Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

KUA3-arkitektens 5 bud på godt studiemiljø

ARKITEKTUR - Det skal være nemt at finde rundt, og der skal være god akustik. Sådan lyder to af budene på, hvordan godt studiemiljø kan tegnes ind i arkitekturen.

De første skitser blev tegnet i 2010, og i dag er KUA3, det sidste modul af KUA-komplekset på Amager, klar til indflytning. Her flytter Teologi, Jura og Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) ind henover nytår.

Vi har bedt Anna Kathrine Bisgaard, som er arkitekt hos Arkitema Architects og har været med til at tegne KUA3, om at give sine fem bud på, hvordan arkitektur kan skabe et godt studiemiljø.

Arkitektens fem bud på, hvordan man skaber et godt studiemiljø

Overskuelighed. Der kommer hele tiden nye studerende til, og de skal kunne finde vej uden at læse kort og skilte hele tiden. Et indre hovedstrøg, der forbinder alle bygningsafsnit, ‘torve’ med farverige vægge og lofter og udsigt til gårdhaver og omgivelser er nogle af de tiltag, der gør det nemt at orientere sig.

Fleksibilitet. Universitetslandskabet skal både rumme ‘hule’ og ‘savanne’. En blanding af store, åbne rum og små, skærmede rum og en variation af møbler skaber plads til forskellige situationer. Fx er der i det centrale rum på Jura, ‘Videncenteret’, mobile sofaer, reoler og planter, som kan flyttes rundt og danne ramme om solo- og gruppearbejde, vejledning, pauser og sociale aktiviteter.

Indeklima. God akustik, masser af dagslys og høj luftkvalitet er afgørende for trivsel og læring. Lydabsorberende materiale i lofter og på vægge og polstret inventar bidrager til behageligt lydmiljø. Højtsiddende vinduer med himmelkig og glasfacader ud til indre gårdhaver lader dagslys trænge dybt ind i bygningen.

Identitet. Fakulteternes faglige identitet er tænkt med og indlejret i arkitekturen. Fx. er et af kerneelementerne i studiemiljøet på Teologi – det uformelle møde mellem undervisere og studerende – understøttet af små sofaområder langs kontorgangene, der skal fungere som sociale mødesteder.

Samspil. Det fysiske studiemiljø skal skabe samspil mellem studerende, undervisere, fag og fakulteter. Derfor er kantiner, caféer, videncentre og studiearbejdspladser anbragt langs det gennemgående indre hovedstrøg, så det skaber en meget stor kontaktflade mellem brugerne. Derudover skal arkitekturen skabe samspil mellem universitetet og det omgivende samfund, og det sker fx ved, at det indre hovedstrøg også kommer til at fungere som et nyt short cut i bykvarteret.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste