Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

KUmmentaren - Lad motoren være tændt!

At regeringen ryster på hånden i forhold til vidensinstitutionerne, hænger dårligt sammen med dens overordnede planer om at Danmark skal have forskning og uddannelse i verdensklasse.

DER ER – SÅ VIDT VIDES – ingen piloter der frivilligt går med til at den ene jetmotor slukkes midt under indflyvningen. Og er landingsbanen tilmed kun lige akkurat tilstrækkelig til at flyet kan komme sikkert ned på jorden med normal maskinkraft, begynder nervøsiteten for alvor at brede sig i cockpittet.

Det gjorde den så sandelig også hos os da det nye finanslovsforslag tikkede ind i vort e-mailsystem.

Én ting er at vi i stedet for den lovede guldregn pludselig bliver pålagt at indefryse en procent af bevillingen. Langt værre er det at KUA-byggeriet skal stilles på standby i et år – med store konsekvenser for studiemiljøet, forskningen og arbejdsglæden på KU.

REGERINGENS ANNONCEREDE BYGGESTOP indebærer blandt andet at studerende og medarbejdere nu må vente med at forlade de gamle og nedslidte KUA-bygninger på Amager med ét år.

Og som om det ikke var nok: Byggestoppet skaber også stor usikkerhed om resten af universitetets byggeplaner. Beslutningen risikerer nemlig at få en dominoeffekt for hele KU’s campusplan fordi universitetet ikke som planlagt kan opsige lejemål i andre dele af København.

Campusplanen har været planlagt i flere år i samarbejde med Videnskabsministeriet. På utallige møder har ledelsen, sammen med medarbejdere og studerende, møjsommeligt planlagt den store flytterokade som nu pludselig må udsættes.

En krumtap i planen er netop at nedrive og opføre nye bygninger i Njalsgade til de i alt omkring 14.000 forskere og studerende ved Det Humanistiske Fakultet. Udskydelsen af byggeriet vil konkret betyde at studerende og medarbejdere ikke kan begynde at rømme det gamle KUA byggeri i år, at den indledende nedrivning ikke kan igangsættes, og at det forberedende arbejde på byggepladsen ikke kan gennemføres.

Det udskyder også universitetets mulighed for at udnytte sine bygninger bedre. Ja, ganske ironisk risikerer byggestoppet faktisk at blive et fortætningsstop! KU skulle så hellere bruge midler på mursten end på kerneydelserne! Var der nogen der sagde politik i verdensklasse?

I HENHOLD TIL FINANSLOVSFORSLAGET opererer regeringen ‘kun’ med en udskydelse af KUA-byggeriet på ét år.

Man tør dårligt tænke på omfanget af dominoeffekten for campus-planen hvis en udskydelse pludselig gøres endnu længere. Eller hvis regeringen helt dekreterer byggestop! Desværre kan man ikke gøre sig helt fri fra sådanne tanker.

I Finansministeriets budgetredegørelse om indefrysning af midler for 2008 kan man således læse at de indefrosne midler skal frigøres til benyttelse i 2009 “… under hensyntagen til konjunktursituationen”!

At regeringen ryster på hånden i forhold til vidensinstitutionerne, hænger dårligt sammen med dens overordnede planer om at Danmark skal have forskning og uddannelse i verdensklasse. Når alt kommer til alt kan uddannelse og forskning i topklasse nemlig ikke leveres i utidssvarende bygninger!

I de kommende uger bør Folketinget derfor undlade at slukke for den ene motor og lade KUA-byggeriet fortsætte på fuld kraft. Man kan kun håbe at de mange kræfter der er direkte afhængige af viden og ‘kloge hoveder’, vil være med til at gennemføre ‘operation sikker landing’.

Seneste