Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

KUA opdeler de studerende og underviserne

VIP-LOUNGE - Undervisere og studerende er nu skilt fra hinanden på universitetet på grund af ren markedstænkning, mener debattøren, men det borgerlige universitetet oprindelig samlede undervisere og studerende i en fælles forpligtelse over for faglighed, videnskab og sandhed

Der findes en elektrisk dør i den nybyggede kantine på KUA. Døren adskiller undervisere fra studerende, de særligt indviede fra de andre. Døren fører ind til faculty lounge, fakultetslogen, og kun et elektronisk medarbejderkort giver adgang.

Ironisk nok har universitetets hensigt længe været at udviske skellet imellem undervisere og studerende – blandt andet derfor kalder vi det heller ikke for lærere og elever – den aktive, docerende lærer versus den passive, modtagende elev skulle være erstattet af et synergisk forhold de to imellem.

I det borgerlige universitet samledes undervisere og studerende om et fælles projekt og en forpligtigelse over for fagligheden, videnskaben og sandheden. Det borgerlige universitet er nu erstattet af markedstænkning og med den en klar adskillelse imellem leverandør og forbruger.

Selv den engelske betegnelse faculty lounge klinger af en misforstået markedsfascination, hvor man hylder konsumerismen – samtidig med at man konsumerer sit måltid. Men ud fra et økonomisk synspunkt forekommer det ikke optimalt at flytte penge fra kerneydelser som forskning og undervisning til indretning, mens forelæsningslokaler efterlades støvende tomme og forskellige institutter udsættes for fyringsrunder og ufrivillige fridage. Kort sagt: Et universitet med idealer om vidensdeling og gennemsigtighed repræsenteres nu ved en massiv trædør.

Seneste