Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

KUmmentaren - It’s the Campus Environment, Stupid

For studiemiljøet på campus er et af de vigtigste konkurrenceparametre for tiltrækning af studerende på et uddannelsesmarked hvor postnummeret ikke længere afgør valget af universitet

DA BILL CLINTON STILLEDE OP til præsidentvalget i 1992, hang der er et stort skilt i hans kampagnehovedkvarter. Der stod: »It’s the Economy, Stupid!«

Skiltet skulle med slet skjult selvironi minde ham om at de amerikanske vælgere dybest set er mest optagede af at få smør på brødet. Nu er rektorgangen ikke stedet at hænge sådanne skilte op. Men hvis vi havde et, skulle der stå: »It’s the Campus Environment, Stupid!«

For studiemiljøet på campus er et af de vigtigste konkurrenceparametre for tiltrækning af studerende på et uddannelsesmarked hvor postnummeret ikke længere afgør valget af universitet. Desuden er et godt miljø selvsagt befordrende for den faglige og menneskelige udvikling hos både studerende og ansatte.

FOR NYLIG UDKOM EN NY RAPPORT om undervisningsmiljøet på KU. Rapporten, som er baseret på en spørgeskemaundersøgelse med cirka 13.000 studerende, indeholder både søde og bitre bolcher.

De studerende er på mange punkter tilfredse med undervisningsmiljøet på KU. De trives under uddannelsen, og de er også tilfredse med deres fremtidsudsigter som færdiguddannede.

Men ikke alt i rapporten er behagelig læsning. For eksempel svarer 16 procent at de er utilfredse med de sociale aktiviteter. Omkring 30 procent er utilfredse med strømtilslutningen og adgangen til trådløst net. Desuden er det bekymrende at en mindre del af de studerende ikke mener at de modtager nok information om den personlige sikkerhed, for eksempel i håndteringen af farlige stoffer. Det er naturligvis ikke godt nok.

HELDIGVIS ER VI ALLEREDE i fuld gang med at forbedre undervisningsmiljøet over en bred kam.

Sidste år lancerede vi studiemiljøsatsningen ‘Mærk suset’ i tæt samarbejde med Studenterrådet. Bestyrelsen har besluttet at støtte initiativerne i ‘Mærk suset’ med 6,5 millioner kroner i 2007 og otte millioner kroner i 2008. Pengene går bl.a. til længere åbningstider på bibliotekerne, mere trådløst net og over 1000 nye læsepladser.

Et godt studie- og undervisningsmiljø hænger nøje sammen med campus-planen. Campusplanens rationale er ikke kun at skabe nye fysiske rum og grønne græsplæner der indbyder til faglig fordybelse og socialt samvær, men også at bryde de mentale mure ned mellem studierne.

Der skal være bedre muligheder for at mejsle den personlige ‘kant’ i uddannelserne som kan skabe mere komplette kandidater og vække potentielle arbejdsgiveres ansættelsesiver. Det er også formålet med projektet om ‘det indre marked’ hvor det skal blive lettere at tage fag på andre studier. Men uagtet de forbedringer som campusplanen indebærer, er bygningsmassen på KU sine steder så nedslidt at der er behov for milliardinvesteringer i infrastrukturen.

Det vil vi ikke undgå at betone overfor vore bevillingsgivere på Slotsholmen.

IMIDLERTID ER ET VELFUNGERENDE undervisningsmiljø andet end nye bygninger, auditorier og laboratorier. Man kan også gøre meget lokalt for at styrke det sociale fællesskab – det gælder alt fra faglige studiekredse til fakultetsolympiader.

Samtidig må man gøre sig klart at der er forskel på hvordan man kan forbedre forholdene fra fakultet til fakultet. Set i det lys har Ledelsesteamet (rektorat og dekaner) besluttet at fakulteterne skal udarbejde specifikke handlingsplaner for undervisnings- og studiemiljøerne – gerne med inddragelse af brugerne, det vil sige de ansatte og studerende.

Målet må være at vi på et tidspunkt slet ikke får brug for at hænge det Bill Clinton-inspirerede skilt op på rektorgangen. Indtil da ser vi frem til at følge arbejdet med at styrke undervisningsmiljøerne på KU.

Seneste