Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

KU har brug for en professionel administration

Skævt — Ledelsen vil have verdens bedste forskere, så hvorfor vil de ikke have verdens bedste understøttende funktioner? Det er ikke så underligt, at der er blevet brug for en administrationsreform, når man i årevis har kørt med ufaglærte, korttidsansatte og studentermedhjælpere i vigtige funktioner. Men en reform var slet ikke nødvendig, hvis man bare tog TAP’ernes talent alvorligt.

Hvornår og hvorfor gik det så skævt, at der nu er brug for en administrationsreform på KU?

Prioriterer ledelsen overhovedet at understøtte en professionel administration med højt fagligt niveau? Skal billige løsninger med ufaglærte og korttidsansættelser virkelig være grundlaget for ledelsens og det videnskabelige personales understøttende funktioner?

Talentfulde HK’ere

Nej, det burde det ikke. I stedet har vi brug for talent. Talentfulde, erfarne mennesker, der løser de administrative opgaver professionelt og på baggrund af uddannelse og indsigt. De samme mennesker, der i dag i alt for høj grad bruges til at oplære nye, ufaglærte ansatte og til at brandslukke og rette fejl, når opgaverne kommer tilbage, fordi man ikke har håndteret dem korrekt.

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Hvis ledelsen på KU havde et større fokus på at ansætte administrative, professionelle medarbejdere med den korrekte faglige uddannelse, ville gevinsten være til at få øje på. I dag benytter man korttidsansættelser til diverse projekter og studentermedhjælpere i stedet for uddannede, administrative medarbejdere. Og nu mener man så, det er nødvendigt at bruge uanede ressourcer på en administrationsreform.

Gevinsterne ved en målrettet prioritering af talent og de rigtige kompetencer er nemme at få øje på: Professionelle TAP’er i administrationen giver kontinuitet og sikrer opgaveløsning på et højt niveau. Administration er ikke bare et biprodukt til det videnskabelige område. Det er en selvstændig, professionel disciplin, som bidrager til universitetets kerneopgaver.

Ikke en del af ’os på KU’

I KU’s strategi kan vi læse, at videnskabeligt talent er vigtigt og skal fastholdes. Men teknisk-administrativt talent omtales ikke rigtigt som hverken vigtigt at fastholde eller udvikle i samme grad.

Og i en nyhed om administrationsreformen på KUnet, som rektor er afsender af, kan vi ovenikøbet læse, at der på universitetet er medarbejdere, studerende og administrationen.

Tak for kaffe! Administrationen hører altså ikke til blandt medarbejderne

»Bedre, mere brugerrettet og billigere administration skal gøre livet lettere for medarbejdere og studerende,« står der.

Tak for kaffe! Administrationen hører altså ikke til blandt medarbejderne. Så er det jo også nemmere at blive ved med at omtale dem som et unødvendigt fedtlag, der kan skæres væk. De er jo alligevel ikke en del af ’os på KU’.

Fasthold os, mens I kan

Vi synes, at bestyrelsen fremover skal sætte fokus på en professionel administration med fokus på kontinuitet. Og de skal ansatte ledere, der kan se på opgaven, men som også forstår nødvendigheden af at fastholde en veluddannet og kompetent administrativ medarbejdergruppe med relevant kompetenceudvikling.

I øjeblikket bliver det planlagte karriere- og kompetenceprojekt for TAP’er syltet, og mange kolleger får ikke mulighed for kompetenceudvikling. Lokale ledere kan ikke se ud over de daglige opgaver og er ikke i stand til at prioritere at højne talentet og kompetencerne i organisationen på længere sigt.

Det er et faktum, at det bliver sværere og sværere at tiltrække og fastholde de gode medarbejdere på KU.

Det skyldes både, at en moderne, dygtig administrativ medarbejder er en efterspurgt vare på det øvrige arbejdsmarked. Og så skyldes det, at det ikke længere bliver anset som et privilegium at arbejde på KU.

Det problem løser man ikke ved at ansætte ufaglærte, korttidsansatte medarbejdere. Det gør man ved at have en kompetent ledelse og et blik for, hvad en professionel administration kan bidrage med på bundlinjen.

Svar fra universitetsdirektør Søren Munk Skydsgaard:

Tak for debatindlægget og for at understrege, at en velfungerende administration er en forudsætning for, at KU kan levere uddannelse og forskning i verdensklasse.

Ønsket om et højt administrationsfagligt miljø er netop afsættet for reformen. Vi har i dag – som debatindlægget også vidner om – rigtig mange dygtige og engagerede administrative medarbejdere, som vi skal fastholde og udvikle i takt med, at KU udvikler sig.

Med administrationsreformen arbejder vi med at organisere administrationen til at passe til det store og komplekse universitet, vi er i dag – og skal være i fremtiden. Et af reformens fem pejlemærker er også at understøtte trivsel og udviklingsmuligheder for medarbejdere og ledere i administrationen.

Tak til Nadja Månsson & co. for et stort engagement i KU’s fremtidige administration.

Seneste