Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

KUmmentar: Uddannelse med Kant

NYTÆNKNING - Universitetet er i udvikling, og de studerende kan i høj grad selv være med til at forme en uddannelse, der kan udfordre deres verdensbillede, skriver rektor og prorektor.

Ideen om det moderne, europæiske universitet stammer fra de tyske tænkere Humboldt og Kant. Det siges, at Kant som studerende gik til forelæsning hos en astronom, der afsluttede lektionen med følgende:

»Astronomisk set er mennesket helt ubetydeligt.« Kant rejser sig og siger: »Professor, De har glemt det allervigtigste: Astronomen er også et menneske«.

Kants pointe rummer et ideal, som årets 7.000 nystartede studerende vil møde her på universitetet: Visheden om, at selv sikker viden kan være usikker. Alle erfaringer er nemlig menneskelige erfaringer. Det er en selvkritisk stemme, som på én gang udfordrer professorens autoritet – og én selv.

Et nuanceret verdensbillede uden én universel forklaring. Som studerende skal man nemlig ikke ’bare’ kunne opfinde nye produkter eller koncepter, få et job og blive en nyttig samfundsborger. Man skal også kunne forstå komplekse problemer og modgå totalitære bevægelser og enkeltindivider med forestillinger om en absolut sandhed.

Vi er glade for, at så mange i år har valgt at søge ind på Københavns Universitet (KU) og dermed lade deres eget verdensbillede udfordre. Nye studerende vil opleve et universitet i stadig udvikling, hvor udfordringerne ikke mangler.

For det første i bogstavelig forstand, fordi vi i øjeblikket bygger i stor stil. Vi samler universitetet på fire campusområder med nye lokaler, der giver studiemiljø og forskningsforhold.

Ombygningerne er dog ikke et tilbud om en ’Hilton Hotel-model’. Universitetets muligheder bliver stadig ikke serveret af roomservice på et sølvfad. Man skal selv opsøge en læsegruppe, lægge en studieplan eller deltage i faglige og sociale foreninger.

KU udvikler også stadig kvaliteten af alle vores uddannelser. Vi er i dag et verdensuniversitet, som samarbejder tæt med de bedste internationale universiteter og ligger højt placeret på internationale rankinglister.

KU’s forskere står bag nyskabende grundforskning og citeres i de store tidsskrifter rundt omkring i verden. Den udvikling fortsætter, men vi vil gerne udfordre KU’s studerende til at komme mere ud i verden for at lære sprog og opleve andre fagtraditioner. Det store optag på sprogfagene tyder heldigvis også på, at der er interesse for det.

En tredje udfordring er projekt ’Den gode uddannelse’, hvor studerende og undervisere i det seneste år gennem forsøgsprojekter har afprøvet alt fra nye undervisningsformer til, hvordan vi bliver bedre til at få de studerende aktivt med i forskningen.

Det lærer man nemlig meget af. Og samtidig får man indflydelse på sin egen uddannelse – og kan udfordre den måde, den er tænkt på – ved at deltage aktivt i projektet. Derfor håber vi også at se mange nye studerende til midtvejskonferencen for projektet, der bliver afholdt i Festsalen på Frue Plads den 21. september.

Nye KU’ere bliver også udfordret til at bruge universitetets frihed og fleksibilitet. På KU kan man mikse og matche sine kurser på tværs af fagretninger og give sin uddannelse personlig kant ved at afprøve sig selv på nye områder:

Tage et kursus i økonomi eller kulturfag, selvom man egentlig læser naturvidenskab. Eller kaste sig ud i KU’s nye satsning, ’det entreprenørielle universitet’, hvor studerende samarbejder med erhvervsliv og forskere om innovation og iværksætteri. Begge dele giver nye erkendelser og er med til at give uddannelsen personlig kant.

Rekordmange har i år ønsket at gå den vej. Erhvervsliv og politikere ønsker, at endnu flere skal gøre det. Det er en samfundsopgave, som KU gerne løser. Men det skal hænge sammen rent økonomisk. KU tiltrækker massive private investeringer til forskning, men penge til uddannelse er sværere at skaffe.

Heldigvis ser det i skrivende stund ud til, at politikerne i den kommende valgkamp ikke vil overse betydningen af universitetsuddannelserne. Det giver håb for, at Kants idé kan fortsætte med at udvikle sig, så alle KU’s studerende også fremover kan få deres verdensbillede udfordret – og blive rustet til at udfordre andres.

Artiklen er KUmmentaren af rektor Ralf Hemmingsen og prorektor Thomas Bjørnholm bragt i papirudgaven af Universitetsavisen nr. 6, 2011, torsdag den 1. september.

Seneste