Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

KU’s nye plan set med tandlæge-øjne: Seriøse huller

SYNSPUNKT - Tandlæger, kiropraktorer og dyrlæger skal kunne bore, skære, perforere og massere med en vis rutine, inden de slippes løs. Og opnåelsen af disse manuelle færdigheder kræver træning, som KU igen har valgt at nedprioritere. Det er forfejlet, mener debattøren.

Nu kan Universitetsavisen berette om fyringer på Odontologisk Institut. Og i forhold til netop tandlægestudiet ser jeg desværre nogle seriøse huller i den plan for Københavns Universitet, man 9. marts kunne læse i en kronik i Politiken.

Her gjorde prorektor Lykke Friis, dekan Ulf Hedetoft (Det Humanistiske Fakultet) og dekan John Renner Hansen (Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet) rede for deres overvejelser om universitets fremtid.

Planen er desværre for generel om nye it-muligheder og global vidensformidling. Hullerne – eller den menneskelige faktor – som KU’s folk ikke har tænkt på, er de kliniske færdigheder i fag, som sundhedsfolk behøver. Det er ligesom Olsen-bandens planer, for der er ikke tænkt på den menneskelige faktor.

I direkte hands on-læring med mennesker hjælper hverken internettet eller globale aftaler med universitetet i Beijing.

KU’s folk glemmer helt, at det kræver klinisk undervisning at oplære tandlæger, kiropraktorer, dyrlæger med flere. Ligesom når læger og sygeplejersker får oplæring af dygtige, praktiske klinikere på sygehuse.

Klinisk undervisning er lidt ligesom at lære at køre bil. Man kan få al den teori, man ønsker, og sidde ved siden af under kørslen, men det er stadig væsentligt at lære at køre selv. På samme måde med den kliniske undervisning, hvor den studerende må ha’ tid til at træne på rigtige mennesker. Den studerende kan godt lære al teorien og kigge med over skulderen på en dygtig tandlæge eller kiropraktor, men den studerende skal altså selv prøves i rigtige kliniske situationer med sine egne hænder og psyke.

Det taler for sig selv, når forfatterne til planerne er en prorektor (på det generelle) samt dekanerne for Det humanistiske Fakultet og for Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Generelt for humanister og natur-biofaglige giver internettet fantastiske muligheder, og her kan der spindes mange fordele, effektivitet, kvalitet, hygge og rejser. Godt for dem. Men det betyder, at dele af sundhedsfaglige fag bliver nedprioriteret i hele denne begejstring.

Fremtidens kliniske sundhedspersoner kan godt blive inspireret af e-learning og globale input. Men tandlæger, kiropraktorer, dyrlæger med flere skal kunne bore, skære, perforere, massere og så videre med en vis rutine, inden de slippes løs. KU’s planer glemmer helt de nødvendige manuelle færdigheder i sundhedsfagene. Desværre bliver ”håndværksfag” igen nedprioriteret i disse it-tider.

I disse dage fyres der på tandlægeskolerne i både København og Aarhus. For den kliniske undervisning er og vil altid være dyr, men utrolig væsentlig for de studerende. Faktisk fungerer begge undervisningssteder samtidig som veritable hospitaler, hvor praktiserende tandlæger kan hente viden og henvise vanskelige patienter.

Men tandlægeskolers økonomi kan ikke holdes inden for det taxameterprincip, som humaniora og natur-biofaglige med bedre it og globale muligheder kan få et kvalitetsløft i. Tandlægeskolerne er systematisk blevet beskåret siden midten af 1980’erne, og nu får faget det sidste hug. Imens kan blandt andet læge- og sygeplejerske-studerende fortsat få deres kliniske færdigheder på sygehuse, som hele tiden udvikles økonomisk og teknologisk.

Resultatet er stadig dårligere tandlæger – ligesom der også vil komme dårligere kiropraktorer, dyrlæger og andre manuelle kliniske faggrupper, hvis de heller ikke får lov at træne under kontrollerede forhold. Finansiering af de kliniske fag bliver igen ramt efter devisen ‘fra uddannelse til faktura’ på KU, som ikke forstår den praktiske kliniske virkelighed.

Kunne vi få nogle ordnede forhold?

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste