Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

KU’s kvinder er oftere syge end mændene

SYGEFRAVÆR – Ny statistik viser, at de kvindelige ansatte på KU har mere end dobbelt så mange sygedage som mændene. Og hos det teknisk-administrative personale er sygefraværet fire gange så højt som hos det videnskabelige.

Kvinder på Københavns Universitet tager dobbelt så mange sygedage som mændene. Det viser den seneste sygefraværsstatistik fra HR og Organisation.

I første kvartal af 2015 har kvindelige ansatte i gennemsnit taget 2,0 sygedage, mens mændenes har haft 0,9 (statistikken omfatter almindelig sygdom, almindelig sygdom med §56-aftale og almindelig sygdom fleksjob, red.).

Hermed afspejler sygefraværet hos mandlige og kvindelige ansatte på KU situationen på landsplan, hvor kvinder ifølge tal fra Danmarks Statistik har lidt over 10 sygedage årligt, mens mænd nøjes med fem.

TAP’er har fire gange så mange sygedage som VIP’er

Det gennemsnitlige sygefravær på KU på tværs af kønnene har de seneste år ligget stabilt omkring 2,2 procent – hvilket svarer til lige under fem sygedage årligt.

Men ser man på sygefraværet fordelt på de to overordnede medarbejdergrupper, afsløres en anden markant forskel.

Det teknisk-administrative personale (TAP’erne) har en sygefraværsprocent på 4,4 – hvilket næsten er fire gange så meget som det videnskabelige personales (VIP’ernes) 1,2 procent sygefravær.

Størst sygefravær på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Sygefraværet bliver også registreret på tværs af fakulteter. Her afslører tallene, at det højeste sygefravær findes blandt de ansatte på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet tæt efterfulgt af personalet i Fællesadministrationen.

Lavest sygefravær finder man på KU’s største fakultet, Det Natur- og Biovidenskabelige, hvor en gennemsnitlig medarbejder har haft 1,2 sygedage i første kvartal af 2015 – som det også fremgår af følgende oversigt:

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet: 2,7 sygedage
Fællesadministrationen: 2,6 sygedage
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: 1,8 sygedage
Det Juridiske Fakultet: 1,7 sygedage
Det Teologiske Fakultet: 1,5 sygedage
Det Humanistiske Fakultet: 1,4 sygedage
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet: 1,2 sygedage

Seneste