Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

KU vil oprette eliteuddannelser

UDDANNELSESKVALITET - Nu er der talentpakker på vej på KU, der vil give ekstra ECTS til de mest ambitiøse studerende og et elitestempel på eksamensbeviset. Folketinget skal dog først vedtage en ændring af universitetsloven.

Ledelsen på KU har tidligere tøvet med at indføre eliteforløb. Nu vil KU dog lancere særlige talentpakker, der skal tiltrække landets dygtigste og mest ambitiøse studerende.

Inden sommerferien er der udsigt til en ændring af universitetsloven, der giver universiteterne større frihed til selv at arrangere særlige tilbud for de dygtigste og mest ambitiøse studerende.

Lovforslaget, som regeringen fremsætter i denne uge, giver mulighed for ekstra ECTS-point og udmærkelse på eksamensbeviset for ambitiøse studerende, der har evnen og viljen til at springe højere end de brede masser, og det har KU-ledelsen tænkt sig at benytte sig af.

Talenterne skal nurses

Ifølge KU’s planer skal der indføres et nyt sprog- og kulturprogram under navnet Global Talents, der vil sende udvalgte studerende til vækstlande, som KU samarbejder med i BRICS og Next11-aftaler.

Der er også særlige talenthold i støbeskeen for studerende med iværksættere i maven, som vil blive tilbudt undervisning og sparring i innovation og entreprenørskab.

Det er endnu ikke fastlagt hvor mange pladser der bliver på de nye elitespor. Først når den nye lov om talentudvikling er vedtaget i Folketinget, kan planerne føres ud i livet.

Stigende optag skader kvaliteten

Baggrunden for det nye fokus på den bedste femtedel af de studerende er, at det vælter ind med studerende på universiteterne landet over. Tallene er dramatiske: På landsplan er optaget steget med 43 procent de sidste syv år.

I takt med at masserne indfinder sig på universiteterne, drøfter udbydere, brugere og politikere, hvordan det undgår at ramme kvaliteten af uddannelserne, at op imod en tredjedel af en ungdomsårgang tjekker ind.

Universitetsledelserne har løbet stærkt for at holde trit med politikernes ambition om, at mere uddannelse er vejen ud af den økonomiske krise. Men kæmpeoptaget er ikke en blomst, der er groet i KU-ledelsens have, siger prorektor for uddannelse Lykke Friis.

Da Uniavisen interviewede hende for en måned siden, sagde hun: »Flere og flere studerende har aldrig været KU’s eget fokus.«

LÆS OGSÅ: Højere adgangskrav skal være med til at kvalitetsløfte KU

Behov for differentiering

I landsdækkende medier sukker flere undervisere over, at de nye generationer af studerende mangler helt fornødne forkundskaber.

Regeringen er netop nu i gang med at beslutte hvilke af Kvalitetsudvalgets anbefalinger, de vil gå videre med. Et af de kontroversielle forslag er, at gøre bacheloruddannelsen fireårig og kun lukke cirka en tredjedel af alle bachelorer ind på et etårigt kandidatforløb for på den måde at sortere fårene fra bukkene.

Behovet for at differentiere undervisningsudbuddet synes uomgængeligt med det øgede optag. Mens KU venter i spænding på hvor politikerne vælger at lægge de endelige snit i de varslede reformer, sidder ledelsen dog langtfra på hænderne.

KU har nemlig selv lanceret en køreplan for kvalitet i undervisningen, der blandt andet skærper adgangskravene på udvalgte bacheloruddannelser, øger minimumstimetallet på kandidatuddannelserne og dimensionerer optaget, så man undgår at udklække kandidater til arbejdsløshed.

Et andet strategisk punkt i KU’s kvalitetsplan er altså talentarbejde.

LÆS OGSÅ: Hele KU’s fempunktsplan

gbg@adm.ku.dk

Seneste