Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Kun få pladser med taxameter til udland

Politisk aftale om globaliseringspuljen betyder at 20-30 studerende fra KU kan få penge med til studieafgiften på et udenlandsk universitet næste år

Læs i udlandet og få udover din SU også penge med til at betale for studieafgiften på det udenlandske universitet, så der er noget at leve for.

Videnskabsminister Helge Sander (V) præsenterede i sidste uge det umiddelbart gode tilbud til de studerende på landets videregående uddannelser i forbindelse med resultatet af forhandlingerne om milliarderne i den såkaldte globaliseringspulje.

»Langt flere studerende får nu mulighed for at lægge en del af deres uddannelse på de bedste uddannelsesinstitutioner i verden,« sagde en tilfreds Helge Sander.

Ifølge kontorchef John Edelsgaard Andersen fra Det Internationale Kontor på KU bliver det dog kun et begrænset antal studerende der får mulighed for at komme afsted. Han vurderer at der bliver tale om 20-30 studerende fra KU årligt, og han forventer at der bliver stor konkurrence om pladserne.

Forligsparterne har afsat 12 millioner kroner til formålet i 2008 og 15 millioner i 2009.

Frihed og kontrol
Ledelsen på Københavns Universitet (KU) er tilfreds med aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og De Radikale.

Forliget betyder nemlig at der fokuseres på kvaliteten af de udenlandske uddannelser, og at universiteterne er med til at godkende hvor de studerende får lov til at tage det såkaldte taxametertilskud med hen.

Taxametertilskudet er den pose penge det danske universitet skulle have haft i støtte fra staten hvis den unge i stedet havde valgt at læse herhjemme. Der var derfor frygt for at det ville udhule universiteternes økonomi og skade kvaliteten hvis et stort antal rejselystne studerende fik lov til at pakke en kuffert med penge og rene underbukser og drage ud i verden.

»Skrækscenariet var den norske model hvor 4.000 studerende slikker sol ved den australske guldkyst. Vi er glade for at man har fundet en ordning hvor de unge får mulighed for at rejse ud samtidig med at vi kan sikre kvaliteten,« siger John Edelsgaard.

Ifølge John Edelsgaard Andersen kan de norske studerende stort set frit vælge hvor de vil tage hen og få omkostningerne betalt af staten, så i flere år var Australien det store hit, men nu er Sydafrika ved at komme på mode.

Udhuler kvaliteten
Jesper Johansen, formand for Studenterrådet ved KU, mener at ordningen er en rigtig dårlig ide selvom den har fået et mere begrænset omfang i forhold til regeringens oprindelige oplæg.

Den ønskede at de studerende skulle kunne bruge deres danske taxametertilskud til at tage hele uddannelser i udlandet.

»Det udhuler stadig i en eller anden grad de danske uddannelser da pengene går til et udenlandsk universitet i stedet for at sikre kvaliteten herhjemme,« siger studenterrådsformanden.

Derudover mener han at ordningen har en social slagside da det danske taxametertilskud typisk er lavere end hvad det koster at læse på et af de dyre udenlandske universiteter. Dermed bliver det størrelsen på de studerendes private pengepung der kommer til at afgøre hvem der kan få en eliteuddannelse og ikke kun de faglige evner.

Ifølge Jens Peter Jacobsen, direktør i Universitets- og Bygningsstyrelsen, er det korrekt at ordningen kommer til at koste universiteterne støttekroner, mens den er udgiftsneutral for staten.

Et års stipendium svarer til et taxametertilskud på cirka 100.000 kroner.

»Men det er jo også en fordel for universiteterne da de ikke skal undervise de studerende der tager ud,« påpeger Jens Peter Jacobsen.

John Edelsgaard Andersen erkender at det efterlader et økonomisk hul, men regner med at man nok skal få regnskabet til at gå op. En af mulighederne er at tiltrække flere udenlandske studerende.

Claus Baggersgaard er freelance journalist og studerer statskundskab.

Fakta

Det bliver et krav at udlandsophold på et år skal meritgodkendes på forhånd af den uddannelsesinstitution den studerende læser på herhjemme.
Hvis de studerende vælger at drage ud i de maksimale to år for at tage hele sin kandidatgrad under fremmede himmelstrøg, skal en nyoprettet akkrediteringsinstitution godkende det udenlandske universitet.

Den nye institution skal være uafhængig, men udformes i samarbejde med Videnskabsministeriet. De studerende kan anvende de to år i udlandet på enten bacheloruddannelsen eller på kandidatuddannelsen eller fordele dem mellem de to.

Seneste