Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

KU vil have 15 eliteuddannelser

Videnskabsministeriet har fået 57 ansøgninger fra de danske universiteter til at starte nye eliteforløb, men i første omgang er der kun afsat midler til omkring ti nye uddannelser

Der er rift om at få lov til at starte nye eliteuddannelser, og Københavns Universitet (KU) er med helt fremme i førerfeltet. Videnskabsministeriet har afsat ni millioner kroner i år og femten millioner næste år til et særligt elitetaxameter og et eventuelt udviklingstilskud hvis der er tale om helt nye uddannelser.

I sagsakterne fra bestyrelsesmødet den 15. januar i år hvor det blev besluttet at søge om midlerne, angives det »at KU af økonomiske, men også af imagemæssige årsager bør deltage i udbuddet.«

»En manglende ansøgning vil kunne blive udlagt som om vi ikke mener vi har uddannelser på et tilstrækkeligt højt niveau,« siger Hanne Harmsen, vicedirektør for uddannelse på KU.

Ifølge Peter Bøcher, chefkonsulent i Studieadministrationen, har KU valgt at søge bredt inden for de forskellige fagområder. Der er således ansøgninger fra Humaniora, Teologi, Jura samt Natur-, Samfunds-, Bio- og Lægemiddelvidenskab.

Status som eliteuddannelse udløser et ekstra taxametertilskud fra ministeriet på 30.000 kroner per studerende uanset størrelsen af det eksisterende taxametertilskud på en uddannelse. Det betyder for Humanioras vedkommende cirka en fordobling.

En uddannelse som Human Biologi modtager til sammenligning cirka 96.000 kroner i dag. »De ekstra midler burde betyde bedre rammer, bedre undervisning og mindre hold,« siger Peter Bøcher.

Må ikke underminere

KU lægger i sin ansøgning vægt på at elitemidlerne ikke må medvirke til at der kan sættes spørgsmålstegn ved eller skabes forvirring om det generelle akademiske niveau.

»Det vil være underminerende for universitetets opgave med at sikre højtuddannet arbejdskraft bredt til arbejdsmarkedet hvis eliteuddannelserne medfører at andre uddannelser forringes,« hedder det i KU’s ansøgning.

Ifølge ministeriets definition skal en elitekandidatuddannelse fagligt være mere udfordrende og krævende end en almindelig kandidatuddannelse. Der skal således stilles høje faglige optagelseskrav. Hanne Harmsen:

»Bestyrelsen har i forbindelse med udformningen af strategien ‘Destination 2012’ diskuteret elitebegrebet og har klart tilkendegivet at KU ikke ønsker A- og B-uddannelser på kandidatniveau. Den fortolkning af eliteuddannelser tager vi på ku afstand fra«.

Alternativ model

Trods udmeldingen frygter Studenterrådets formand Pia Mejdahl Daugbjerg alligevel at der bliver skabt et A- og B-hold af studerende.

»Det er forkert at skabe en privilegeret gruppe af de dygtigste studerende ved at skille dem ud fra de andre. Vi havde foretrukket en model hvor de blev på deres ordinære hold og kunne tage ekstra kurser eller deltage i forskningsprojekter så de kunne blive udfordret og samtidig komme tilbage og inspirere de andre,« siger hun.
Universiteterne får senest den 31. marts svar på deres ansøgning.

clba@adm.ku.dk

Seneste