Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

KUA-konsulenter gør Vestsjælland sexet

SAMARBEJDE – Dansk Industri Vestsjælland og seks vestsjællandske kommuner har allieret sig med en flok humaniorastuderende, der skal være med til at skabe et bedre brand for et samlet Vestsjælland og gøre regionen til et af Danmarks mest attraktive erhvervsområder.

»Vi skal nu i gang med workshoppen, og det vil forskningsassistent Freja fortælle meget mere om,« råber en kvindelig studerende ud i lokalet. Hun forsøger at overdøve de 30 erhvervskvinder og -mænd, der mere eller mindre lavmælt netværker på livet løs.

En korthåret kvinde, Freja, træder frem og beder de snakkesalige tilhørere om at fordele sig ved de seks runde borde, som står rundt omkring i lokalet. På bordene ligger der papirer, posters, tuscher i alle regnbuens farver – alt det, der skal bruges, når de kreative kræfter skal slippes løs.

Gæsterne i dag er kommunaldirektører, andre kommunale repræsentanter og fremtrædende erhvervsfolk fra Vestsjælland. Målet for dagen er klart: Kommunerne i regionen skal blive bedre til at arbejde sammen for at gøre Vestsjælland til et attraktivt erhvervsområde.

Et af midlerne er en gruppe studerende fra faget Procesledelse og Interaktion på danskstudiet på KU.

Om en uge er det alvor

I dag er hele seancen opstillet – et skuespil med manuskript, koreografi og mulighed for ’den tager vi lige én gang til’. Men om en uge er det ramme alvor. Tre måneders intensivt samarbejde mellem de studerende, Dansk Industri Vestsjælland og de vestsjællandske kommuner lakker mod enden.

De studerende ser udmattede ud efter de seneste ugers fuldtidsarbejde. Men i klasselokalet mærker man også en gejst og et sammenhold, som man skal lede længe efter inden for KUAs betongrå mure.

»Faget har været mere omfattende og tidskrævende, end jeg havde forventet. Men samtidig har det også været langt mere spændende og relevant, end jeg havde turdet håbe på,« fortæller en af de studerende, eksil-RUC’eren Liv Hassert, der fremhæver fagets praktiske tilgang som et stort plus.

I Procesledelse og Interaktion skal de studerende ikke bare veksle en teoretisk opgave til en retvisende karakter sidst på semesteret, som de så ofte har gjort før i universitetsregi. Tværtimod. Det er virkelighed, det her.

DI Vestsjællands årsmøde, Erhvervstræf 2012, er lige på trapperne, og de omkring 30 studerende skal stå for to timers workshop, inden de træder ind på den store scene, hvor de skal fremlægge deres resultater for hundrede DI-medlemmer i salen i Svebølle.

Fra læsegruppe til konsulentfirma

Siden begyndelsen af februar måned har de studerende, der kommer fra mange forskellige grunduddannelser, fungeret som en slags konsulentfirma, med alt hvad det indebærer. Styregruppen har haft det overordnede overblik, ledet og fordelt. Facilitatorgruppen har været tovholdere på workshoppen osv.

»Vores opgave i facilitatorgruppen har været at udarbejde en workshop. I analysefasen kunne vi se, at Vestsjælland har stort erhvervspotentiale. Det, vi mener, er interessant at arbejde med i workshoppen, er at åbne op for mange af de muligheder, der allerede ligger i Vestsjælland. Derfor har vi valgt at fokusere på en idégenereringsworkshop,« siger Sine Lyons og fortsætter:

»Vi har jo lært rigtig mange teknikker undervejs – især faldt vi for effekten af at benytte teaterteknikker til iscenesættelsen. Det har vi i høj grad brugt, og det, tror vi, bliver en helt speciel oplevelse for deltagerne i workshoppen. Vi vil igangsætte en proces, der handler om at tænke Vestsjælland som ét,« konkluderer facilitatoren.

Ud over teaterteknikker og storytelling er holdet blevet indført i forskellige teorier om projektstyring, forandringsledelse og gruppedynamik i løbet af semesteret, som alt sammen kommer i spil i samarbejdet med kommunerne og DI Vestsjælland.

Fordomme gjort til skamme

Dansk Industri, seks vestsjællandske kommuner og en flok humanister fra KUA lyder måske umiddelbart som en mærkværdig cocktail i manges ører. Men den fordomsfulde forestilling om de verdensfjerne humaniorastuderende, der sidder i hver deres elfenbenstårn, bag lås og slå, holder langt fra. Det fortæller danskstuderende Kasper Wielandt.

