Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

KUmmentaren - Al den snak om Erasmus

Københavns Universitet har adskillige Erasmus Mundus-uddannelser og har netop sendt 15 ansøgninger om elitemidler af sted til ministeriet. Så ligger det lige for at spørge sig selv om KU er ved at sælge ud af uddannelsesprincipperne?

KU’S UDDANNELSER hviler på en række grundlæggende principper. Blandt de væsentligste er at uddannelserne er forskningsbaserede, at bachelor- og kandidatuddannelser er gratis for EU/EØS-borgere, og har man først bestået sin bacheloreksamen, er der fri adgang til kandidatuddannelsen.

De to sidstnævnte principper debatteres for tiden livligt i medier og på den uddannelsespolitiske scene. Helge Sander har for nyligt skullet svare på om Erasmus Mundus-uddannelserne er ulovlige betalingsuddannelser på dansk grund og i sidste uge var der frist for ansøgning om elitemidler (større taxametre) for særlige kandidatuddannelser.

Københavns Universitet har adskillige Erasmus Mundus-uddannelser og har netop sendt 15 ansøgninger om elitemidler af sted til ministeriet. Så ligger det lige for at spørge sig selv om KU er ved at sælge ud af uddannelsesprincipperne?

EN ERASMUS MUNDUS-UDDANNELSE er en kandidatuddannelse hvor der indgår mindst tre universiteter i tre forskellige EU-lande.

Der udstedes et fælles eksamensbevis efter afsluttet kandidatuddannelse og deltagerbetalingen anvendes til dækning af undervisningsafgift ved de universiteter som har et nationalt krav herom, samt til dækning af udgifter på universiteterne som følge af de ekstra aktiviteter der indgår i programmet og som følge af den ekstra administration.

På den måde er betalingen en forudsætning for gennemførelsen af uddannelsen.

Disse regler støder på flere områder sammen med de danske regler, og universiteterne har igennem flere år været i dialog med ministeriet for at finde en model der kunne hænge sammen. Det er denne dialog der i øjeblikket kulminerer.

KU engagerer sig nu i det fremadrettede arbejde for at finde en model så vi både kan holde fast i de grundlæggende principper og være med i en dynamisk international uddannelsesudvikling – og i det internationale marked for viden som EU også er.

Er der rod i fortiden, rydder vi op i den, men målet er helt klart – at KU også fremover kan deltage i Erasmus Mundus. På KU har det hele tiden været muligt at tage en fuld gratis dansk uddannelse indenfor samme fagområde som Erasmus Mundus-uddannelserne, og det princip skal der ikke ændres ved. På den måde kan vi fortsat leve op til vores princip om adgang til gratis uddannelse.

BESTYRELSEN PÅ KU gjorde det i løbet af strategiprocessen med Destination 2012 klart at KU er et bredt universitet hvor man ikke ønsker at skabe A og B-studerende gennem eliteuddannelser.

I mellemtiden har ministeriet udbudt en pulje af elitemidler som konkret er et ekstra taxameter på 30.000 kr. om året. Disse midler har KU valgt at søge om.

Bestyrelsen har tilsluttet sig et princip så grundlaget for ansøgningerne er at der ikke skabes A- og B-hold på en uddannelse på KU. Dette sker ved at det kun er hele og afgrænsede uddannelser der søger elitemidler.

Man bliver således ikke en jura-studerende der enten går på ‘eliteversionen’ eller på ‘den almindelige jura-uddannelse’. Derimod kan det juridiske fakultet udmærket søge midler til en selvstændig uddannelse som opfylder kravene om blandt andet at være særligt krævende og målrettet et mindre antal særligt motiverede studerende.

Derudover har KU besluttet at alle ansøgninger om elitemidler til nye eller eksisterende uddannelser skal ligge indenfor rammerne af de engelsksprogede COME-kandidatuddannelser som er beskrevet i Destination 2012, men som endnu ikke er udviklet.

På denne måde håber KU at kunne få midler til at udvikle og videreudvikle nogle af vores mange gode uddannelser på en måde der ligger klart indenfor vores strategi, og som ikke går på kompromis med vores grundlæggende principper.

Begge eksempler viser hvor vigtigt det er at have principper og strategier på uddannelsesområdet.

De kan bruges til at forholde sig til de eksterne udviklinger og pres som vi hverken skal eller vil undgå. Og de kan bruges til – i stedet for at reagere kortsigtet og melde os ud af Erasmus Mundus og splitte uddannelserne op ved at lave elitespor – at vælge en retning som er konsistent med den langsigtede udvikling vi ønsker for KU’s uddannelser og bygger på de principper vi finder vigtige.

Seneste