kulturelle baggrund er vigtig, hvis man skal forklare hans handlemåder, og her får han støtte i form af en udtalelse fra professor Kim Ryholt, som er egyptolog ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på KU.

Ryholt skriver 23/10 til Thybo, at man i Egypten har »et meget autoritetstro og mindre kritisk forhold til overordnede kollegaer og til ledelsen. Jeg har aldrig hørt til anonyme APVer eller tilsvarende undersøgelser, hvor der er givet mulighed for at komme med feedback vedr arbejdsplads og ledelse. Tværtom, kender jeg til kollegaer, der med hård hånd er kørt ud på et sidespor, netop fordi de ikke stod sig godt med ledelsen.«

KU: Thybo presser postdoc igen efter suspendering

Ifølge fakultetet er det postdocen selv, der i en samtale med sektionsleder på IGN Karsten Høgh Jensen den 6. juli 2016 – altså cirka tre uger efter, at Hans Thybo havde skrevet til ham om APV’en – har fortalt, at han følte sig ’presset’ og ’ubehageligt til mode’ over Thybos henvendelse om at svare kritisk.

Samlet skriver KU’s HR-afdeling:

»Baggrunden for, at det påtænkes at afskedige dig, er dels, at dekanen har fået kendskab til, at du, i din egenskab af medarbejder ansat i en faglig overordnet stilling, via en mail afsendt fra din private Gmailkonto har forsøgt at påvirke en videnskabelig medarbejders vurdering af ledelsen i forbindelse med dennes besvarelse af den årlige APV på Københavns Universitet, dels at du fortsat benytter din private Gmailkonto til arbejdsrelateret kommunikation på trods af, at du har fået indskærpet af institutleder Claus Beier, at du skal benytte din arbejdsmail til arbejdsrelateret korrespondance og kommunikation.«

Efter samtalen den 5. september 2016, da Hans Thybo får at vide, at han bliver fyret, får sagen et skud drama. Thybo og hans samarbejdspartner professor Irina Artemieva mødes to gange med postdocen på en parkeringsplads ved IGN, og spørgsmålet er, hvad der her finder sted.

I KU’s udlægning beretter postdocen, at han på ny er blevet udsat for pres af Thybo, hvilket ledelsen på SCIENCE to dage senere skriver til Thybo, at de lægger oveni de øvrige grunde til at fyre ham.

Thybo sår tvivl om postdocs troværdighed

Thybo har ifølge KU’s fremstilling gentaget sin brøde ved dels at bede postdocen om at sende en mail, hvori han skriver, at han ikke var blevet opfordret til at svare kritisk på KU’s arbejdsmiljøundersøgelse, dels opfordret ham til at optage en samtale, som han skal have med sektionsleder Karsten Høgh Jensen senere den samme dag.

Men postdocen optager ikke samtalen med ledelsen. Han fortæller Hans Thybo, at hans telefon bliver konfiskeret under mødet. Det fremgår af Hans Thybos høringssvar, som også indeholder udtalelser fra to andre vidner, som også har hørt postdocen sige sådan.

KU svarer Hans Thybo, at postdocen ganske rigtigt ikke har optaget samtalen på mødet, og at ledelsen på IGN var informeret om, at han ville opfinde en forklaring på den manglende lydoptagelse til Hans Thybo.

Thybo sår tvivl om postdocens pålidelighed

Spørgsmålet er, hvad der motiverer postdocen til at gøre, som han tilsyneladende har gjort.

I KU’s udlægning har postdocen været under stort pres, og han har løjet for Thybo for at undgå en konfrontation med en magtfuld forsker, der kunne skade hans karrieremuligheder.

»Efter Fakultetets opfattelse lider [postdocen] under det utilstedelige og helt uacceptable pres, som han har været udsat for fra din side (…) Der er tale om en ung forsker, hvis ansættelsesforhold, faglige udvikling og renommé i praksis er afhængig af dig som ansat i en faglig overordnet stilling,« skriver fakultetet til Thybo.

Hans Thybo skriver derimod, at forløbet viser, at sandhedsværdien af postdocens udsagn er tvivlsom, og at skiftende forklaringer til forskellige personer »kunne tyde på, at hans oplysninger generelt er inkonsistente. Noget tyder på, at oplysningerne snarere svarer til hvad [han] tror, at modtageren ønsker, end hvad der er korrekt.«

KU nedtoner Gmail-begrundelse

Hans Thybo har også et svar på anklagen om at bruge af en privat mailkonto i stedet for KU’s officielle system, trods flere henstillinger fra ledelsen på IGN.

Ifølge screendumps, som Thybo har taget, er e-mailene sendt fra Thybos regulære arbejdsmail med korrekt afsender-e-mail, men af en eller anden teknisk grund videresendt fra hans Gmail-konto til modtagerne.

KU svarer, at brugen af en privat Gmail-konto er »et kritisabelt forhold af en vis betydning, men det er ikke det afgørende forhold i denne sag.«

Ovenstående er ikke en komplet gennemgang af sagen, men hovedpunkterne, som de fremgår af den brevveksling mellem KU og Hans Thybo, som Uniavisen har set.

Thybo venter stadig på den endelige afgørelse fra KU, men ifølge Uniavisens oplysninger kan brevet med effektueringen af fyringen komme allerede fredag den 4. november.

chz@adm.ku.dk

Seneste