Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

KU vil videreføre Kierkegaard-forskning

Der har været en del virak om forskningscentret for den verdensberømte danske filosof, men nu vil Københavns Universitet sikre dets overlevelse efter 2009

Søren Kierkegaard Forskningscentret, der i dag er drevet af en selvstændig fond med egen bestyrelse, skal med udgangen af 2009 være en del af Københavns Universitet (KU) hvis det står til rektor Ralf Hemmingsen. Han bad om bestyrelsens opbakning til at indlede forhandlinger med centret om at indlejre det i universitetet på det seneste møde den 9. november. I praksis betyder det at det dermed bliver en del af Det Teologiske Fakultet. »Det vil være udtryk for rettidig omhu at træffe en beslutning allerede nu inden finansieringen udløber, og mange – også fra politisk hold – vil rejse spørgsmål om hvordan den nationale forpligtelse bliver varetaget,« sagde Ralf Hemmingsen på bestyrelsesmødet.

Forskningscentret kom på finansloven i 2006 som følge af en aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti. Forligsparterne gav 33 millioner kroner i 2007-2009 til at færdiggøre Søren Kierkegaards samlede skrifter. Da man i 2013 tilmed kan fejre 200-året for Kierkegaards fødsel, vil det formentligt være upopulært i regeringen og hos dennes støtteparti hvis KU lod centret afgå ved en stille død når finanslovsbevillingen udløber. Ralf Hemmingsen betegnede det også som en enestående mulighed for KU at gøre Kierkegaard-forskningen til en integreret del af universitetet. Blandt andet vil KU få ejerskab over gigantværket Søren Kierkegaards Skrifter som forventes færdiggjort i 2010.

Forskerstrid

Centret var slagmark for en større akademisk fejde mellem to af forskerne på stedet i 2005. Peter Tudvad, der er forfatter til bogen Kierkegaards København, kritiserede kollegaen Joakim Garffs Kierkegaard biografi for at være fuld af faktuelle fejl og langede ud efter ledelsen af centret. Det fik direktøren Niels Jørgen Cappelørn til at give Peter Tudvad en påtale for den form hvormed han fremkom med kritikken af sin kollega. Sagen endte med at Peter Tudvad opsagde sin stilling i protest mod ledelsen og dens tvetydige holdning til videnskabelig disciplin.

Peter Tudvad undrer sig derfor også over at der i KU´s oplæg til indlejringen af centret er lagt op til at direktøren og tre forskere ansættes som henholdsvis professor med særlige opgaver og lektorer på KU uden at stillingerne bliver slået op i fri konkurrence.»Indlejringen af centret risikerer at ende som en trojansk hest der eroderer fakultetets akademiske troværdighed. Det skal immervæk overtage en stab fra et center der reelt har været finansieret, støttet og delvist bestyret af politiske interesser,« siger han.

Skal legitimere sig

Steffen Kjeldgaard-Pedersen, dekan på Det Teologiske Fakultet, mener det er den mest naturlige løsning at forskningscentret bliver en del af fakultetet da man allerede har et stærkt samarbejde.»KU har ingen interesse i at stå som den nølende part i denne sag, så jeg er glad for at der er truffet en beslutning allerede nu da der uden tvivl kommer stor politisk bevågenhed om centrets fremtid« siger han. Steffen Kjeldgaard-Pedersen betragter Tudvad/Garff-fejden som en afsluttet sag der er uden relevans for de forestående indlejringsforhandlinger.

»At centerets direktør og Kierkegaardforskere tilbydes stillinger på KU i forbindelse med indlejringen, er der intet mærkeligt i, og det vil komme til at foregå helt efter reglerne,« siger han. På længere sigt vil centeret skulle godtgøre sin indtjeningsevne i universitetssammenhæng, og her forestiller dekanen sig blandt andet at man kan udbyde en international Kierkegaard-mastergrad.« Ifølge Hans Skov Christensen, næstformand for forskningscentrets bestyrelse, har det hele tiden været tanken at centrets forskningsdel skulle indlejres i et dansk universitet når arbejdet med det 55 bind store værk Søren Kierkegaards Skrifter var tilendebragt. Han mener at KU som det universitet der ligger nærmest, er den mest naturlige samarbejdspartner, men man skal forhandle med KU om detaljerne de kommende måneder.

Seneste