»Jeg tror, en af de fordomme, der eksisterer omkring humanister, er, at vi ikke er skolet til at få de kompetencer, der er brug for i erhvervslivet. Men vi er her et hold humanister, der arbejder sammen hen imod et stærkere Vestsjælland i samarbejde med Dansk Industri – og det med succes indtil videre,« siger Kasper Wielandt.

Som en del af styregruppen har Kasper Wielandt været med til at lægge den kommunikative strategi. Her har hans humanistisk-faglige kompetencer gentagne gange været i spil.

»Som danskstuderende har jeg en naturlig forståelse for god sproglig formidling og har evnen til at gå til en problemstilling fra flere analytiske vinkler. Det har været til stor gavn i dette forløb, hvor knivskarp sproglig formidling har været et must i forhold til at kommunikere med erhvervspersoner, der indtager høje stillinger, på en seriøs og hensigtsmæssig måde,« fortæller den danskstuderende, der bliver bakket op af sin underviser, Mie Femø Nielsen.

»Virksomhederne har faktisk slet ikke råd til ikke at have de humanistiske kompetencer med ombord,« mener Femø Nielsen.

De studerende tager ansvar

I løbet af de seneste 10 år har Mie Femø Nielsen undervist i Procesledelse og Interaktion og i andre lignende »megacase-kurser,« som hun kalder det. Et af de karakteristiske træk ved kurserne er, at de studerende får overraskende meget ansvar. Og det er helt bevidst.

Det store ansvar har været en udfordring for mange af de studerende, men det er som bekendt først, når man bliver presset, man lærer sig selv bedre at kende. Anne-Sophie Kiilerich, som er en del af styregruppen, forklarer det således:

»Rent personligt har jeg oplevet, at jeg er i stand til at jonglere med flere bolde, end jeg hidtil har gjort i min studietid. Det her fag har skullet passes ind i familieliv, arbejde og andre fag på studiet, og så er det nødvendigt at lære at være effektiv og være klar i spyttet, når der har skullet kommunikeres – og prioriteres.«

Det er som sagt et helt bevidst træk fra underviserens side at give de studerende en ansvarsbevidsthed.

»Jeg overlader helt bevidst meget ansvar til de studerende, når vi arbejder med en case. Hensigten med det er dels at give dem ejerskab til deres arbejde og dels at etablere så realistisk en arbejdssituation som muligt. De skal trænes i at omsætte teori til praksis, både for at forstå teorien bedre og for at blive i stand til at agere fagligt kompetent i en realistisk jobkontekst,« siger Mie Femø Nielsen.

Stor tilfredshed hos DI Vestsjælland

Hos Dansk Industri er de meget tilfredse med samarbejdet med de studerende fra KUA. Formand for DI Vestsjælland Hans Hellstrøm Henningsen fortæller, at de studerende har været et spændende bekendtskab indtil videre.

»Jeg håber, at de studerende kan hjælpe med til at skabe debat. Vi har holdt en meget fin midtvejsevaluering med dem, og det er mit indtryk, at de er blevet godt modtaget rundt omkring i kommunerne. De er kommet med god energi og spørgelyst,« fortæller formanden, der lægger vægt på de studerendes metodiske tilgang til projektet.

»Det er mit håb, at de studerende kan bidrage med friske, alternative idéer og vinkler. De har en systematisk og koncentreret tilgang til tingene. Vi har en meget klar vision for, hvad vi gerne vil med erhvervslivet i Vestsjælland. De studerende kan være med til at ’pakke den vision ud’. De unge mennesker sidder ikke med en fastlåst idé om erhvervslivet og kommunerne, og det kan være meget værdifuldt.«

Som tidligere nævnt er der blandt andet stjålet med arme og ben fra teaterverdenen, når det kommer til den workshop, de studerende og facilitatorgruppen står for at afvikle i forbindelse med Erhvervstræf 2012. Men det skræmmer ikke Hans Hellstrøm Henningsen.

»Måske er der nok nogle erhvervsfolk, der vil kigge en ekstra gang og synes, det er lidt alternativt. Men forhåbentlig kan den anderledes vinkel være med til at skabe et endnu bedre samarbejde,« siger formanden for DI Vestsjælland.

De sidste detaljer

Tilbage i klasselokalet på KUA bliver de sidste detaljer aftalt, vendt, drejet og pudset til. Forskningsassistent Freja opsummerer foran de 30 skuespillende studerende, der agerer erhvervsfolk, det bedste de har lært:

»Der er blevet skrevet dejligt mange idéer ned, der er jo helt gult på bordene. Nu skal vi have sorteret idéerne, så vi kan få et overblik over, hvad I har fundet på.«

Det kan godt være, at tingene lige nu er fiktion. Men om få dage, i Svebølle, er det virkelighed.

De studerende bliver enige om lige at tage den én gang til.

Seneste